هیاهو در بازاریابی دیجیتال

هیاهو در بازاریابی دیجیتال

هیاهو در بازاریابی دیجیتال

مهم نیست که چه کسی را بازاریابی می کنید – کسب و کارها یا مصرف کنندگان – خریداران امروزی با برندتان از طریق کانال ها یا ابزارهای مختلف در تعامل هستند. بعلاوه ، آنها انتظارات بیشتری نسبت به سایر نسل های مصرف کننده – نسل X و یا نسل Y – دارند. خریداران مدرن خواستار شخصی سازی ارتباطات با برندها در زمان و مکان مناسب هستند.

دستاورد بازاریابی دیجیتال برای خریداران

هیاهو در بازاریابی دیجیتال

هیاهو در بازاریابی دیجیتال

خریداران شما خواستار ارتباطی بی وقفه از طریق وب سایت ، تلفن همراه ، رسانه های اجتماعی و هر روش ارتباطی که بتوانند نیاز خود را برطرف نمایند، هستند. آنها انتظار تجربه ای مداوم را دارند.

فنآوری های جدید تبلیغاتی و نوآوری های پیوسته به سرعت در حال رشد هستند ، این حالت قطعاً چالشی برای بازاریابان و تبلیغ کنندگان ایجاد می نماید. در حال حاضر سیستم عامل های تبلیغاتی جدید ، انواع تبلیغات ، روش های ردیابی ، محتوای تبلیغاتی پویا ، و پیشرفت هایی مانند اینترنت اشیاء (Internet of Things) ، فرصت های بی پایانی برای بازاریابان و تبلیغ کنندگان از طریق کانال های ارتباطی چندگانه فراهم می آورند. اما همه ی این فرصت های جدید می توانند گیج کننده و سر سام آور باشند! و به اندازه کافی درست اجرا نشوند که این امر می تواند منجر به عدم موفقیت درست در جذب خریداران گردد.

هدف ما از آموزش بازاریابی دیجیتال چیست ؟

هدف ما از این آموزش ها راهنمایی صحیح برای بازاریابی دیجیتال ، ارائه ی چشم اندازی درست و موفق و ایجاد چارچوبی ساختارمند برای جذب مخاطبین خود است. هیاهوی زیادی در بازاریابی دیجیتال ایجاد شده و Marketing Iran Talent  می خواهد مسیر حرکت صحیح در این عرصه را برای علاقه مندان مشخص نماید.