بازاریابی در شرکت های کوچک

بازاریابی در شرکت های کوچک

بازاریابی در شرکت های کوچک

بررسی ها نشان می دهد که تلاش کسب و کارهای کوچک (SMEs) با توجه به محدودیت های گوناگون، بسیار کمتر از شرکت های بزرگ است. در واقع سطح بلوغ عملکردی این شرکت ها در حد بالایی نیست و علت این امر عدم وجود منابع مالی، نداشتن تخصص بازاریابی، دانش ناکافی مشتری ، فعالیت هایی برنامه ریزی بدون ساختار، کمبود زمان و رویکردهای واکنشی به بازاریابی می باشد.

نکتهبازاریابی

اغلب در کسب و کارهای کوچک ، مالک شرکت تصمیم گیرنده اصلی و ناظر بر تمام فعالیت ها می باشد. این مالکان اصولاً دانش بازاریابی اندکی نسبت به استراتژی های بازاریابی دارند و این خود از تأثیرگذارترین علل ضعف بازاریابی در این شرکت ها است.

فعالیت های بازاریابی مرتبط با کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک دارای محدودیت های بسیاری هستند اما این بدان معنا نیست که برنامه های بازاریابی را از دستور کار خود خارج کنند. صاحبان کسب و کارهای کوچک نیاز به تطبیق استانداردهای بازاریابی با الزامات و احتیاجات شرکت خود دارند. بر اساس پژوهشی (O’Donnell – 2011) مشخص شده که ۹ فعالیت بازاریابی مرتبط با کسب و کارهای کوچک وجود دارد:

 • برنامه ریزی بازاریابی،
 • مدیریت منابع محدود،
 • حفظ مشتریان موجود ،
 • جذب مشتریان جدید،
 • جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان،
 • جمع آوری اطلاعات در مورد رقبا ،
 • مدیریت ارائه محصول،
 • مدیریت قیمت گذاری ، و
 • مدیریت تحویل.

نکتهبازاریابی

آنچه در بررسی کسب و کارهای کوچک بدست آمده این است که فعالیت های بازاریابی در این شرکت ها به صورت غیر رسمی، غیر برنامه ریزی شده بوده و رویکردی از پایین به بالا داشته و همین امر منجر به عدم رشد پایدار در این شرکت ها شده است.

پیشنهادات بازاریابی به کسب و کارهای کوچک

شیوه های بازاریابی شرکت های کوچک از سایر شرکت های بزرگ متفاوت تر است، اما بزرگان بازاریابی در این نکته هم عقیده اند که بازاریابی نقش حیاتی در موفقیت تمام کسب و کارها – چه بزرگ و چه کوچک – داشته و دارد. اغلب صاحبان کسب و کارها دارای تجربه و دانش بازاریابی نیستند و این در موفقیت استراتژی های بازاریابی و تصمیمات مداخله گران این افراد در فرآیند ها بسیار موثر است.

آنچه به صاحبان کسب و کارها در این زمینه پیشنها می گردد عبارت است از :

 • استخدام متخصصان بازاریابی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت
 • توسعه دانش بازاریابی
 • تعریف اقدامات بازاریابی بر اساس هزینه – منفعت و گستره ی بازار آن کسب و کار
 • راه اندازی وب سایت و فعالیت های آنلاین
 • بررسی بازخوردهای دوره ای از اقدامات بازاریابی
 • تعریف فرآیندهای فروش بر اساس برنامه های بازاریابی

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)