مبارزه تبلیغاتى سامسونگ

مبارزه تبلیغاتی سامسونگ

مبارزه تبلیغاتى سامسونگ

مبارزه ى تبلیغاتى ” Samsung Digitall Matrix “

پس از معرفى و نمایش موفقیت آمیز فیلم ماتریس ( Matrix ) براى اولین بار سامسونگ مبارزه گسترده اى را با ادغام دو سیاست تبلیغات و پیشبرد فروش در سراسر جهان آغاز کرد. فیلم ماتریس به دلیل برخوردارى از پرستیژ و جلوه هاى تصویرى متفاوت و تأثیر گذار مى توانست مخاطبان اصلى سامسونگ ( جوانان و نوجوانان بین ١٧ تا ٣٩ ساله علاقه مند به سرگرمى هاى دنیاى مدرن فناورى و تأثیر گذار بر سایر گروه ها ) را تحت تأثیر قرار دهد. تمرکز سامسونگ در این مبارزه ى تبلیغاتى ، ایجاد پیوند میان فناورى نوین در عرصه ى هنر و تجربیات متفاوت مخاطب از صحنه هاى ماندگار این فیلم بود.

نکته کلیدی در مبارزه تبلیغاتی سامسونگ

یکى از کلیدى ترین نکات در این مبارزه ى تبلیغاتى ، تأکید بر محدودیت عرضه ى تلفن هاى بى سیم این شرکت با زمینه ى طراحى برگرفته از فیلم ماتریس بود. بسیارى از عناصر مورد استفاده در طراحى این دستگاه از کاراکترهاى اصلى فیلم برگرفته شده بود. سامسونگ با نمایش لوگوى خود در فیلم ویدئویى Matrix Reloaded ( فیلم بعدى در ادامه ى فیلم ماتریس ) و بازى ویدئویى Enter the Matrix تلاش کرد تا میان برند خود و هر آنچه با این فیلم مرتبط بود ، رابطه ایجاد کند.

آگهى هاى سامسونگ در این مبارزه ى تبلیغاتى ، با نشان دادن چهره ى ستاره هاى فیلم در کنار ده نوع از محصولات این شرکت ، درصدد تأثیر گذارى بر فروش محصولات و برندهاى سامسونگ بودند. براى تهیه ى این آگهى هاى تبلیغاتى از همکارى دستیار کارگردان فیلم ، James McTeigue استفاده شد. عناصر ظاهرى و پارامترهاى تأثیر گذار در طراحى این مبارزه ى تبلیغاتى به طور همزمان و با نهایت دقت از طریق تمامى کانال هاى ارتباطى سامسونگ تقویت مى شد.

این شرکت دفاتر خود را در سراسر جهان به استفاده از برخى از عناصر این مبارزه ى تبلیغاتى از طریق سایر گزینه هاى ارتباطى ( تبلیغات رسانه اى ، سایت منطقه اى سامسونگ ، بنرها ، پوسترها ، فعالیت هاى روابط عمومى ، ایجاد زمزمه ى طراحى این مبارزه ى تبلیغاتى در سطح بازار و نمایش محصول در مناطق و شهرهاى گوناگون ) ترغیب کرد.

پیوند فیلم ماتریس و سامسونگ

نمایش فیلم براى کلیه ى کارکنان و مشترى هاى سامسونگ در لندن ، سنگاپور و برزیل تجربه ى بى نظیر تماشاى جمعى این فیلم را فراهم کرد. این تجربه به پیوند میان ماتریس و سامسونگ در سطح درون سازمانى و تقویت روحیه ى کارکنان انجامید. علاوه بر آن ، سامسونگ همزمان با پخش فیلم ، از اجراى فعالیت هاى برندسازى ، توسعه ى طرح هاى گرافیکى الهام گرفته از صحنه هاى این فیلم و نمادهاى سامسونگ ، پوشش رسانه اى قوى به ویژه در سطح روزنامه ها و مجلات و سایر فعالیت هاى مشابه استفاده کرد.

به طور کلى ، سامسونگ حدود صد میلیون دلار روى این فعالیت هاى تبلیغاتى و پیشبرد فروش صرف نمود و این مبارزه بیش از یک میلیارد دلار درآمد ناشى از افزایش در این شرکت فراهم آورد. علاوه بر آن ، تعداد بازدید کنندگان از سایت Samsung . Com حدود ۶۵ درصد افزایش یافت.