بازاریابی علمی بین رشته ای

بازاریابی علمی بین رشته ای

بازاریابی علمی بین رشته ای

بازاریابی علمی بین رشته ای است و امروزه استفاده از مفهوم بازاریابی از محدوده کالاها و خدمات نیز فراتر رفته است. اینها موضوعات این قسمت پرسش و پاسخ های بازاریابی هستند.

از چه زمانى بازاریابى از مفاهیم روان شناسى ، جامعه شناسى و مردم شناسى مانند مفاهیم اقتصادى بهره گرفت ؟

بازاریابان به تدریج متوجه شدند که خریداران ، و نه فروشندگان ، در مرکز دنیاى بازاریابى قرار دارند. براى درک بهتر خریداران ، لازم است تا بازاریابان به مطالعه رفتار فردى و سازمانى بپردازند. پژوهشگران بازاریابى نیز باید از دانش و آگاهى هاى خود در زمینه ویژگى هاى جمعیت شناسى ، روان شناسى ، فرهنگ و تأثیرات اجتماعى بازار به منظور درک نیازها ، ادراک ، ترجیحات و رفتارهاى مشتریان استفاده کنند تا بتوانند استراتژى هاى مؤثر بازاریابى را تدوین کنند.

امروزه استفاده از مفهوم بازاریابی از محدوده کالاها و خدمات نیز فراتر رفته است

امروزه استفاده از مفهوم بازاریابى از محدوده کالاها و خدمات نیز فراتر رفته است ، آیا این را مى توان نکته مثبتى دانست ؟

از اصول بازاریابى نه تنها مى توان به منظور سودآورى در سازمان ها استفاده کرد ، بلکه براى سازمان هاى غیرانتفاعى مانند موزه ها ، کلیساها و مؤسسات خیریه نیز مى توان براى جذب مشتریان ، داوطلبان و منابع مالى استفاده کرد. سپس نتیجه گرفتیم که از بازاریابى حتى مى توان در برنامه جامعه تبلیغاتى براى فرهنگ سازى اصول اجتماعى ، مانند ” سیگار نکشید ، استفاده از مواد مخدر ممنوع است ، غذاهاى سالم بخورید ، ورزش روزانه را فراموش نکنید ، آشغال ها را در سطل زباله بیندازید ” و موارد بى شمار دیگر نیز بهره برد.

امروزه بازاریابان در تحلیل هاى خود حتى پا را از این فراتر گذاشته اند و معتقداند که افراد مى توانند به بازاریابى کالاها ، خدمات ، تجربیات ، اطلاعات ، املاک و مستغلات ، مکان ها ، افراد ، سازمان ها و غیره بپردازند.

مانند هر مفهوم دیگرى ، بازاریابى را مى توان براى فهالیت هاى مفید یا مضر استفاده کرد. هر چند معتقدم که منافع و مزایاى بهره گیرى از اصول بازاریابى بیش از مضرات آن است.

0/5 (0 Reviews)