عناصر بازاریابی استخدام

عناصر بازاریابی استخدام

عناصر بازاریابی استخدام

همانطور که قبلاً ذکر شد ، استراتژی بازاریابی استخدام مبتنی بر اجرای تاکتیکهای بازاریابی در استخدام است. در اینجا هدف Marketing Iran Talent این است که تمام عناصر رشته بازاریابی استخدام را پوشش دهد.

برخی از رایج ترین عناصر بازاریابی استخدام عبارتند از :

برندسازی کارفرما

برندسازی کارفرما

برندسازی کارفرما بایستی همانند برندسازی شرکت و محصول یک فرآیند پایان ناپذیر باشد. در برندسازی کارفرما بایستی فرهنگ شرکت و برند کارفرما به طور دائمی به کاندیداهای بالقوه از طریق کانالهای مختلف و نقاط ارتباطی مورد استفاده معرفی گردد. هدف هر استراتژی برندسازی کارفرما ، ایجاد تصویری مطلوب برای کارفرما به منظور انتخاب و جذب استعدادها می باشد.

استخدام ورودی

استخدام ورودی (Inbound Recruiting) روشی است که در آن شرکت ها از طریق محتوای مفید و آموزنده به انتخاب و جذب استعدادها می پردازند. برخی از اشکال محتوا عبارتند از وبلاگ شغلی شرکت ، تیم وبلاگ نویسی در مورد پروژه های جالب و سایر رویدادهای مهم شرکت .

عناصر بازاریابی استخدام

تعامل با نامزدهای شغلی

به منظور حفظ کاندیداهای واجد شرایط بایستی یک استراتژی مشارکت را در پیش بگیرید. تشویق نامزدهای شغلی برای عضویت در خبرنامه ای حرفه ای و شروع به ایجاد روابط با آنها از جمله موارد مهم در این قسمت به شمار می آید. مشارکت و تعامل با نامزدهای شغلی مهمترین استراتژی استخدام محسوب می گردد.

مدیریت ارتباط کاندیداهای استخدام

ایجاد ارتباطات برجسته و مشخص با واجدین شرایط استخدام در استراتژی بازاریابی استخدام بسیار حائز اهمیت است. شما بایستی کمپین های ایمیلی را برای هدف گیری بهترین استعدادها در مدیریت ارتباط با کاندیداهای استخدامی در نظر بگیرید. فرصت های شغلی ، فعالیت های گروهی و هر اقدامی که می تواند در بهبود روابط با کاندیداهای استخدام موثر باشد را مد نظر قرار دهید.

تجربه نامزد شغلی

پیدا کردن نامزد شغلی مناسب به هیچ عنوان کار راحت و آسانی نیست. هنگامی شما در این کار موفق خواهید بود، که نامزدهای شغلی را راضی نگاه دارید. ارائه تجربیات کاندیداهای استثنایی در سراسر روند فرآیند استخدام ضروری است ! بازخورد به موقع ، شفافیت بالا ، و دسترسی به برخی از موارد مهم در این زمینه بسیار دارای اهمیت است. تجربه نامزدهای شغلی تاثیر بسیاری بر برندسازی کارفرما خواهد داشت. کلمات منفی راجع به شما به سرعت پخش می شوند. بنابراین برای جلوگیری از بازخورد منفی و تخریب کننده بایستی تلاش زیادی را بکار گیرید.

استخراج داده های استخدامی یا تجزیه و تحلیل منابع انسانی

همانند بازاریابی ، منابع انسانی نیز نیاز به تجزیه و تحلیل داده ها دارند. هر گام از فرآیند استخدام را می توان ردیابی و اندازه گیری نمود. استخدام کنندگان موفق این اطلاعات را پیگری می کنند تا بتوانند تصمیمات بهتر و آگاهانه تری بگیرند. ردیابی مواردی مانند بازدید کنندگان وب سایت، متقاضیان استخدام ، منابع متقاضیان استخدام ، خبرنامه ، نرخ تبدیل رویدادها ، نرخ استخدام از هر منبع ، میزان متقاضیان استخدام در هر منبع ، زمان ، هزینه و کیفیت استخدام از مهمترین موارد هستند. ردیابی ، بررسی و تجزیه و تحلیل این داده ها بینش قابل توجهی در مورد استراتژی استخدام به شما خواهد داد. پس از آن متوجه خواهید شد که چه کار بایستی انجام دهید و چه مواردی را بهبود بخشید.

تهیه و تنظیم : تیم منابع انسانی Marketing Iran Talent