فرآیندهاى اصلى بازاریابى و اهمیت آن ها

فرآيندهاى اصلى بازاريابى و اهميت آن ها

فرآیندهاى اصلى بازاریابى و اهمیت آن ها

فرآیندهاى اصلى بازاریابى و اهمیت آن ها و بازاریابی فلسفه وجودی شرکت ها دو پرسش مهم بازاریابی است که در این قسمت از پرسش های بازاریابی و فروش به آن پاسخ داده می شود.

فرآیندهاى کلیدى در بازاریابى عبارتند از :

 ١) شناسایى فرصت ها ،

 ٢) توسعه محصولات جدید ،

 ٣) جذب مشترى ،

 ۴) حفظ و نگهدارى مشترى و ایجاد وفادارى و

 ۵) تعهد به سفارشات .

شرکتى که تمام بخش هاى این فرایند را مدیریت کند ، معمولاً شرکت موفقى خواهد بود. اما اگر حتى یکى از بخش هاى فرایند بازاریابى را اجرا نکند ، شرکتى ضعیف است.

بازاریابی فلسفه وجودی شرکت ها

بازاریابی فلسفه وجودی شرکت ها است نه صرفا یک واحد مجزا و تفکیک شده از سایر واحد ها در سازمان و این موضوع این بخش پرسش و پاسخ های بازاریابی و فروش است.

امروزه بسیارى از شرکت ها ، بازاریابى را صرفاً وظیفه یک واحد سازمان مى دانند ، اما بازاریابى به عنوان فلسفه وجودى شرکت ها توصیف شده  است ، دلیل آن چیست ؟

سال ها پیش ، دیوید پاکارد که از بنیانگذاران شرکت هیولت پاکارد است ، گفت :

بازاریابى به قدرى با اهمیت است که نباید آن را در یک واحد سازمانى محدود کرد. ممکن است شرکتى داراى بهترین واحد بازاریابى در دنیا باشد ، اما در بازاریابى شکست بخورد. چرا ؟

زیرا کارگران خطوط تولید ممکن است محصولات بى کیفیت تولید کنند ، واحد بازرگانى نیز ممکن است حتى این محصولات بى کیفیت را با تأخیر زیاد عرضه کند و واحد حسابدارى نیز ممکن است صورت حساب اشتباهى صادر کند. هر یک از این خطاها مى تواند موجب از دست دادن مشتریان شود. بازاریابى ، صرفاً زمانى مؤثر خواهد بود که همه واحدهاى شرکت در راستاى ارائه ارزش هاى تعهد شده از سوى شرکت به مشترى و براى جلب رضایت او حرکت کنند.

0/5 (0 Reviews)