علامت تجارى چیست

علامت تجارى چيست

علامت تجارى چیست

اسامى ، نمادها ، و دیگر ماهیتهاى قابل مشاهده

به منظور اصلاح بعضى مفاهیم غلط متداول ، بهتر است مطلب را با این توضیح که چه چیزى علامت تجارى نیست ، آغاز کنیم. با توجه به منشأ علامت گذارى تجارى ، بعضى از مردم تصور مى کنند مبناى علامت گذارى تجارى مدرن عمدتاً استفاده از اسامى ، نمادها ، نشانها و شعارهاست. این مسئله تا حدى واقعیت دارد که از اسامى ، نمادها ، و … براى مشخص کردن شرکتها و اشخاص برحسب محصول ارائه شده ، استفاده شود.

چگونه علامت تجاری قابل تشخیص می شود ؟

علامت تجارى چیست

علامت تجارى چیست

 استفاده ى مداوم از یک نام یا نماد تجارى موجب مى شود که آن علامت همیشه براى مصرف کننده قابل تشخیص بوده و یادآور ویژگى هاى علامت تجارى و ارتباطات آن باشد. به هر حال ، گرچه ظاهر طرح جنبه اى مهم در علامت گذارى تجارى است ، اما براى ساخت یک علامت تجارى قوى کافى نخواهد بود.

جاى تأسف است که بسیارى از شرکتها معتقدند یک هویت شرکتى جدید در قالب نماد جدید ، رنگهایى با شخصیت حقوقى جدید ، طرح بازار خرده فروشى پیشرفته ، شعار جدید ، نام جدید یا مخفف نام قدیمى ، مى تواند شرکت را به نیرویى پرتوان با تصویرى مشهور تبدیل کند. در صورت وقوع چنین مسئله اى ، میلیونها دلار به هدر خواهد رفت ؛ چرا که با کمى تفکر باید پرسید آیا چنین آزمایش کاملى ، تجربه یا آگاهى مشترى را نسبت به شرکت مزبور و شهرت آن بهبود خواهد بخشید یا نه. به عبارت دیگر ، هیچ گونه راهبرد واقعى در تغییر علامت تجارى وجود ندارد ؛ تغییر خارق العاده در ماهیت شرکتى به تنهایى موجب ساخت راهبرد علامت تجارى نخواهد شد.

موارد مهم در هنگام ساخت یک علامت تجارى بین المللى

هنگام ساخت یک علامت تجارى بین المللى ، اسامى و نمادها مهم اند ؛ زیرا هنگام ورود اسامى به مرز جدید ، ممکن است اشتباهات مصیبت بارى به وجود آید. حتى سازندگان مجرب علایم تجارى هم مرتکب اشتباه مى شوند.

علامت تجارى چیست

علامت تجارى چیست

در دهه ى ١٩٢٠ ، کوکاکولا با نام کیوکى کیولا وارد بازار چین شد. متأسفانه این واژه به زبان چینى به معنى ” دهان تشنه و پر از موم شمع ” یا ” گاز بچه قورباغه ى در حال رشد ” بود ، در نتیجه نام چینى به کى کیوکى لى به معنى ” طعم و شادى لذت بخش ” یا ” لذت در دهان ” تغییر داده شد. این تغییر منعکس کننده ى داستان موفقیت کوکاکولا بود. بنابراین قبل از روانه کردن هر ماهیت ظاهرى ، بویژه یک نام ، به سوى مردم هر کشور ، باید تحقیق انجام شود.

انتخاب اسامی تجاری

شرکتها به روشهاى مختلف مى توانند اسامى تجارى را انتخاب کنند. اما در تمامى موارد ، خط مشى هاى کلى نباید نادیده گرفته شوند.

اسامى مى بایست :

  • ساده هجى شوند.

  • آسان تلفظ شوند.

  • غیر معمول و متمایز باشند.

  • به آسانى به خاطر آورده شوند.

  • توسط نشان تجارى قابل حمایت باشند.

  • مورد قبول همگان باشند.

این یک دستور العمل کلى است ، چون حتى نام تجارى نایک در هر کشورى مورد قبول واقع نمى شود ، اما براى برآوردن تمام شروط فوق باید از هیچ تلاشى فروگذار نکرد.

آیا علامت تجارى ، یک محصول است ؟

علامت تجارى چیست

علامت تجارى چیست

بعضى از مردم معتقدند که علامت تجارى نام دیگر محصول است. اما محصولات مهمى که خرید و فروش مى شوند بسادگى مشهور نمى شوند. جنبه هاى غیر قابل مشاهده ى بیشترى در زمینه ى ارزش و ارتباطات احساسى وجود دارند که در بر گیرنده ى ساخت یک محصول ویژه مى باشند. هنگامى که مردم درباره ى یک محصول یا یک نوع خدمت فکر مى کنند ، معمولاً خواص و ویژگیها و فواید علمى آنها را مدنظر دارند ، اما زمانى که به یک علامت تجارى مى اندیشند ، به روشى کاملاً متفاوت ، به فراتر از آن فکر مى کنند ، زیرا علامت کذارى تجارى یک بعد احساسى را به رابطه ى محصول – مصرف کننده اضافه کند. جنبه ى مهمى که موجب خاص بودن علایم تجارى مى شود ، هویت است.

0/5 (0 Reviews)