معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

برندهاى برتر مظهر یک ایده ى بزرگ ، یک موقعیت استراتژیک ، مجموعه اى از ارزش هاى تعریف شده و صدایى متفاوت هستند. نمادها ظرفى براى معنا هستند. نمادها با تکرار و درک معناى آن ها از سوى مردم قدرتمندتر مى شوند. نمادها سریع ترین شکل ارتباطات هستند که انسان مى شناسند. معنا به ندرت مستقیم و بى واسطه است و با گذر زمان تغییر مى یابد.

معنا در برندسازی خلاقیت را به وجود مى آورد

طراحان ، معنا را به فرم و اصطلاح بصرى منحصر به فرد تبدیل مى کنند. معنا باید به گونه اى باشد که بتوان آن را درک کرد ، انتقال داد و تأیید نمود. کلیه ى عناصر سیستم هویت برند باید داراى چارچوب معنا و منطق باشند.

معنا در برندسازی اتفاق نظر به وجود مى آورد

معنا همچون آتشى مى ماند که در اردوگاه روشن مى کنند. معنا محل تجمعى است که از آن براى ایجاد اتفاق نظر با گروهى از تصمیم گیرندگان استفاده مى شود. توافق بر سر جوهره و ویژگى هاى برند به

ایجاد سینرژى در میان اعضا منجر شده ، و

ارائه ى راه حل هاى بصرى ، نام گذارى قواعد یا پیام هاى کلیدى را به دنبال دارد.

معنا در برندسازی  با گذر زمان تغییر مى یابد

همان طور که شرکت ها رشد مى کنند ، کسب و کارشان ممکن است به طور چشمگیرى تغییر یابد. به همین ترتیب ، معنایى که یک علامت تجارى به خود مى گیرد نیز ممکن است از معناى اولیه اش متفاوت گردد.

لوگو قابل رؤیت ترین بخش برند و یادآور مستمر برند است.

معنا در برند مرسدس بنز

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

زمانى که گوتلیب دایملر لوگوى مرسدس بنز را در سال ١٩٠٩ ایجاد کرد ، ابتدا نمادى ساده از ستاره اى سه گوش بود که ” تسلط شرکت بر دریا ، هوا و زمین ” را نشان مى داد. حالا این علامت تجارى نشانه ى نخستین و بهترین خودروى تجملى و سریع در جاده هاست. در قرن پیش این نشانه خیلى ساده تر شد ؛ به طورى که به خوبى قابل شناسایى است.

معنا در برند اپل

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

مشتریان اپل به سرعت به این برند تعصب پیدا کردند. لوگوى اپل را که مى بینند نوآورى و شوق به یادشان مى آید. این لوگو را راب جانف در سال ١٩٧۶ طراحى کرد. سیب گاز زده اى که نماد دوستانه اى براى دانش است . و چنان که معمولاً فکر مى کنند بیانگر هرج و مرج طلبى در دنیاى کامپیوترهاى خانگى است. لوگوى اولیه با نوارهاى رنگین پر شده بود که البته امروزه نمادى تک رنگ است.

معنا در برند نایکی

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

نایکى از نام الهه ى پیروزى در یونان گرفته شد. لوگوى نایکى که الهام گرفته از یک بال بود ، توسط کارولین دیویدسن در سال ١٩٧١ طراحى شد و ارتباط معنادار با شرکتى داشت که کفش دو و میدانى به بازار عرضه مى نمود. در سال ١٩٨٨ کمپین تبلیغاتى ” همین کار را حتماً انجام بده ” نایکى به شعار نسلى از ورزشکاران تبدیل شد. وقتى مصرف کننده علامت آن را که به ” خش خش ” معروف شده است ، مى بیند ، از این ایده ى بزرگ الهام مى گیرد تا شعار نایکى را عملى سازد.

معنا در برندLEED

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

سیستم رتبه بندى ساختمانى سبز ، رهبر طراحى انرژى و محیط ( LEED ) ، دنیا را تشویق مى کند با استفاده از ابزارها و راهکارهاى همه پذیر و استاندارد ، ساختمان سازى سبز را انجام دهند. و علاوه بر تشویق ، این کار را سرعت هم مى بخشد. این علامت روى هر ساختمانى باشد ، جلب اعتماد مى کند. این نشان به ما مى فهماند که پروژه ى این ساختمان خود را در برابر محیط مسئول مى داند و براى زندگى و کار جاى مناسب و سالمى است.

معنا در برند CBS

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

چشم CBS نیم قرن نماد این شبکه ى تلویزیونى بوده است. این نماد بى تغییر مانده است و کیفیت قدرتمند اولیه و خاصیت همه چیز بینَش را حفظ کرده است. الهام اصلى این نماد که امروزه در تمام جهان شناخته شده است ، از نقاشى چشم انسان مى آید که براى محافظت از چشم زخم روى انبارهاى شِیکِر مى کشیدند. این طرح را ویلیان گلدن کشید و یکى از نخستین نمادهایى بود که وى به نمایش درآورد.

معنا در برند میتسوبیشی

معنا در برندسازی

معنا در برندسازی

میتسوبیشى مظهر کیفیت ، قابلیت اعتماد و تجسم ١٣٠ سال تعهد به کسب اعتماد و اعتبار نزد تمام مردم دنیاست. حفظ این علامت تجارى که یاتارو ایواساکى آن را طراحى نمود ، بالاترین اولویت کارى است. هر لوزى نشانگر اصلى محورى است : مسئولیت پذیرى شرکت در برابر جامعه ، انسجام و عدالت ، تفاهم جهانى از طریق تجارت.