بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

بازاریابی محتوا به استراتژی بازاریابی مشتریان بالقوه بوسیله انواع مختلف محتوا اشاره دارد. محتوا به روش های مختلفی مانند وبلاگ ها ، ویدئوها ، مقالات و حتی کتاب های الکترونیکی ایجاد می گردد. اما همه ی این روشها یک هدف غائی را دنبال می کنند :

متقاعد کردن بازدیدکنندگان وب سایت به خرید یا مشارکت در کسب و کار اینترنتی .

استراتژی بازاریابی محتوا قوی می تواند به کسب و کار آنلاین در رشد و توسعه آن کمک می نماید. چه اعتقاد داشته باشید یا نه ، مشتریان محتوای بدیع و ابتکاری را دوست دارند و برخی پژوهش ها نشان داده اند که برندهایی که محتوای اصلی – و نه کپی – ارائه می دهند اعتماد بیشتری نسبت به سایر برندها در مشتری ایجاد می کنند.

بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

مزایای بازاریابی محتوا

  • افزایش ترافیک وب سایت
  • تعامل بیشتر با مشتریان
  • هدایت و گفتگو
  • ایجاد رسانه های دیداری
  • ایجاد مزیت رقابتی
  • افزایش آگاهی از برند

یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی محتوا ، وبلاگ شرکت است. یک وبلاگ در بازاریابی محتوا می تواند راهی عالی برای ارائه مطالبی باشد که می توانند برای بازدیدکنندگان جالب باشد و منجر به ایجاد تعامل بیشتر با کسب و کار تان می گردد.

وبلاگ ها نبایستی شامل تمام موضوعات کسب و کار اینترنتی شما باشند ، در حقیقت اغلب کسب و کارها تمایل دارند کل فعالیت کسب و کار از توضیح روندها و ایده ها تا هر آنچه را که در ارتباط با محصول شان می باشد را نمایش دهند.

بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

نکته بازاریابی :


در بازاریابی محتوا ، وبلاگ یک پارامتر ایجاد جذابیت است. سعی کنید وبلاگ کسب و کار اینترنتی شما مطالب ارزشمند مرتبط با کسب و کار اینترنتی شما را نشان دهد. ارائه کالاها یا خدمات در وبلاگ از کنجکاوی بازدید کننده در کل وب سایت شما می کاهد. به یاد داشته باشید وبلاگ فضایی برای ایجاد اعتماد از طر یق محتوای مرتبط است.

بازاریابی محتوا می تواند در قالب محتوای قابل دانلود باشد . بهتر است فرم ها ، مقالات طولانی ، راهنماها و یا کتاب های الکترونیکی بدین صورت ارائه گردد. این نوع محتوا در بازاریابی محتوا نسبت به محتوای وبلاگ وقت گیر تر بوده و بایستی از منابع قابل استناد تهیه شوند. ارائه محتوا به صورت محتوای قابل دانلود نسبت به محتوای وبلاگ تاثیر بیشتری در برندسازی کسب و کار اینترنتی دارد.

بازاریابی محتوا و کسب و کار اینترنتی

نکته بازاریابی :


اگر بازاریابی محتوا به صورت صحیح اجرا گردد ، تمایل بیشتری در بازدیدکنندگان برای بررسی و بازدید منظم از وب سایت تان ایجاد می گردد .

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی  Marketing Iran Talent