در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

این درست که ، تعداد دقیق فرصت هاى موجود در هر اقتصادى با ظهور یک صنعت ، پیدایش فن آورى هاى جدید و همچنین سرعت جهانى سازى تغییر مى کند و در زمان رکودهاى اقتصادى و زمانى که فن آورى هاى جدید ظهور نکرده باشند و همچنین هنگامى که تعرفه ها و موانع تجارى پابرجا باشند ، فرصت ها کمیاب هستند.

آیا در بازاریابی فرصت های همیشه وجود دارند ؟

اما فرصت ها همیشه وجود دارند ! فقط کافى است به محصولات جدیدى که متولد مى شوند و بر تصویر ذهنى دقیق تر یا نوآورى یا جذابیت برجسته اى تکیه دارند ، دقت کنید. هر شرکتى که کالایى را تولید یا خدمتى را ارائه مى کند باید بتواند در آن محصول تغییراتى بدهد ، آن را با محصولات دیگر ترکیب کند ، در اندازه هاى مختلفى آن را تولید کند ، خصوصیت جدیدى به آن بیافزاید یا آن را همراه با خدمت جدیدى عرضه کند .

تفاوت بازاریابی خلاق و بازاریابی عمودی در کشف فرصت ها

نه تنها مى توان یک محصول را براى بازارهاى مختلف باز آفرید ، بلکه مى توان شرایط جدیدى را نیز براى آن مجسم کرد. در اینجا باید به تفاوت بازاریابی خلاق و بازاریابی عمودی اشاره نمود. بازاریابى عمودى بر بک بازار کاملاً مشخص تمرکز مى کند ، حال آنکه بازاریابى خلاق محصول را در شرایط جدیدى مجسم مى کند.

مثالی در بازاریابی خلاق

در این زمینه مثال هاى فراوانى وجود دارد. امروزه مى توانیم در پمپ بنزین ها غذاى آماده بخریم ، مى توانیم در فروشگاه ها مبادلات بانکى خود را انجام دهیم ، مى توانیم در کافى نت ها به کامپیوتر و اینترنت دسترسى پیدا کنیم ، مى توانیم با گوشى موبایل خود عکس بردارى و حتى فیلم بردارى کنیم و پیام الکترونیکى از طریق اینترنت ارسال کنیم ، مى توانیم به جاى تزریق داروها که با درد و ناراحتى همراه است از آدامس استفاده کنیم ، مى توانیم غلات را نیز به شکل شکلات بخوریم . هرگز نمى توان باور کرد که فرصتى وجود ندارد . اما  :

نکتهبازاریابی

صرفاً تعداد معدودى از بازاریابان توانایى شناساسى و کشف فرصت ها را دارند . در دوران رکود اقتصادى ، بازاریابى شکست نمى خورد ، صرفاً بازاریابانى ، شکست خواهند خورد که همواره تصویرى از شکست را در ذهن دارند.