بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی ، راهبرد بازاریابی اینترنتی و نقش وب سایت در بازاریابی اینترنتی موضوعات مورد بحث در این مقاله است.

در این روزگار ، شما نیاز دارید که در اینترنت حضور داشته باشید و به صورت فعال در اینترنت بازاریابى کنید . اعم از اینکه بخواهید از اینترنت صرفاً براى فراهم آوردن اطلاعات براى مشتریان خود استفاده کنید. و یا اینکه بخواهید از آن فراتر روید و به مشتریان خدمت ارائه دهید و سفارش دریافت کنید ، باید بفهمید که اینترنت براى کسب و کار شما چه مى تواند بکند.

در این روزگار شما نیاز دارید که در اینترنت حضور داشته باشید و به صورت فعال در اینترنت بازاریابى کنید .

اینترنت به شکل فریب کارانه اى ، یک واسطه یا رسانه است . شما باید لحن و قابلیتهاى آن را بدانید . رویکردهاى مستقیمى که در رسانه هاى دیگر کار مى کنند ، امکان دارد که در اینترنت عمل نکنند . به طور کلى ، شما نمى توانید محتواى بروشورها و یا فوت و فنهاى فروش خود را بردارید و به سادگى در اینترنت بگذارید .

رویکرد هاى مستقیمى که در رسانه هاى دیگر کار مى کنند ، امکان دارد که در اینترنت عمل نکنند .

شما نه تنها آنچه را که مى خواهید بگویید ، بلکه نحوه ى بیان آن را نیز باید با اینترنت سازگار کنید و درباره اش بیندیشید . به علاوه ، اینترنت داراى قابلیتهاى تعامل سریعى است که هیچ رسانه ى دیگرى از آن برخوردار نیست ، شما باید بررسى کنید که آیا مى خواهید از اینترنت استفاده کنید یا نه . بازاریابى در اینترنت شامل تبلیغات ، شناسه ها ، ترویج فروش ، و روابط عمومى مى شود ، تمام آن رویکرد هاى ارتباطى که در فصلهاى قبل مورد بحث قرار گرفتند . اما از آنجا که اینترنت ، خاص است ، جاى دارد که یک فصل خاص به آن اختصاص داده شود .

راهبرد بازاریابى اینترنتى

راهبرد بازاریابی اینترنتی

راهبرد بازاریابی اینترنتی

راهبرد بازاریابى اینترنتى شما باید مرکب از چهار مؤلفه عمده باشد .

هدفهاى عینى اینترنت : تأثیرى که مى خواهید بر مشترى هدف خود بگذارید .

پیام : فرصتهایى که براى مشتریان هدف خود فراهم مى آورید ، به طور مثال کسب اطلاعات ، فراهم آوردن نظرات ، یا سفارش محصول .

روش : قابلیتهاى اینترنتى که در نظر دارید مورد استفاده قرار دهید ، مثل حفظ یک وب سایت یا ارسال یک نامه ى الکترونیکى .

تلاش : مخارج شما در فعالیتهاى بازاریابى اینترنتى تان .

نقش وب سایت در بازاریابی اینترنتی

نقش وب سایت در بازاریابی اینترنتی

نقش وب سایت در بازاریابی اینترنتی

حال که با راهبرد بازاریابی اینترنتی آشنا شدید ، بایستی نقش وب سایت در بازاریابی اینترنتی را درک نمایید . یک وب سایت به شما کمک مى کند تا به انواع مختلف هدفهاى عینى بازاریابى و ارتباطى دست یابید . این هدفها به قرار زیر هستند :

فعالیتهاى خروجى که :

  • از نام تجارى شما آگاهى ایجاد مى کند .
  • با ارائه اطلاعات درباره ى محصولات یا خدمات شما ، دانش را انتقال مى دهد .
  • دوست داشتن یا رجحان محصولات یا خدمات شما را افزایش مى دهد .
  • با ترویج محصولات یا خدمات شما ، اعتقاد به خرید را ترغیب مى کند .

و فعالیتهاى رو به داخل که :

  • معاملات را میسر مى سازند .
  • معاملات را مدیریت مى کنند .
  • اطلاعات گردآورى مى کنند .

در حالى که تبلیغات سنتى مى تواند اکثر هدفهاى عینى خروجى را محقق سازد ، یک وب سایت ، خاص است زیرا مى توانید از آن براى ایجاد یک رابطه با مشتریان تان ، به ویژه از طریق فعالیتهاى رو به داخل ، استفاده کنید .

شما مى توانید با فروش شخصى روابط ایجاد کنید ، اما معمولاً به بهاى بسیار گران تر و هزینه اى که احتمالاً براى بسیارى از محصولات و خدمات قابل توجیه نیست .

بازاریابى اینترنتى شیوه اى نسبتاً ارزان براى تحقق آن چیزى است که فروشگاه نبش خیابان به انجام آن عادت دارد ، درک و تأمین نیازهاى مشترى و ایجاد یک رابطه ى دراز مدت با مشترى .

به یاد داشته باشید که هر چند اینترنت مى تواند در مورد بسیارى از مشتریان تان مؤثر واقع شود ، مشتریان در برخى از بخشهاى بازار ممکن است آنلاین نباشند و شما با تلاشهاى اینترنتى خودتان به آنان دسترسى پیدا نخواهید کرد .

همچنین ، به یاد داشته باشید که علاوه بر مشتریان تان ، دیگران نیز به سایت شما نگاه خواهند کرد ، تأمین کنندگان ، اعضاى مطبوعات ، کارکنان بالقوه ، سرمایه گذاران ، و بانکها و حتى رقبا . شما مى توانید در وب سایت خود بخشهاى خاصى داشته باشید که به نیازهاى هر گروه ( به استثناى رقبایتان ) بپردازید . 

ایجاد یک وب سایت در بازاریابی اینترنتی

اول ، باید در نظر گیرید که امیدوارید وب سایت شما چه چیزى را محقق کند . به طور معمول ، این فکر خوبى است که به راحتى کار را شروع کنیم – شاید فقط براى ارائه اطلاعات به مشتریان تان ، بعداً مى توانید قابلیتهاى بیشترى به آن اضافه کنید .

شما مى توانید با تهیه ى صفحات پیش نویس ، محتواى وب سایت خود را به طور تقریبى مشخص سازید . به طور مثال ، فرض کنید که شما کسب و کار کوچکى دارید که در آن براى نمایندگان فروش در خصوص تکنیکهاى فروش مطالبى را ارائه مى کنید .

چهار صفحه ى نمونه شامل این موارد است : یک صفحه ى خانه ، صفحه اى با اعتبار نامه ى شما ، و سپس دو صفحه ى دیگر که هر کدام یکى از جلسات ارائه ى شما را توصیف مى کنند .

همچنان که ارائه هاى بیشترى به پرتفوى خود اضافه مى کنید ، مى توانید به سادگى صفحات توصیفى بیشترى به وب سایت خود بیفزایید . در نقطه اى ، شما ممکن است کلیپهاى ویدئویى از جلسه ى ارائه خود را به هر یک از صفحاتى که ارائه هاى شما را توصیف مى کنند نیز اضافه کنید .

شما باید در این باره بیندیشید که صفحات باید چگونه به یکدیگر لینک شوند و بازدید کنندگان تان چگونه سایت را جست و جو خواهند کرد . به طور مثال ، شما احتمالاً مى خواهید به یک بازدید کننده این امکان را بدهید که از هر صفحه م موجود در سایت به صفحه ى دیگر دسترسى پیدا کند .

 

چه چیزى یک وب سایت را مؤثر مى سازد ؟

وب سایت شما باید :

راحت یافت شود

نام حوزه اى را انتخاب کنید که اگر اکثر مردم بکوشند آن را بیابند ، به فکرشان خطور کند و نامى که به خاطر آوردن آن آسان باشد . ترتیبى دهید که موقعیت گذارى شما در موتورهاى جست و جو قرار گیرد.

سریعاً دانلود شود

اکثر کاربران اینترنت ناشکیبا هستند و اگر سایت ظرف چند ثانیه دانلود نشود ممکن است از خیر آن بگذرند .

دعوت کننده باشید

صفحه ى خانه باید جلب توجه کند . به دیگر وب سایتها نگاه کنید – دعوت کننده و پس زننده – تا افکارتان برانگیخته شود.

محتواى جامعى فراهم آورید 

اطلاعات موجود در سایت باید تمام حوزه هاى علاقه ى مشترى هدف را پوشش دهد .

لحن مناسبى داشته باشید 

اطلاعات باید بدون تعبیر دلخواه یا فروش سخت که در تبلیغات مرسوم است ، ارائه شود .

درگیر کننده باشید  ( ” چسبناک باشید ” ) 

محتواها باید تر و تازه و عمیق نگه داشته شوند . اگر امکان داشته باشد ، اطلاعات فراهم آمده باید تعاملى و منطبق با نیازها و علائق بازدید کننده باشد . اگرمناسب باشد ، فعالیتهایى که مورد توجه بازدید کنندگان شما قرار مى گیرند ( به طور مثال ، مسابقات ، بازیها ، پیمایشها ) باید در سایت وارد شوند .

سر و صدا ایجاد کنید ( ” ویروسى ” باشید ) 

چنانچه بتوانید ، کارى کنید که بازدید کنندگان سایت شما را به دیگران توصیه کنند و لینک شما را براى آنان بفرستند ، در این صورت ، سایت شما جان مى گیرد و به زندگى خودش ادامه مى دهد .

داراى ناوبرى آسانى باشید

یافتن و دسترسى به اطلاعاتى که مشتریان از همه بیشتر به آنها نیاز دارند ، باید آسان باشد ، حرکت از یک بخش وب سایت به بخش دیگر آن نباید مستلزم صرف وقت زیادى باشد . زمان انتظار در اینترنت در ادراکات مشتریان تان بزرگ نمایى مى شود و مى تواند طولانى تر به نظرشان آید .

خودمانى باشید

بازدید کننده ى وب سایت شما باید احساس کند که عضوى از یک خرد جامعه است . در صورت عملى بودن ، مى توانید فرصتى براى تعامل و برقرارى ارتباط فراهم آورید . مطمئن شوید که سیاست حریم خصوصى تان روشن است .

از راهبرد هاى بازار محصول یا خدمت خود حمایت کنید 

پیامهاى موجود در وب سایت شما باید با مرقعیت گذارى و هدفهاى عینى تان همخوان باشد و هدفهاى عینى براى مشتریان شما باید متناسب با هدفهاى عینى کلى بازاریابى تان باشد .

تلاش وب سایت در راهبرد بازاریابی اینترنتی

براى ارزشیابى وب سایت خود ، مى توانید یک شمارشگر کار بگذارید تا تعداد بازدید کنندگان را تعیین کند و همچنین ، مى توانید اندازه هاى دیگرى از بازدید هاى آنان از سایت خود به دست آورید . شما حتى مى توانید یک پیمایش متمرکز بر نگرشها و رفتار مشتریان تان در آن بگنجانید .

تاثیر سایت در راهبرد بازاریابی اینترنتی

با این حال ، اندازه ى واقعى تأثیر سایت شما این است که تا چه حد به شما کمک مى کند تا مشتریان دراز مدت پیدا کنید . شما مى توانید یک کلمه یا شماره ى رمز در سایت بگذارید و براى کسانى که کلمه یا شماره ى رمز را بازگو مى کنند . زمانى که با شما تماس مى گیرند تا سفارش دهند ، تخفیف یا جایزه ى کوچکى در نظر گیرید . این کار به شما امکان مى دهد که براى سفارشات یا مشتریان معین تلاشهاى وب سایت خود ، اعتبار قائل شوید . سپس مى توانید اندازه اى از برگشتى را که دریافت مى کنید ، بسیار شبیه روشى که با آن ، برگشت ترویجها و روابط عمومى برآورد مى شد ، تهیه کنید .