سلسله مراتب مشاغل بازاریابی

سلسله مراتب مشاغل بازاریابی

سلسله مراتب مشاغل بازاریابی

مشاغل بازاریابی و به خصوص سلسله مراتب مشاغل بازاریابی همواره به عنوان کیکی داغ و خوشمزه در صنعت در نظر گرفته می شده ، چرا که بازاریابی نقشی حیاتی در هر کسب و کار را ایفا می کند.

سود و زیان کسب و کار به طور مستقیم به میزان فروش آن کسب و کار بستگی دارد و عملکرد فروش به طور مستقیم به سطح بازاریابی صورت پذیرفته ارتباط دارد . بازاریابی حرفه ای و با تجربه منجر به فروش بیشتر می گردد و در نتیجه سود و میزان موفقیت کسب و کار را افزایش می دهد. از شرکت های کوچک گرفته تا شرکت های چند ملیتی ، همگی متخصصان بازاریابی را بکار می گمارند.

عناوین شغلی بازاریابی تقریباً در همه ی کسب و کارها یکسان هستند و ما در این مقاله از بالاترین سطح شغلی در بازاریابی را تا پایین ترین سطوح آن توضیح داده می شود. اجازه دهید نگاهی به سلسله مراتب مشاغل بازاریابی بیندازیم.

سلسله مراتب مشاغل بازاریابی

مدیر بازاریابی / مدیر ملی بازاریابی

بالاترین عنوان شغلی در بازاریابی ، مدیر بازاریابی است که همچنین در بعضی از شرکت ها به عنوان مدیر بازاریابی ملی یا مدیر ارشد بازاریابی نیز اشاره می گردد.

معمولاً یک فرد حرفه ای ، با استعداد و با تجربه چندین ساله برای این سمت شغلی انتخاب می گردد. تمام استراتژی های مربوط به بازاریابی و برنامه ریزی آن توسط مدیر بازاریابی تصمیم گیری و اجرا می گردد. مدیر بازاریابی به طور مستقیم به مدیر اجرایی ، و یا مدیر عامل شرکت گزارش می دهد.

مدیر بازاریابی منطقه ای

در سلسله مراتب مشاغل بازاریابی ، این سمت به عنوان سرپرست بازاریابی تعریف می شود. مدیر بازاریابی منطقه ای ، برنامه های بازاریابی شرکت را برای یک منطقه خاص مدیریت می کند. شرکت ها اغلب برای استخدام در این پست فردی با تجربه بالا و دارای مدرک کارشناسی ارشد بازاریابی را استخدام می کنند.

مدیر بازاریابی شعبه

این مدیر وظایف بازاریابی برای کل یک شعبه شرکت را انجام می دهد. و به عنوان مدیر بازاریابی شعبه شناخته می شوند.به طور معمول رهبران تیم بازاریابی به این عنوان شغلی دست می یابند. آنها به طور مستقیم به مدیر بازاریابی منطقه ای گزارش می دهند و همچنین مسئول تمام موضوعات مربوط به بازاریابی برای شعبه خود هستند.

رهبر تیم بازاریابی

در ادامه سلسه مراتب مشاغل بازاریابی ، عنوان شغلی رهبر تیم بازاریابی قرار دارد. رهبران تیم بازاریابی با یک تیم از همکاران بازاریابی و با اهداف خاص برای مدت زمانی مشخص شده از سوی شرکت فعالیت می کنند. آنها کل تیم بازاریابی خود را در ارتباط با اهداف مشخص سرپرستی و هدایت می کنند.

همکاران بازاریابی

دومین عنوان در بین مشاغل کم اهمیت تر در این سلسله مراتب شغلی ، همکاران بازاریابی است. به طور معمول کارآموزان بازاریابی پس از گذراندن دوره موفقیت آمیز خود ، به این عنوان شغلی نائل می گردند. همکاران بازاریابی به رهبر تیم خود گزارش می دهند.

کارآموز بازاریابی / دستیار بازاریابی

دانش آموختگان بازاریابی پس از اتمام تحصیلات برای ورود به عرصه  بازاریابی به این عنوان شغلی منتصب می شوند. دوره آموزشی آنها دارای مدت زمانی مشخصی است. آنها معمولاً در حین کار با همکاران بازاریابی همکاری و به رهبر تیم بازاریابی گزارش می دهند.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent