فرآیند جذب و استخدام

فرآیند جذب و استخدام

فرآیند جذب و استخدام

روند فرآیند جذب و استخدام به چه صورت است ؟ فرآیند جذب و استخدام به شرکت و روشهای شرکت برای یافتن متقاضیان استخدام بستگی دارد. با این حال، اکثر کارفرمایان بزرگ و برخی از کارفرمایان کوچک در استخدام دارای روندهای رسمی بوده و در جذب و استخدام به دنبال افراد و متقاضیان جدید هستند.

فرآیند جذب و استخدام

مراحل فرآیند استخدام

قبل از استخدام یک متقاضی برای موقعیت شغلی ، یک شرکت بایستی مراحل استخدام را به صورت گام به گام طی نماید.

فرآینداستخدام

فرآیند استخدام دارای سه مرحله کلیدی از جمله برنامه ریزی ، استخدام و انتخاب کارکنان است.

برنامه ریزی استخدام منابع انسانی

برنامه ریزی استخدام منابع انسانی زمانی صورت می پذیرد که یک شرکت تصمیم می گیرد بر تعداد کارکنان خود بیفزاید و یا تصمیم به افزودن مهارتهای جدید به کسب و کار خود داشته باشد. پس از آن شرکت ها بایستی نیازهای خود و تعداد مورد انتظار در استخدام را مشخص نمایند. و بررسی بازار کار در آن زمینه بپردازند.

مرحله استخدام در منابع انسانی

مرحله استخدام در فرآیند جذب و استخدام زمانی اتفاق می افتد که شرکت تلاش می کند تا از طریق پست های شغلی ، آگهی استخدام ، استخدام از طریق دانشگاه ها و غیر به افراد واجد شرایط استخدام دسترسی یابد. افرادی که به این اقدامات شرکت پاسخ می دهند، برای مصاحیه و روش های ارزیابی استخدامی شرکت دعوت می شوند. کارفرمایان افراد را از طریق تلفن ، و یا ارسال ایمیل به جلسه مصاحبه دعوت می کنند.

انتخاب کارکنان

انتخاب کارفرما فرآیندی است که کارفرمایان اطلاعات مربوط به مجموعه متقاضیان را بررسی و ارزیابی می کنند. پس از ارزیابی متقاضیان استخدام، شرکت ها تصمیم می گیرند که کدام متقاضی شغلی را برای چه پست شغلی انتخاب نمایند.

انواع استخدام

برخی از شرکت ها ، بویژه برای مشاغل سطح بالا ، به دنبال درخواست های شغلی هستند. شرکت ها از منابع مختلف به دنبال درخواست های شغلی هستند. کاریابی ، آگهی استخدام در مجلات و روزنامه ها ، و وب سایت های تخصصی از جمله منابع رجوع کارفرما ها برای یافتن متقاضیان شغلی هستند. در سال های اخیر این منابع به رسانه های اجتماعی نیز کشیده شده است. از آن جمله LinkedIn بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از شرکت های بزرگ این فعالیت را در وب سایت خود به روز نگه می دارند. این شرکت ها با طراحی فرم های استخدامی پایگاه داده به روزی از متقاضیان شغلی ایجاد می کنند.

درخواست های شغلی

اینکه چگونه متقاضیان شغلی درخواست شغلی خود را ارائه می دهند، به فرآیند استخدامی شرکت مربوط می شود. بعضی از نرم افزار مدیریت استعداد برای پذیرش درخواست های استخدامی . بررسی و دعوت به مصاحبه متقاضیان شغلی استفاده می کنند. (این مورد هنوز در ایران وجود ندارد) در موارد دیگر، روند درخواست شغل ، از طریق ارسال رزومه و درخواست شغلی از طریق ایمیل صورت می پذیرد. بسیاری از کارفرمایان هنوز ترجیح می دهند بدون واسطه با متقاضیان شغلی در ارتباط باشند.

نکات استخدام

به عنوان بخشی از فرآیند درخواست شغل، ممکن است از بعضی از متقاضیان شغلی درخواست گردد که در یک تست ارزیابی استعداد شرکت کنند. در این حالت معمولاً شرکت ها به کارجویان با شرایط بهتر دسترسی راحت تر خواهند داشت.

 

مصاحبه شغلی

به عنوان یک متقاضی شغلی ، بایستی برای رسیدن به شغل مورد نظر خود در مصاحبه شغلی شرکت نمایید. مصاحبه های شغلی در شرکت های دارای برنامه استخدامی فرآیندی ویژه دارند. بعضی شرکت ها پس از بررسی رزومه کاری ارسال شده ، مصاحبه حضوری را پس از مصاحبه تلفنی تعیین می کنند. مصاحبه های تلفنی و مصاحبه های حضوری عمدتاً داراری سوالات مشابه هستند. اما بعضا سعی می شود که در مصاحبه های حضوری از سوالات تخصصی تر برای ارزیابی استفاده نمایند.

تهیه و تنظیم : تیم منابع انسانی Marketing Iran Talent