اصول برندسازی

اصول-برندسازی

اصول برندسازی

تألیف : دکتر امیر اخلاصی

ناشر : انتشارات علمی

نام کامل این کتاب « اصول برندسازی با رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی» است. کتاب اصول برندسازی ، کتابی متمایز و منحصر به فرد در زمینه برندسازی است و دلیل آن بیان و توصیف پیوند بین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی است. در واقع این کتاب  دو بخش مجزا و در عین حال مرتبط با هم دارد : ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی.

این کتاب یکی از کتاب های کاربردی در این رشته است و در سیزده فصل ارائه گشته است :

فصل اول : ارتباطات یکپارچه بازاریابی : سنگ بنای ایجاد برند

فصل دوم : ارتباطات یکپارچه بازاریابی : تبلیغات

فصل سوم : ارتباطات یکپارچه بازاریابی : بازاریابی مستقیم ، سخن پراکنی ، پیشبرد فروش ، فروش شخصی و بسته بندی

فصل چهارم : ارتباطات یکپارچه بازاریابی : رویدادها ، حامی گری و خدمات مشتری

فصل پنجم : یکپارچگی عامل ایجاد برند از طریق ارتباطات بازاریابی

فصل ششم : فرآیندهای ساختن برند

فصل هفتم : استراتژی پیام

فصل هشتم : جهش خلاق

فصل نهم : اجرای استراتژی پیام

فصل دهم : رسانه

فصل یازدهم : رسانه های چاپی

فصل دوازدهم : رسانه های پخش انبوه

فصل سیزدهم : رسانه های محیطی

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)