مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها

مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها

مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها

مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها و بازاریابی و فروش دو روی یک سکه مسائل مرتبط با این قسمت از پرسش و پاسخ های بازاریابی و فروش هستند.

برخى از مفاهیمى بازاریابی که هنوز در شرکت ها به صورت اشتباه از آن استفاده مى شود ، کدامند ؟

بازاریابى در چرخه بازرگانى و در ذهن مردم با مفهوم درست خود به کار نرفته است. شرکت ها گمان مى کنند که بازاریابى براى پشتیبانى و حمایت از خطوط تولید و فروختن محصولات آن ها به وجود آمده است. اما حقیقت کاملاً برعکس است : خطوط تولید باید از بازاریابى حمایت کنند. صنایع همیشه مى توانند تولید کالاهاى خود را به منابع بیرون از شرکت واگذار کنند. چیزى که یک شرکت مى سازد همان پیشنهادها و ایده هاى بازاریابى است. وظایف تولید ، خرید ، تحقیق و توسعه ، امور مالى و سایر وظایف اصلى شرکت ها ، صرفاً براى دستیابى به اهداف شرکت ها در بازار مشترى هستند.

بازاریابی و فروش دو روی یک سکه

معمولاً بازاریابى با فروش اشتباه گرفته مى شود. فروش تنها بخشى از کوه یخى بازاریابى است که از سطح آب بیرون است. چیزى که عملاً دیده نمى شود ، همان تحقیقات بازاریابى با هدف تولید محصولات مناسب براى نیازهاى مشترى ، چالش در قیمت گذارى درست ، بررسى چگونگى توزیع و تعریف شیوه هاى معرفى محصولات به بازار است. بنابراین بازاریابى مفهومى بسیار گسترده تر از فروش دارد.

بازاریابى و فروش تقریباً متضاد یکدیگر و دو روى یک سکه هستند .

بازاریابى براى فروش نیز نوعى تناقض گویى است. فیلیپ کاتلر تاکید می کند که  : ” بازاریابى هنر یافتن راه هاى هوشمندانه براى آب کردن محصولات شما نیست ؛ بازاریابى هنر خلق ارزش واقعى براى مشترى است. بازاریابى هنر کمک به مشتریان براى بهتر شدن و بهتر به نظر رسیدن است . واژه هاى محورى در بازاریابى عبارتند از ؛ کیفیت ، خدمت ، و ارزش “

وظیفه بازاریابی در قبال فروش

فروش صرفاً زمانى آغاز مى شود که شما محصولى داشته باشید. بازاریابى پیش از این که محصولى وجود داشته باشد ، آغاز مى شود.

بازاریابى وظیفه اى است که شرکت تحقق مى بخشد تا نشان دهد نیاز مردم چیست و شرکت چه چیزى خواهد ساخت .

بازاریابى چگونگى عرضه اولیه ، قیمت ، شیوه توزیع و چگونگى معرفى پیشنهاد کالا یا خدمت را در مکان بازار مشخص مى کند. بازاریابى سپس به ردیابى و کنترل فعالیت ها مى پردازد و همواره نسبت به بهسازى و بهبود آن ها اقدام مى کند. بازاریابى همچنین در مورد زمان قطع و تغییر تولید و عرضه محصولات نیز تصمیم گیرى مى کند.

با تمام مطالب مطرح شده ، بازاریابى تلاش کوتاه مدت براى فروش نیست ، بلکه نوعى سرمایه گذارى بلند مدت است. بازاریابى زمانى به صورت دقیق و کامل اجرا مى شود ، که پیش از تولید و ورود محصول به بازار نیز از اصول آن استفاده شود و حتى پس از فروش محصول نیز باید فعالیت هاى مربوط به آن ادامه یابد.

0/5 (0 Reviews)