تبلیغات پیشبرد فروش

تبليغات-پيشبرد-فروش

تبلیغات پیشبرد فروش

تبلیغات پیشبرد فروش جزء اصلى برنامه هاى بازاریابى است ، تبلیغات پیشبرد فروش را چنین تعریف مى کنیم :

 تبلیغات پیشبرد فروش از مجموعه اى از ابزار هاى محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل مى شوند که براى تحریک مصرف کنندگان یا بخش تجارى به خرید سریع تر یا بیشتر کالاها یا خدمات ، طراحى شده به کار گرفته مى شوند.

در حالى که تبلیغات دلیل خرید را بنیان مى گذارد ، تبلیغات پیشبرد فروش محرک و انگیزه آن را ارائه مى کند. تبلیغات پیشبرد فروش شامل ؛ ابزارهاى پیشبردى مصرفى ( شامل نمونه کالا ، کوپن ، استرداد بخشى از وجوه پرداختى ، تخفیف ، کالاهاى تبلیغاتى ، جوایز ، پاداش هاى وفادارى ، کالاهاى آزمایشى مجانى ، ضمانت نامه ها ، کالاهاى جنبى تبلیغاتى ، تبلیغات پیشبردى متقابل ، نمایش هاى در محل خرید ، جلوه هاى ویژه ) ؛ و ابزارهاى پیشبردى تجارى ( تخفیفات ، مساعدت هاى مالى براى تبلیغات و نمایش کالا ، کالاهاى مجانى ) ؛ و ابزارهاى پیشبردى تجارى و مخصوص پرسنل فروش ( نمایشگاه هاى تجارى و همایش ها ، جوایز مخصوص نمایندگان فروش و تبلیغات اختصاصى ) است.

ابزارهاى پیشبرد فروش توسط اکثر مؤسسات و از جمله تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان ، خرده فروشان ، اتحادیه هاى صنفى و مؤسسات و سازمان هاى غیرانتفاعى استفاده مى شود. به عنوان مثال ، در مورد آخرى مى توان از کلیساها که گاه عهده دار بازى هاى بینگو ، گروهاى هنرى ، مجالس بزرگداشت و بخت آزمایى ها مى شوند نام برد.

0/5 (0 Reviews)