آیا مى توان از بازاریابى براى ارائه ى بهتر افراد استفاده کرد؟

آيا مى توان از بازاريابى براى ارائه ى بهتر افراد استفاده كرد؟

آیا مى توان از بازاریابى براى ارائه ى بهتر افراد استفاده کرد؟

هر فرد را مى توان نامى تجارى تلقى کرد. مسلماً مدونا ، مایکل جردن و جیم کرى نام هایى تجارى هستند. هر نام تجارى ، مجموعه اى از تداعى هاى ذهنى است که ما درباره ى یک محصول یا یک شخص داریم. در این حد ، مردم مى توانند نام تجارى خود را طراحى و مدیریت کنند ، یعنى آنچه را که درباره ى خود به دیگران منتقل مى کنند مدیریت کنند. ممکن است آنها بخواهند شخصیتى خلاق ، سختگیر یا باملاحظه از خود نشان دهند ، زیرا به نوعى حس مى کنند که این به آنها در دستیابى به اهدافشان کمک خواهد کرد. شخصیت هاى مشهور و شخصیت هایى که در حال مشهور شدن هستند به دنبال خدمات مشاوران و شرکت هاى روابط عمومى مى روند. این مشاوران اغلب ، تغییراتى در فعالیت ها ، رفتارها یا نگرش هاى فرد توصیه مى کنند که احتمال بیشتر دیده شدن او را افزایش مى دهد.

آیا مى توان از بازاریابى براى ارائه ى بهتر افراد استفاده کرد؟

آیا مى توان از بازاریابى براى ارائه ى بهتر افراد استفاده کرد؟

بازاریابى نمى تواند تصادفاً کسى را به فردى مشهور تبدیل کند. یک فیزیکدان نمى تواند با بازاریابى خود ، برنده ى جایزه نوبل شود ؛ بلکه او شانس خود را به طور عمده با تبیین مسأله هاى مهم ، انجام دادن پژوهش و تحول در دانش افزایش مى دهد.

0/5 (0 Reviews)