معرفی استراتژی برند در برندسازی

معرفی استراتژی برند در برندسازی

معرفی استراتژی برند در برندسازی

معرفی استراتژی برند در برندسازی شامل سه بخش است ، اول استراتژی برند چیست؟ ، دوم شناسایی ذینفعان برند و سوم حرکت از استراتژی برند به تاکتیک های برند که در برندسازی بسیار حائز اهمیت است .

معرفی استراتژی برند در برندسازی – قسمت اول :

استراتژی برند چیست؟

استراتژی برند چیست؟

استراتژی برند چیست؟

 استراتژی برند به برنامه بلند مدت توسعه موفق یک برند به منظور دستیابی به اهداف ویژه اطلاق می گردد. یک استراتژی جامع برند بر تمام جنبه های کسب و کار تأثیر می گذارد و مستقیماً با نیازها و احساسات مشتری و محیط های رقابتی مرتبط است. امّا منظور واقعی از استراتژی برند چیست؟ این دقیقاً همان چیزی است که در این مقاله فرا خواهید گرفت.

تعریف هدف در برندسازی

تعریف هدف به آغاز توسعه استراتژی برند کمک می نماید. به عبارت دیگر، این فرآیند با تعیین اهداف کسب و کارتان شروع می شود. چرا برند جدیدی ایجاد می کنید؟ چه انتظاری از راه اندازی یک برند دارید؟ به عنوان اساس تلاش های استراتژیک برندسازی، تعریف اهداف بلند مدت در اولویت قرار دارد.

برای مثال، آیا شما در تلاش برای رسیدن به مخاطبان جدید هستید؟ استراتژی برند برای دستیابی به این هدف کاملاً متفاوت است از استراتژی کسب و کاری که می خواهد سهم بازار  یک شرکت رهبر در یک طبقه خاص را بدست آورد، و به همین دلیل تعریف هدف نقطه شروع اساسی برای هر استراتژی برند است.

از دام های کوتاه مدت در برندسازی اجتناب ورزید.

شما به راحتی در دام فعالیت های کوتاه مدت و تاکتیک هایی که کسب و کار شما را هدایت می کنند، گرفتار می شوید، اما در هنگام ایجاد برند، ممکن است دچار اشتباه بزرگی شوید. برندها یک شبه ساخته نمی شوند، بنابراین استراتژی برندتان نبایستی بر تاکتیک های کوتاه مدت تمرکز کنند بلکه بایستی بر اهداف بلند مدت و رشد پایدار بنا گردد.

در برندسازی انعطاف پذیر باشد.

بهترین برندها نیز زمانی که تغییراتی در بازار، مصرف کننده و محیط مشاهده می کنند، استراتژی خود را تغییر می دهند. به موارد زیر دقت نمایید:

همانگونه که اهداف زندگیتان به مرور زمان تغییر می کنند، ممکن است اهداف برندتان نیز تغییر نماید.

به طور مشابه ممکن است برنامه زندگیتان را تعدیل کنید، بنابراین تغییر برنامه بازاریابی برندتان غیرطبیعی نمی باشد.

در نهایت، زمانی که فرصت هایی برای رسیدن به اهداف تان در زندگیتان بدست می آورید طبعاً به سمت آنها می روید، بدیهی است که زمانی که فرصت هایی کوتاه مدت برای رشد و دستیابی به اهداف بلند مدت برندتان حاصل می گردد بایستی در برنامه و مسیر خود تجدید نظر نمایید.

معرفی استراتژی برند در برندسازی – قسمت دوم :

شناسایی ذینفعان برند

شناسایی ذینفعان برند

شناسایی ذینفعان برند

در قسمت اول با استراتژی برند آشنا و متوجه اهمیت  و نقش آن در موفقیت کسب و کارتان شدید. اکنون زمان آن است در مورد ذینفعان برندتان که بر استراتژی شما تأثیرگذار اند، فرا بگیرید. در این مرحله بایستی پژوهش بازار، تجزیه و تحلیل، و تفکر بر بهبود استراتژی برندتان را مدنظر قرار دهید.

استراتژی برند بیشتر از کارکنان واحد بازاریابی بر بخش بازاریابی تأثیر می گذارد، چرا که با تمام جنبه های داخلی و خارجی کسب و کارتان در ارتباط است. بنابراین، شناسایی همه ی ذینفعان و اطمینان از در نظر گرفتن آنها در فرآیند استراتژی برندتان بسیار پر اهمیت است. برخی از مهم ترین ذینفعان در استراتژی برند عبارتند از :

  • کارکنان در برندسازی

کارکنان شما مهم ترین حامیان برندتان محسوب می گردند. در صورتی که آنها وعده های برندتان را باور نداشته باشند، و در جهت تفکرتان حرکت نکنند، با دردسر بزرگی رو به رو خواهید شد.

  • رقبا در برندسازی

برندتان بایستی در برابر رقبا قرار گیرد و ارزش افزوده برای بازار داشته باشد. بنابراین، شما در تمام دوران به درک رقبا و آنچه انجام می دهند، نیاز دارید. نقاط قوت و ضعف آنها نحوه ی حمله یا دفاع در برابر ایشان را نشان می دهد.

  • راه اندازی ها در برندسازی

مکان بازار جایی است که کسب و کار شما و رقبایتان در آن فعالیت می کنند و لزوماً در آینده هیچ مشابهتی نخواهند داشت. بازارها و رقبا در حال تکامل و تغییر هستند. یک راه اندازی کوچک مثل ارائه کالا و یا خدمت در آینده ی نزدیک می تواند بازار کسب و کار شما را زیر و رو کند. استراتژی برندتان به توسعه به منظور مواجه با این تغییرات دارد. 

  • مصرف کنندگان در برندسازی

شما نیاز به درک مصرف کنندگان فعلی و بالقوه خود دارید و برای این کار بایستی در مورد احساسات و هیجانات ایشان پژوهش نمایید. با پرسش هایی در مورد توصیف احساساتشان در مورد برندهایی مثل شما و توصیف توقعاتشان سوال کنید. استراتژی برندی برای برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان ایجاد نمایید.

  • سرمایه گذاران در برندسازی

استراتژی برندتان سرمایه گذارانی مصمم و معتقد به برندتان نیاز دارد. سرمایه گذاران از برندها و کسب و کارهای بازارتان چه توقعی دارند؟ استراتژی برند شما بایستی این نیازها را بیان کند.

  • فروشندگان و شرکای کسب و کار در برندسازی

استراتژی برندتان بر فروشندگان و شرکاری تجاری تأثیرگذار است. اینکه فروشندگان و سهامداران شما چطور کار می کنند و راجع به شما چطور فکر می کنند، همگی در استراتژی برندتان مؤثر است.

  • جامعه در برندسازی

مسئولیت اجتماعی موضوع داغ این روزهاست، و لذا شما به تصویر ذهنی جامعه از برندتان و در نظر گرفتن آن در استراتژی برند نیاز دارید. ( برای مثال، حمایت از مسائل زیست محیطی).

  • رسانه در برندسازی

رسانه ها چطور به برندتان پاسخ می دهند؟ به خاطر داشته باشید، امروزه رسانه ها تنها شامل روزنامه ها، مجلات، و سازمان های خبری تلویزیون نیست. میلیون ها ناشر آن لاین، وبلاگها، انجمن ها، توئیتر، فیس بوک، یوتیوب، و غیره وجود دارد. بایستی چگونگی نظارت و مدیریت بر آنها را در استراتژی برندتان در نظر بگیرید. 

معرفی استراتژی برند در برندسازی – قسمت سوم :

حرکت از استراتژی برند به تاکتیک های برند

حرکت از استراتژی برند به تاکتیک های برند

حرکت از استراتژی برند به تاکتیک های برند

استراتژی برند شما نیروهای پشت صحنه را در جهت اهداف آن استراتژی هدایت می کند. همچنین گام هایی برای ایجاد یک برنامه اجرایی برند تعیین می کند و رسیدن به این اهداف از طریق تاکتیک های ویژه امکان پذیر است. بنابراین، شما نمی توانید در این حالت از استراتژی به تاکتیک تغییر جهت دهید. شما نیازمند برداشتن گام ها و گرفتن تصمیماتی قبل از حرکت به سمت مرحله تاکتیک به منظور توسعه برند دارید، که در این قسمت فرا خواهید گرفت. حرکت از استراتژی برند به تاکتیک های برند  به نکته زیر توجه کنید :

برای توسعه استراتژی برند، شما به انجام پژوهش برای آگاهی از نیاز و خواسته های مشتریانتان و اینکه در مورد برندهایی مثل شما در مکان بازار چه احساسی دارند، و غیره نیاز دارید.

جمع آوری داده ها در برندسازی

اما پژوهش و تجزیه و تحلیل پایان راه نیست، در گام بعدی شما بایستی برای کمک به اجرای استراتژی برندتان داده هایی را جمع آوری کنید. این داده ها شامل موارد زیر هستند:

قیمت گذاری

آیا برند شما در طیف ارزان قیمت ها قرار دارد یا گران قیمت ها؟ قیمت گذاری برند شما بایستی بر اساس انتظارات مشتریان و تعهدات برند شما ایجاد می گردد. قیمت رقبا و هزینه های خود را در این مسئله در نظر بگیرید.

بسته بندی

بسته بندی بازتابی دقیق از تعهد برندتان است و تصویر ذهنی تعریف شده سند استراتژی برند شماست. به یاد داشته باشید زمانی که برند تروپیکانا (Tropicana : یک شرکت چند ملیتی آمریکایی که نوشیدنی هایی مبتنی بر میوه تولید می کند) در ژانویه ۲۰۰۹ طراحی خود را تغییر داد صدای شکایت مصرف کننده در رسانه های اجتماعی شنیده شد؟؟؟ علت واضح بود طراحی جدید انتظارات مشتری از برندی که آنها خود را به آن وفادار می دانستند، برآورده نمی کرد. پس ضروری است قبل از انجام هر کاری پژوهش های لازم را انجام دهید.

توزیع

همانطور که شما انتظار ندارید ساعت های رولکس (Rolex) را در وال مارت (Walmart) پیدا کنید، مصرف کنندگان نیز انتظار دارند کالا یا خدمت شما را در مکان هایی که برندتان عرضه می شوند، پیدا کنند و لذا بایستی توزیع خود را گسترش دهید. مکان های توزیع خود را در دسترس بازار هدف قرار دهید و انتظارات مصرف کنندگان را در این خصوص برآورده نمایید. اگر در توزیع ضعف دارید برای استراتژی برند خود هزینه نکنید.

تبیلغات و بازاریابی

تمام تبلیغات و بازاریابی شما بایستی با استراتژی برند شما هماهنگ باشند. برای مثال، پیام دهی، تصویر ذهنی، استخدام، و هر آنچه مرتبط با کسب و کار شماست بایستی بازتابی از تعهدات برندتان باشد. حتی بوروشور ها، کارت های ویزیت، وب سایت، رسانه های اجتماعی، و امضاء ایمیل تان بایستی با موضع و تعهد برندتان مطابقت داشته باشد.

هویت برند

ارائه های ملموس از برند کسب و کار شما از اجزای حیاتی برنامه استراتژی برندتان هستند. این اجزاء شامل لوگو، شعار، رنگ، و غیره است.

یکپارچگی این اجزاء در اجرا و گسترش استراتژی برندتان بسیار مؤثر است.

منبع : Aytm

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent