جریمه سنگین گوگل

جریمه سنگین گوگل

جریمه سنگین گوگل

گوگل به دلیل نقض رقابت خرید آنلاین با جریمه ای معادل ۲/۱ میلیارد پوند مواجه شده است.

جریمه سنگین گوگل در پی نقض قوانین ضد ترویج بوسیله خدمت خرید آنلاین توسط سازمان نظارت بر رقابت در اروپا در نظر گرفته شده است. کمیسیون اروپا به غول جستجوی اینترنتی ۹۰ روز برای متوقف کردن این خدمت و یا مجازات تا بیش از ۵% میانگین درآمد روزانه شرکت مادر Alphabet فرصت داده است.

با این حال، گوگل اعلام کرده که به این حکم کمیسیون اروپا درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد خواهد داد. این جریمه پس از آن اتفاق افتاد که  بازرسان، خرید هفت سال پیش گوگل را مورد بررسی قرار داده و متوجه شدند گوگل ضمن حفظ موقعیت برجسته در موتور جستجوی اینترنت، خدمات رقیب را کاهش داده است.

اقدام غیر اخلاقی گوگل چه بوده است ؟

جریمه سنگین گوگل

جریمه سنگین گوگل

مارگارت وستگر ، کمیسر کمیسیون اروپا در بیانه ای در مورد جریمه سنگین گوگل اعلام داشته است که :

“گوگل با خدمات و محصولات نوآورانه ، چهره ی زندگی ما را تغییر داده است. این اقدام و حرکت مفید است. امّا استراتژی گوگل برای خرید خدمت مقایسه ای اش به جاری ارائه بهتر محصولش، در جهت تخریب رقیب بوده است.

در واقع گوگل از تسلط خود بر بازار موتور جستجو برای ارتقاء خدمت خرید مقایسه ای خود در نتایج جستجو سوء استفاده کرده است و منجر به تنزل رتبه رقبای خود شده است.”

سازمان دیده بان اعلام داشته که : گوگل موتور جستجوی مسلط در ۳۱ کشور در منطقه اقتصادی اروپا (European Economic Area) است.

نتایج اقدامات گوگل

گوگل خدمت خرید مقایسه ای خود را در یک مزیت رقابتی غیر قانونی در ۱۳ کشور منطقه اقتصادی اروپا شامل بریتانیا و آلمان، در سال ۲۰۰۸ راه اندازی کرد. این عملکرد غیر اخلاقی گوگل باعث افزایش ترافیک خدمت خرید گوگل به میزان ۴۵ برابر در بریتانیا ، ۳۵ برابر در آلمان و ۱۹ برابر در فرانسه شده است.

با این حال، این کار باعث کاهش ترافیک وب سایت های رقیب شده به طوری که برخی از وب سایت های بریتانیا تا ۸۵% بازدیدکنندگان خود را از دست داده اند.

جریمه سنگین گوگل نسبت به جریمه قبلی این شرکت که معادل ۹۳۷ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده ، افزایش قابل توجهی داشته است.

منبع : Liverpoolecho

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent