از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندينگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

براى نسلى که بر پایه ى قواعد و ترتیبات سنت چاپ و نوشتار تربیت شده اند ، قبول سنت شفاهى و تن دادن به الزامات آن کار دشوارى است. با انتقال قدرت از شرکتها و سازمانها به مردم و از رسانه ى تحت کنترل به یک رسانه ى آزاد ، خیل عظیم مدیران و مشاوران تربیت یافته با فرهنگ برند نوشتارى حال که دنیاى مبتنى بر راهبردهاى به کلى محرمانه و نفوذگر فرهنگى شان به دنیاى شعر رجعت کرده است چه سرنوشتى را پیش رو خواهند داشت ؟

الزامات برندینگ عاطفی در کسب و کارها

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

زمانى که ان بى سى در هالوا بر روى تأسیس یک مرکز خدمات ویدئویى آنلاین سرمایه گذارى کرد ، در ابتدا ساختمانهاى بزرگى را اجاره کرد و تعداد زیادى از مشاوران ، آینده پژوهان و کارشناسان زبده در حوزه ى فناورى را به خدمت گرفت تا پرچم رهبرى این بازار را در دست بگیرد. اما دیرى نپایید که با آمدن جاسون کلار به این شرکت و بیرون راندن مشاوران ، ساختمانهاى معمولى با مبل و اثاثیه ى ارزان جایگزین ساختمانهاى مجلل و گرانقیمت قبلى شدند. هدف این مدیر تازه وارد آن بود که با افرادى کار کند که حاضر باشند با دیگران روابط عاطفى برقرار کنند.

برندهاى پرورش یافته در فرهنگ تمرکز گرایى در صورتى که بخواهند این تغییرات را مدیریت کنند باید فرهنگ سازمانى شرکت خود را از اساس مورد ارزیابى مجدد قرار دهند.

آنها باید ببینند آیا افرادى نظیر کلار را در اختیار دارند که توانایى مدیریت و پیاده سازى این تغییرات و فرهنگ سازمانى را داشته باشد که قادر به تربیت اینگونه مدیران اجرایى باشد ؟ گربه بودن و ماهى ( مصرف کننده ) درون آکواریوم را تماشا کردن ، از درون آکواردیوم بودن راحت تر است ؛ بویژه اگر شما یک گربه باشید . سامانه ى وب که امروز به صورت موهبتى بزرگ براى چند ملیتى ها و کسب و کارهاى فعال در مناطق جغرافیایى وسیع درآمده است ، شاید انقلابهاى متفاوتى نسبت به گذشته همچون بازگشت به مدل یونان ، دموکراسى مصرف کننده و پایان انحصارات را هدف قرار داده باشد.

برندسازی و تحولات جدید

برندهایى که قصد دارند خود را با تحولات جدید انطباق دهند ، به افراد روشن ضمیر و آموزش دیده براى کار کردن مطابق سنت یونان و متصف به خلاقیت نیاز دارند. معماران ، طراحان ، مهندسان و عالمانى که هر کدام در رشته ى خود منشأ اختراعات و ابتکارت جدیدند ، پژوهشگرانى که همواره در وادى نوآورى سیر مى کنند و فیلسوفانى که قادرند در مورد عواطف و احساسات انسانها سخن بگویند. آنهایى که مى دانند چگونه به زبان جدیدى که در آن کدهاى فناورى به کار رفته است صحبت کنند ، به زبان آینده سخن مى گویند. بویژه زمانى که این زبان را در جهت خدمت بیشتر به مردم به کار مى برند. هنرمندانى که با دانش و معلومات خاص خود در الهام بخشیدن و ایجاد شور و شوق در ما حقیقت وجودى مان را به چالش مى کشند و ما را از منطقه ى امنى که براى خود ساخته ایم خارج مى کنند ، پیشقراولان سبک جدید کسب و کار خواهند بود و من توصیه ام به شرکتها آن است که شرایط را براى ورود اینگونه افراد به سازمان خود مهیا کنند.

برندسازی در توئیتر

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

مطمئن نیستیم که آیا مى توان توئیتر را نمونه ى به روز و مجسمى از سنت یونان در زمینه ى برندسازى قلمداد کرد یا نه ، اما همین قدر مى دانیم که اگر شرکتها خود را با خدمات بد و ضعیف به جامعه بشناسانند ، میلیونها نفر در توئیتر که پاسخ هر مسأله اى را بهتر از کارکنان مراکز تلفن آنها مى دانند ، به سرعت طشت رسوایى آنها را به زمین خواهند زد و ( این شرکتها ) امکان سوار شدن بر قایق بزرگ را از دست مى دهند. از این پس جریان اطلاعات کمتر کنترل شده خواهد بود و بیشتر شکل خودجوش به خود خواهد گرفت. ارزشهاى در حال ظهور این تمدن خلاق که بر بستر گفت و گو و زمان شکل یافته است ، بر گرد این زبان جدید خواهند چرخید . فرصتهایى که توئیترهاى جهان آنها را در اختیار ما قرار داده اند ، انسانگرایى را بیشتر پرورش خواهند داد و منشأ کاوشهاى بنیادین دوباره اى خواهند شد که قادرند منبع الهامى براى ظهور رهبران حقیقى و فرهنگهاى حقیقى واقع شوند ؛ رهبران و فرهنگهایى که فلسفه ى وجودى شان ما را به مناظرات و مباحثاتى جدید در راستاى گسترش حقیقت وجودى انسان سوق خواهند داد.

برنددینگ اجتماعی

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

برندینگ اجتماعى ، همان فلسفه ى جدید و کاوشهاى بنیادین درونداد همان چیزى است که الهام بخش مردم خواهد بود و براى آنها خوشى و لذت به همراه خواهد آورد.

برندهاى سنتى به دو دسته ى کلى تقسیم خواهند شد. یک دسته آنهایى هستند که قادرند خود را با شرایط جدید وفق دهند و مشتریان از آنها براى پیوستن به رسانه ى اجتماعى جدیدشان دعوت خواهند کرد ، و دسته ى دیگر را برندهایى تشکیل مى دهند که مشتریان از آنها دعوتى به عمل نخواهند آورد. این تفکر که شبکه هاى اجتماعى صرفاً یک کانال ارتباطى دیگر نظیر تلویزیون یا بستر رسانه اى دیگرى هستند که برندها مى توانند عنان آن را در دست بگیرند و به وسیله ى آن سلطه ى خود را بر بازار گسترش دهند ، تصور گزافى است که از حقیقت انسان به دور است.

برندینگ اجتماعی و تبلیغات

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

از رسانه ى اجتماعى تا برندینگ اجتماعى

تبلیغاتى که ما مى شناسیم ، هرگز بخش قابل توجهى از برندینگ اجتماعى را در بر نخواهد گرفت مگر آنکه تبلیغات برند از پیروانى فراوان و پرشور و حرارت نظیر آنچه که بى ام دبلیو یا باراک اوباما آن را دست و پا کردند ، برخوردار باشد.

برندهاى قدیمى با ورود محصولات جدید به سبد مصرفى مصرف کنندگان ، به تدریج فضاى کمترى براى تبلیغ در اختیار خواهند داشت. این شرایط به محصولات جدید امکان مى دهد بیشتر خود را به کیف مصرف کننده نزدیک کنند.

براى مثال ، آى فون اپس کسب و کارهاى جدیدى با محصولات جدید راه اندازى کرده است که همراستا با رسانه ى جدیدند. برندینگ اجتماعى فرصت لازم را براى عرضه ى محصولات جدیدى فراهم خواهد ساخت که به مردم این امکان را بدهد از رسانه به نحو بهترى استفاده کنند و از آن لذت بیشترى ببرند. از این پس برندها بر کاکل تولیدکنندگان اداره نخواهند شد بلکه ، مردم و آن دسته از افراد حاضر در مراکز صنعتى که به ارزش وجودى مردم واقف هستند ، سرنوشت برندها را در دست خواهند گرفت.

منبع : کتاب برندینگ عاطفی

0/5 (0 Reviews)