طراحی هویت برند

طراحی-هویت-برند

طراحی هویت برند

نویسنده : آلینا ویلر

مترجم : دکتر سید مهدی جلالی

ناشر : انتشارات سیته

کتاب طراحی هویت برند در سه بخش تدوین گشته است. بخش اول مفاهیم اصلی جهت شناخت اولیه ی فرآیند هویت برند و واژگان مهم آنرا ارائه می دهد و شامل پنج فصل است :

مبانی برند

ایده آل های هویت برند

برند

نیروهای برند

قبل و بعد

بخش دوم به بررسی فرآیند هویت برند می پردازد و گام های مهم در این فرآیند را نشان می دهد. بخش آخر نیز به معرفی و ارائه مثالهای عملی برندهای مختلف می پردازد. در این بخش ۵۰ برند معتبر جهانی مورد بررسی قرار گرفته و هدف از ارائه این بخش درکی جامع از طراحی هویت برند برای خواننده است.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)