تروریسم مصرف کننده

تروريسم مصرف كننده

تروریسم مصرف کننده

حملات تروریستى سال ٢٠٠١ یک زنگ بیدارباش براى سیستم تجارت آزاد بود. این حملات آسیب پذیرى اهداف غیر نظامى را آشکار کردند و به ما نشان دادند که گسستگى شبکه هاى مالى ، الکترونیکى ، و تأمینى ما مى تواند به طور بالقوه براى نحوه ى زندگى ما خسارت بارتر از شکست در یک میدان نبرد متعارف باشد. این تجاوزات ممکن است عمدى یا غیر عمدى باشد ، امواج اقتصادى بیمارى ” جنون گاوى ” در اروپا هنوز هم صنعت گوشت گاو را به لرزه در مى آورد. سنجش هاى شرکت رند ( Rand Corporation  ) و تحلیلگران دیگر ، آسیب پذیرى سیستم تأمین غذاى کشور را به عنوان یک هدف بالقوه ى بیوتروریسم خاطر نشان مى کند.

تروریسم مصرف کننده

تروریسم مصرف کننده

حتى قبل از ارعاب هاى سیاه زخم سال ٢٠٠١ ، مواد سمى قرار داده شده در محصولات بازار را به گروگان گیرى تهدید مى کرد . این تاکتیک نخستین بار در ایالات متحده ى آمریکا در سال ١٩٨٢ جلب توجه کرد که ٧ نفر پس از مصرف قرص هاى تایلنول ( Tylenol ) که با سیانید آغشته شده بود ، مردند. یک دهه ى بعد ، پپسى ( Pepsi ) نیز با بحران مواجه شد ، و بیش از ۵٠ مورد پیدا شدن سرنگ در قوطى هاى نوشابه ى رژیمى از ٢٣ ایالت گزارش شد. در این مورد ، پپسى یک ضربه ى فنى روابط عمومى انجام داد و عموم مردم را متقاعد کرد که سرنگ ها در طى فرآیند ساخت وارد قوطى ها نشده اند. حتى این شرکت یک ویدئوى مراقبت داخلى فروشگاه را نشان داد که یک مشترى را در حالى که دور از چشم صندوقدار فروشگاه ، یک سرنگ را وارد یک پپسى رژیمى مى کرد ، نشان مى داد. اعمال تهاجمى پپسى نشان دهنده ى اهمیت پاسخ فعالانه و سریع به این بحران است.

اخیراً یک پویش تبلیغاتى براى یک نمایش کارتونى آخر شب دردسرهاى زیادى ایجاد کرد ، چون ترس هایى در مورد حمله ى تروریستى پدید آورد و شهر بوستون ( Boston  ) را به طور موقتى به تعطیلى کشاند. این تلاش ” بازاریابى چریکى ” شامل علایم الکترونیکى چشمک زن به ارتفاع ١ فوت بود که داراى سیم هاى آویزان و باترى بود و بازاریابان از آنها براى تبلیغ یک کارتون تلویزیونى شبکه ى کارتون به نام Aqua Teen Hunger Force ( یک سریال خیالى در مورد یک معجون شیر سخنگو ، یک بسته ى چیپس ، و یک گلوله ى گوشت ) استفاده مى کردند. این علامت ها روى پل ها و سایر محل هاى پر رفت و آمد در چندین شهر آمریکا نصب شده بودند. اکثر آنها یک شخصیت کارتونى جعبه مانند را نشان مى داد که به عابران انگشت نشان مى داد. جوخه هاى خنثى سازى بمب و سایر کارکنان پلیس که مجبور به بررسى جعبه هاى اسرار آمیز شدند ، براى شهر بوستون بیشتر از ٠٠٠’۵٠٠ دلار هزینه برداشتند ، و اعصاب خیلى ها هم به هم ریخت.

منبع : کتاب رفتار مصرف کننده (خریدن، داشتن، و بودن) ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده