بازاریابی و فروش در تاکوبل

بازاریابی و فروش در تاکوبل

به سوى سال ٢٠٣٢ میلادى : ” سالى که همه رستوران ها  تاکوبل هستند “

ظاهراً تاکوبل به خاطر ارائه ى فایده و کیفیت برتر در ۴۶٠٠ شعبه ى سراسرى خود ، جایگاه بلندى را در قلب مصرف کنندگان امریکایى به خود اختصاص داده است. نقل قول فوق مربوط به فیلم سینمایى نابودى انسان ( Demolition of Man ) ( سال ٢٠٣٢) است ؛ اما شواهد اینترنتى حاکى است چه بسا هم اینک این شرکت در بازار فوق رقابتى خدمات غذایى به نمادى از امریکا ، یعنى جایگاهى که همه حسرت آن را مى خورند ، تبدیل شده است. به علاوه ، تاکوبل اکنون سریع ترین شرکت خدمات رستوران دارى زنجیره اى به سبک مکزیکى در جهان است.

تاکوبل و دستیابی به سهم بزرگی از بازار

بازاریابی و فروش در تاکوبل

بازاریابی و فروش در تاکوبل

سؤال این است شرکتى که ١۵ سال پیش چندان به حساب نمى آمد ، در این مدت زمان نسبتاً کم چگونه توانسته چنین سهم بزرگى از سودآورى صنعت مواد غذایى فورى را به خود اختصاص دهد ؟ تغییر ذائقه ى مشتریان به ارتقاى سبک آشپزى مکزیکى در ایالات متحده بسیار کمک کرده و موجب شده چنین سبکى در این کشور مقبولیت بیشترى پیدا کند. اما رشد تاکوبل بیشتر معلول خط مشى جدید او _یعنى خط مشى ارائه ى بهترین فایده ى غذاى فورى به مشتریان گرسنه در هر زمان و مکانى بوده است. این شرکت به جاى توجه به تهیه ى غذا ( شیوه ى مبتنى بر عملیات ) کار خود را تغذیه ى مردم گرسنه ( شیوه ى مبتنى بر مشترى ) عنوان مى کند.

کیفیت و قیمت در تاکوبل

در اواخر دهه ١٩٨٠ وقتى که شرکت مشغول بازنگرى خط مشى رقابتى خود بود ، مدیریت شرکت به این نتیجه رسید که فایده از دو جزء کیفیت و قیمت تشکیل مى شود و شرکت موظف است هر دو را براى مشتریان خود تأمین کند. در این زمینه ، اولین گام شرکت آگاهى از تلقى مشتریان از کیفیت بود. مشتریان کیفیت را چگونه تعریف مى کنند ؟ شرکت ، در سال هاى ١٩٨٧ و ١٩٨٩ براى آگاهى از انتظارات مشتریان از رستوران غذاى آماده به انجام تحقیقات از بهترین مشتریان خود دست زد. نتایج این بررسى ها نشان داد که مشتریان خواهان FACT هستند ؛ یعنى غذا ؛ سریع ( FAST ) آماده شود ؛ سفارش ها به درستى ( ACCURATELY  ) داده شود ؛ غذا در محیط تمیز و آراسته اى ( CLEAN ) عرضه شود و بالاخره ، درجه حرارت ( TEMPERATURE ) مطلوبى داشته باشد. تاکوبل براى پیش بینى مزایاى بالقوه اى ارتقاى ویژگى هاى چهارگانه فوق ( FACT ) به درجات مختلف ، از اصلاحات جزئى تا اجراى کامل ، از یک ابزار آمارى موسوم به تجزیه و تحلیل مشترک استفاده کرد. نتایج حاصله از این بررسى به تاکوبل امکان داد اصلاحات بالقوه را تجزیه و تحلیل کرده ، هزینه هاى مربوط به آن را برآورد کند. بعد از آن ، شرکت براى ارائه ى غذاى فورى با کیفیت بالا و هزینه هاى پایین به مشتریان ، فرآیندهاى عملیات خود را بازنگرى کرد و کارکنان خود را مجدداً آموزش داد.

مجاری فروش در تاکوبل

تاکوبل بنا دارد به ارائه ى خدمت ” در هر کجا مشتریان گرسنه هستند ” ، ادامه دهد. این شرکت ، در سال ١٩٩٣ ، ” زنجیره غذا خورى ” بدون تشریفات شوِى را خرید و اینک چند رستوران بوردربل را که خدمات فورى ارائه مى دهند و نسبت به تاکوبل سنتى ، خوراک مطلوب ترى دارند ، مى آزماید. شرکت همچنین ، حضور خود را در مجارى غیر سنتى نظیر درشکه هاى متحرک ، کیوسک ها ، غذاخورى مدارس و واحدهاى فرودگاهى ، سینماها ، دانشگاه ها و استادیوم هاى ورزشى افزایش داده است. اگر وؤیاى مدیریت شرکت براى داشتن ٢٠٠٠٠٠  واحد رستورانى تا سال ٢٠٠٣ تحقق پیدا کند ، مى توان ادعا کرد که در هزاره ى جدید تقریباً تمام رستوران ها تاکوبل هستند.

0/5 (0 Reviews)