تاریخ پیدایش و ظهور مفاهیم بازاریابى

تاريخ پيدايش و ظهور مفاهيم بازاريابى

تاریخ پیدایش و ظهور مفاهیم  بازاریابى

تاریخ پیدایش و ظهور مفاهیم  بازاریابى ، بازاریابى ، هنر است یا حرفه ؟ و  آیا بازاریابى ، علم کاربردى است ؟ موضوعات این قسمت پرسش و پاسخ های بازاریابی و فروش هستند .

بازاریابى همزمان با خلقت بشر ظهور کرد. اگر به اولین داستان کتاب مقدس مراجعه کنید و داستان آدم و حوا را بخوانید ، زمانى که حوا ، حضرت آدم را به خوردن سیب وسوسه کرد، این علم ظهور کرد.

اما حوا اولین بازاریاب محسوب نمى شود ، زیرا همان طور که در آن داستان آمده است ، یک مار وى را متقاعد به این کار کرده بود.

مطرح شدن بازاریابی به عنوان یک موضوع

بازاریابى به عنوان یک موضوع براى اولین بار در نیمه اول قرن بیستم در آمریکا مطرح شد. بیشتر تأکید این علم در آن زمان روى شبکه توزیع ، شامل عمده فروشى و خرده فروشى ، متمرکز بوده است. اقتصاددانان در علاقه شان به یک تئورى محض ، از نقش مؤسسات و سازمان هاى تولیدى به عنوان یک بازوى اقتصادى غفلت کرده بودند ، زیرا منحنى هاى عرضه و تقاضا صرفاً نشان مى دهند که در چه قیمتى بازار به تعادل مى رسد ، اما قادر به تعیین و مشخص ساختن زنجیره متفاوتى از قیمت ها شامل : قیمت محصولات در محل تولید تا قیمت عمده فروشى و سپس قیمت براى مصرف کننده که در خرده فروشى مشخص مى گردد ، نیستند. بنابراین بازاریابان نخستین ، توانستند فضاى خالى ایجاد شده در تئورى هاى اقتصاددانان را پر کنند.

به هر حال ، اقتصاد ، مادر علم بازاریابى است و اکنون بسیارى از ما بازاریابان ، اقتصاددانان بازار هستیم.

بازاریابى ، هنر است یا حرفه ؟

بازاریابى بیش از آن که هنر باشد ، شغل و حرفه است. انجمن بازاریابان آمریکا و انجمن بازاریابان خبره انگلیس هر یک به طور مستقل روى این دیدگاه ها مشغول بررسى و مطالعه هستند. آنان بر این عقیده اند که مى توان آزمون هایى را براى ارزیابى و تشخیص بازاریابان کارآزموده و خبره از بازاریابان آماتور و متظاهر برگزار کرد.

از سوى دیگر بسیارى از افرادى که بازاریاب آموزش دیده نیستند ، ایده هاى بسیار جالبى را مطرح مى کنند. اینگوار کمپراد یک بازاریاب نبود ، اما اکنون شرکت او ، ایکیا ، از موفق ترین تولید کنندگان مبلمان و لوازم منزل با کیفیت بالا و قیمت هاى پایین در دنیا است. نوآورى و خلاقیت بخش جدایى ناپذیر بازاریابى است ، هر چند که صرفاً به بازاریابان محدود نمى شود.

نقش علم در بازاریابی

اما علم نیز در بازاریابى نقش مهمى دارد. بازاریابان پیشنهادات تولید خود را از طریق تحقیقات بازار مدل سازى بازار و تحلیل هاى متکى بر پیش بینى صورت مى دهند. آن ها براى تصمیم گیرى و هدایت سرمایه ها از مدل هاى بازاریابى استفاده مى کنند. بازاریابان با استفاده از روش هاى اندازه گیرى کمى ، در پى ثبت و ضبط تأثیرات فعالیت هاى شان بر فروش و سودآورى شرکت ها هستند.

نمى خواهیم بگوییم که بازاریابى بیش از یک هنر ، یک حرفه ، یا علم است ، ولى معتقدیم که ترکیبى از همه است.

آیا بازاریابى ، علم کاربردى است ؟

همان طور که توان رشته مهندسى ریشه در علومى پایه مانند رشته فیزیک و رشته شیمى دارد ، قدرت بازاریابى نیز مانند سایر علوم از رشته هایى همچون اقتصاد ، روان شناسى ، جامعه شناسى ، تئورى سازمان ریاضیات و تصمیم گیرى نشأت گرفته است که به همراه رشد و تکامل این علوم پایه اى ، بازاریابى نیز گسترش خواهد یافت. معتقدیم که سرانجام ، بازاریابى به علم مدیریت تقاضا تبدیل خواهد شد و تئورى هایى که چگونگى تغییرات تقاضاى سلیقه هاى مشتریان و شیوه بهینه سازى سودآورى شرکت ها را تشریح کنند روز به روز رشد و گسترش خواهند یافت.

0/5 (0 Reviews)