آینده خرده فروشی دیجیتال

آینده خرده فروشی دیجیتال

آینده خرده فروشی دیجیتال

چگونه خرده فروشان آینده حرفه ای فروششان را مدیریت می کنند ؟


رفتار مصرف کنندگان و مشتریان در حال تغییر است. اکنون و در دنیای امروز حتی برای خرید آجر و ملات هم نیازی نیست مانند گذشته عمل کنیم. کافی است به دنیای دیجیتال قدم بگذاریم و نیاز خود را تامین کنیم. تغییرات سریع در دنیای کسب و کار خرده فروشان را مجبور نموده فروشگاه دیجیتالی خود را بهبود بخشند.

انتظار می رود تنها در بریتانیا ، فروش خرده فروشی تا ۱۸% افزایش یابد.

وفاداری در حال تغییر است. دیگر مانند گذشته وفاداری به برند معنا ندارد. طرح های وفاداری و تخفیف های امید بخش برای خریدهای تکراری در حال تغییر و محو شدن هستند.

مغازه داران محلی رفتارهای اکثر مشتریان بومی خود را تشخیص می دهند. زمانی که مشتری از درب مغازه وارد می شوند آنها می دانند که چه چیزی در ذهن وی وجود دارد. آنها سفارش منظم مشتری را آماده و حتی توصیه های فردی نیز برای وی دارند. به راستی معادل آنلاین این فرآیند به چه صورت خواهد بود ؟ آیا در خرید آنلاین چنین فرآیندی امکان پذیر است ؟

  • دگرگونی در خرده فروشی دیجیتال شما را غافل گیر خواهد کرد. شخصی سازی خریدهای آنلاین  و دریافت پیشنهاداتی مانند توصیه های خرده فروشان محلی از جمله تغییرات این فضا است.

تجربه مشتری

درک بهتر از قصد مشتری و ذهنیت وی و دلایل آن و اینکه چرا مشتری مجدداً به وب سایت شما وارد شده ، از جمله پارامترهای تجربه کاربر است. چالش مهم در آینده خرده فروشی دیجیتال تحلیل تجربه کاربر و ایجاد تجربیات متفاوت است.

نکتهبازاریابی

تقسیم بندی سنتی بر روی مواردی مانند سن مشتری آنقدر نیز مانند گذشته مهم نیست. توانایی اینکه چرا مصرف کنندگان سایت ما را ترک می کنند ، بسیار در تحلیل و ارائه طرح های تخفیف مهم و ضروری است. رشد و توسعه روز افزون هوش مصنوعی تاثیر به سزایی در فرآیند خواهد داشت.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent