نکات مهم در برنامه پیشبرد فروش

نکات-مهم-در-برنامه-پیشبرد-فروش

نکات مهم در برنامه پیشبرد فروش

نکات حائز اهمیت در طراحى برنامه هاى پیشبرد فروش عبارتند از :

نوع : کدام نوع از برنامه هاى پیشبرد فروش باید مورد استفاده ى شما قرار گیرد ؟

– ارزش آفرین در کوتاه مدت یا بلند مدت

– کاهنده ى قیمت یا ارزش افزا

قلمرو محصول : سیاست فروش براى کدام مدل ها یا حجم خرید باید مورد اسفاده قرار گیرد؟

– چندگانه ( متعدد ) یا انتخابى ( معدود )

– مدل ها و محصولات پرطرفدار یا مدل ها و محصولات کم فروش و کم طرفدار

– در یک رده ى مشخص از محصولات یا در چندین رده

قلمرو بازار : سیاست هاى پیشبرد فروش باید در کدام بازارها ( قلمرو جغرافیایى ) اجرا و ارائه شوند ؟

– در سطوح ملى و سراسرى یا منطقه اى و محلى

زمان بندى : سیاست هاى پیشبرد فروش در چه زمانى و به چه مدت باید ارائه شوند ؟

– زمان اجرا ( در فصول پرفروش یا فصول کم فروش )

– زمان اعلام برنامه ( مدت ها قبل از اجرا یا مدت زمان اندکى قبل از اجرا )

– طول مدت اجرا ( دوره ى زمانى کوتاه یا بلند )

– تکرار برنامه ( اندک یا زیاد )

میزان تخفیف : برنامه ى پیشبرد فروش باید تا چه میزان تخفیف هاى آشکار یا پنهان را به مشترى ها ارائه دهد ؟

– در سطح بالا و چشم گیر یا اندک و محدود

شرایط : سیاست هاى پیشبرد فروش باید در چه شرایطى به مشترى ها ارائه شود؟

– شرایط آسان و فراگیر یا شرایط خاص

0/5 (0 Reviews)