استخدام نیروی فروش

استخدام نیروی فروش

استخدام نیروی فروش

نکته اساسی در مدیریت تیم فروش استخدام نیروی فروش است. در نظر گرفتن مهارتهای نیروی فروش و پتانسیل کسب و کار تان در استخدام نیروی فروش بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم در استخدام نیروی فروش

از کانالهای مناسب برای استخدام کارکنان بالقوه استفاده نمایید.

  • تبلیغات در نشریات و آگهی نامه های تبلیغاتی
  • استفاده از سایت های کاریابی اینترنتی
  • استفاده از کارکنان فعلی برای جذب نیروی فروش جدید
  • در نظر گرفتن توصیه های دوستان و آشنایان برای استخدام نیروی فروش

تیم فروش خود را به دقت انتخاب نمایید.

  • یک فروشنده ضعیف دارای قدرت بسیار زیادی برای آسیب رساندن به کسب و کار تان می باشد.
  • قبل از مصاحبه فروش به طور کامل برنامه ریزی نمایید.
  • از اعضای حرفه ای فعلی تیم فروش در روند استخدام کمک بگیرید.
  • اطمینان حاصل نمایید که مدیران و سرپرستان تیم فروش دارای مهارتهای مناسب برای ایفای نقش خود هستند.

از یک قرارداد کار مناسب استفاده نمایید.

بسیاری از قراردادهای کاری عبارتند از یک بند که هدف هدف آن محدود کردن توانایی کارکنان است که خود منجر به از دست دادن بسیاری از مشتریان می گردد.

یک کد رفتاری مشخص تعیین کنید و به روشنی تعریف نمایید که چه رفتارهایی غیر قابل قبول هستند.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)