برند جهانی

برند-جهانی

برند جهانی

مترجمین : ابولفضل معصومه زاده زواره ، جعفر شمسی

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

عنوان کامل این کتاب برندهای جهانی : چگونگی خلق و توسعه ارزش های برند پایدار در بازار جهانی می باشد. کتاب برند جهانی با تفکر “محلی بیندیشید، جهانی عمل کنید” به خواننده ارائه شده است. کتاب برند جهانی در سه بخش و شانزده فصل تدوین شده است.

بخش اول : خلق ارزش های پایدار توسط برندهای جهانی قدرتمند

فصل اول : برند چیست ؟

فصل دوم : برند جهانی چیست ؟

فصل سوم : پنج گام برای ساختن یک برند قدرتمند

فصل چهارم : موفق ترین برندهای جهانی

فصل پنجم : چگونگی خلق ارزش های پایدار توسط برندهای جهانی قدرتمند

بخش دوم : چالش ساخت برندهای جهانی قدرتمند

فصل ششم : اقتصاد جهانی ، مصرف کنندگان محلی

فصل هفتم : قدرت تبدیل شدن به جزیی از فرهنگ محلی

فصل هشتم : پرتویی بر قاره سیاه

فصل نهم : برندهای جهانی چگونه چالش محلی شدن را مدیریت کرده اند.

فصل دهم : توازم قدرت برند و کارآیی کسب و کار

بخش سوم : تجربیاتی که به ساخت برندهای موفق جهانی کمک می کنند

فصل یازدهم : شناخت نقاط اشتراک و تفاوت ها

فصل دوازدهم : شناسایی وعده یک برند جهانی

فصل سیزدهم : چگونه وعده برند خود را به گوش دیگران برسانیم

فصل چهاردهم : مهار قدرت پژوهش

فصل پانزدهم : تطابق سازمان

فصل شانزدهم : نگاهی به آینده

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)