بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی اینترنتی

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی اینترنتی

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی اینترنتی

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی اینترنتی – کدامیک بهتر است ؟

بسیاری از کسب و کارهای نوپا و جدید زمان و انرژی خود را بر کالا یا خدمات خود می گذارند. این زمان و انرژی نه تنها آنها را به هدف مورد نظرشان نمی رساند، بلکه این کسب و کارهارا از رقابت در بازار نیز باز می دارد. بازاریابی حیاتی ترین عنصر برای موفقیت یک کسب و کار است. قبل از ورود اینترنت به عرصه کسب و کار، بازاریابی ، بویژه به صورت بازاریابی انبوه در نظر گرفته می شد. بازاریابی انبوه روشی سخت و پرهزینه بود. اینترنت این روند را تغییر داد. البته این بدان معنا نیست که بازاریابی سنتی جای خود را به بازاریابی اینترنتی داده باشد.

بازاریابی چیست ؟

بازاریابی ضروری ترین فعالیت هر کسب و کاری برای ادامه حیات در عرصه ی بازار و رقابت است. بازاریابی شامل تمام فعالیت های مرتبط با تبلیغات ، روابط عمومی، فروش، رسانه های اجتماعی ، چیدمان کالا و توزیع است. متاسفانه، با رشد اینترنت دو گزینه برای صرف بودجه بازاریابی پیش رو است : بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی .

کدامیک : بازاریابی اینترنتی یا بازاریابی سنتی ؟

همواره بحث های بسیاری در مورد بهترین روش بازاریابی وجود داشته است. واقعیت این است که هر دو روش مفید است، و هیچ دلیلی بر ارجحیت بازاریابی اینترنتی بر بازاریابی سنتی و یا بر عکس وجود ندارد. بنابراین نکته اصلی در این که زمان و بودجه خود را صرف کدام روش کنیم، به درک ما از بازار هدف کسب و کار ، و بهترین راه برای رسیدن به آن بستگی دارد.

کدامیک بهتر است : بازاریابی اینترنتی یا بازاریابی سنتی

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی اینترنتی

در علم بازاریابی اصول جهانشمول وجود ندارد. شما نمی توانید یک روش بازاریابی را برای تمام کسب و کارها و صنایع با تاکتیک های ایستا و غیر پویا تجویز نمایید. بسیاری از کسب و کارها به یک نوع روش بازاریابی متکی هستند و معتقدند که یکی بر دیگری اولویت و ارجحیت دارند. آنچه که مشخص است این است که هر کسب و کاری با توجه به قابلیت ها و پتانسیل خود و نوع بازار و صنعت خود می تواند یکی و یا هر دو تا از روشهای بازاریابی اینترنتی و بازاریابی سنتی را انتخاب نماید. حتی در صورت داشتن تخصصهای بازاریابی می توانید بسیاری از تاکتیک های بازاریابی اینترنتی و بازاریابی سنتی را در کنار هم بکار ببرید. نکته مهم آن است که با رشد فضای آنلاین و تکنولوژی دیجیتال حرکت به سمت بازاریابی اینترنتی غیر قابل اجتناب است.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent