چارچوب برنامه بازاریابی

چارچوب برنامه بازاریابی

چارچوب برنامه بازاریابی

چارچوب برنامه بازاریابی ، مراحل برنامه بازاریابی ، ارزیابی برنامه بازاریابی ، تفاوت بین برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابى موضوعات این مقاله بازاریابی و فروش هستند.

ما طرفدار استفاده از یک چارچوب برنامه ریزى استاندارد براى برنامه بازاریابى یا طرح بازاریابی یا مارکتینگ پلن (Marketing Plan) در هر شرکت نیستیم . این باعث مى شود مدیریت ارشد بتواند برنامه هاى مختلف را به راحتى مقایسه کند . همچنین روش منظمى براى تفکر درباره ى بازاریابى اثربخش فراهم مى کند .

طرح بازاریابی عملی

قالب آماده برنامه بازاریابی

خلاصه و معرفی برنامه بازاریابی

طرح بازاریابی یا مارکتینگ پلن شما باید با یک خلاصه اجرایی آغاز شود. خلاصه اجرای ،  خلاصه ای از نکات اصلی طرح را ارائه می دهد.

اگر چه خلاصه اجرایی در ابتدای طرح نشان داده شده است، شما باید آن را در آخر طرح بازاریابی بنویسید. نوشتن خلاصه یک فرصت خوب برای بررسی این موضوع است که برنامه شما منطقی است و شما هیچ نکته مهمی  را از دست ندهید.

استراتژی کسب و کار

ایده خوبی است که قسمت اصلی طرح را با یادآوری استراتژی کسب و کار خود معرفی کنید، از جمله:

  • آنچه کسب و کار شما در مورد (ماموریت کسب و کار شما)
  • اهداف کلیدی کسب و کار شما
  • استراتژی وسیع خود را برای دستیابی به این اهداف مشخص کنید

این کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که برنامه بازاریابی شما، استراتژی بازاریابی و استراتژی کلی کسب و کار تان با هم و هماهنگ کار می کنند. به عنوان مثال، فرض کنید استراتژی کسب و کار شما بر اساس ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برتر است. استراتژی و طرح بازاریابی شما باید این موارد را در نظر داشته باشد :

  •  هدف قرار دادن مشتریانی که در بازار هدف کسب و کار قرار دارند.
  • محصول را به گونه ای تبلیغ کنند که به ایجاد تصویر مناسب کمک کند.

مراحل برنامه بازاریابی

یک برنامه ى بازاریابى باید در ۶ مرحله پیش رود : تجزیه و تحلیل موقعیت ، اهداف ، راهبردها ، تاکتیک ها ، بودجه و کنترل .

مراحل برنامه بازاریابی

مراحل برنامه بازاریابی

تجزیه و تحلیل موقعیت .

در این مرحله شرکت نیروهاى کلان ( اقتصادى ، سیاسى _ قانونى ، اجتماعى _ فرهنگى و فناورى ) و بازیگران ( شرکت ، رقبا ، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان ) محیط خود را بررسى مى کند و یک تجزیه و تحلیل SWOT ( نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها ) انجام مى دهد . در این بخش باید مسائل اصلى که واحد کسب و کار با آنها روبروست مشخص شود .

اهداف .

شرکت باید پس از تشخیص بهترین فرصت هاى خود براساس تجزیه و تحلیل موقعیت ، آنها را اولویت بندى ، بازارهاى هدف را مشخص ، و اهداف و زمان بندى لازم براى دستیابى به آنها را تنظیم کند . شرکت باید در تعیین اهداف به ذى تفعان ، خوش نامى شرکت ، فناورى و دیگر موضوعات مهم نیز توجه کند .

راهبردها .

هر هدفى را مى توان به روش هاى مختلفى دنبال کرد . این راهبرد است که باید مؤثرترین اقدامات را براى دستیابى به اهداف تعیین کند . 

تاکتیک ها .

راهبردها باید به صورت دقیق در قالب ۴ پى و اقدامات زمان بندى شده اى که توسط افراد معین عملیاتى خواهد شد ، بیان شود .

بودجه .

اقدامات و فعالیت هاى برنامه ریزى شده ى شرکت هزینه هایى در بر دارد که به بودجه ى مورد نیاز براى دستیابى به اهداف اضافه خواهد شد .

کنترل .

شرکت باید دوره هاى زمانى و معیارهاى سنجشى تعیین کند که طى آن دریابد آیا عملکرد در راستاى برنامه ى تعیین شده حرکت مى کند یا خیر . وقتى عملکرد مطلوب نباشد ، شرکت باید اهداف ، راهبردها یا اقدامات خود را براى اصلاح موقعیت ، مورد بازبینى قرار دهد .

ارزیابی برنامه بازاریابی

ارزیابی برنامه بازاریابی

ارزیابی برنامه بازاریابی

چگونه مى توان مناسب بودن یک برنامه بازاریابى را ارزیابى کرد ؟  تجربه ى ما درباره ى برنامه هاى بازاریابى نشان مى دهد که اکثر آنها ضعیف هستند . برخى از آنها پر از اعداد و تبلیغ ، و فاقد راهبردى قوى هستند.  یا اینکه راهبرد وجود دارد اما به نظر مى رسد که تاکتیک ها با آن نامرتبط هستند . مورد دیگر این است که گاهى اهداف واقع بینانه نیستند . بودجه نیز ممکن است واقع بینانه نباشد و یا کنترل ها براى بازخورد و بازبینى برنامه مناسب نباشد .

هیچ برنامه ى بازاریابى یى ، موفقیت را تضمین نمى کند اما برنامه هاى ضعیف بى تردید نتیجه اى در بر نخواهند داشت . ارزیابی برنامه بازاریابی را فراموش ننمایید.

تفاوت بین برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابى

تفاوت بین برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابى

تفاوت بین برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابى

تفاوت بین برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابى در چیست ؟ شرکت ها از این اصطلاحات استفاده هاى متفاوتى مى کنند . برخى شرکت ها با برنامه بازاریابى شروع و سپس آن را به برنامه ى کسب و کار تبدیل مى کنند . برنامه  کسب و کار شامل برنامه هایى براى خرید ، تولید ، امور مالى و غیره مى شود . برخى شرکت هاى دیگر از ابتدا از اصطلاح برنامه ى کسب و کار استفاده مى کنند . با این حال ، برنامه بازاریابى باید بخش آغازین هر برنامه کسب و کارى باشد .

ما گاهى اوقات برنامه بازاریابى را برنامه ى جنگ مى نامیم .

برنامه ى شما باید بتواند این اطمینان را به شما بدهد که پیش از اولین درگیرى ، جنگ را خواهید برد . اگر چیزى که مى خواهید به بازار عرضه کنید بهتر ، جدیدتر ، سریع تر یا ارزان تر نباشد ، نباید وارد بازار شوید . البته هیچ برنامه ى جنگى نیز نمى تواند براى همیشه مؤثر باشد . با پیشروى جنگ ، برنامه به بازیینى مداوم نیاز خواهد داشت . ممکن است لازم باشد در حین اینکه در ” هوا ” هستید ” هواپیماى ” خود را مجدداً طراحى کنید .

0/5 (0 Reviews)