فرآیند بازاریابی و گام های آن

فرآیند بازاریابی و گام های آن

فرآیند بازاریابی و گام های آن

تعریف فرآیند بازاریابی و گام های آن : فرآیند بازاریابی ، فرآیند تحلیل فرصت ها در بازار ، انتخاب بازارهای هدف ،  و توسعه آمیخته بازاریابی و همچنین مدیریت تلاشهای بازاریابی است. ۴ گام فرآیند بازاریابی به منظور هدفگیری صحیح مخاطبان واقعی بازار را این مقاله با عنوان فرآیند بازاریابی و گام های آن بررسی می کنیم :

گام های فرآیند بازاریابی

 • تحلیل فرصت های بازار
 • انتخاب بازار هدف
 • توسعه آمیخته بازاریابی
 • مدیریت تلاش های بازاریابی
 • تحلیل فرصت های بازار

اولین جزء فرآیند بازاریابی تحلیل بازار به منظور کشف فرصت های موجود در بازار است. این فرصت ها با نیازها و خواسته های مشتریانی که رضایت کافی از سایر رقبای شما در بازار ندارند، مرتبط است. شرکتی که بر فرصت های بازار در اولین گام فرآیند بازاریابی تمرکز می کند می تواند موفقیت بلند مدت و سودآور را کسب نماید.

برای این کار شرکت ها از سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) کمک می گیرند، که نقش معناداری در ایجاد اطلاعات مفید در مورد بازار ایفا می نماید.

محیط بازاریابی : محیط خرد و کلان

شرکت ها همچنین پژوهش بازاریابی موثر برای کسب اطلاعات با ارزش در مورد مشتریان ، رقبا ، روندهای کلی بازار ،  و هر متغیر بیرونی که می تواند بر فعالیت کسب و کار تاثیر گذار باشد ، انجام می دهند. سپس شرکت ها فرصت های بالقوه را از اطلاعات جمع آوری شده از بخش های مختلف بازار را شناسایی می کنند. این بخش ها شامل فاکتورهایی مانند گروه سنی ، موقعیت جغرافیایی و غیره است. ارزیابی شرکت ها از هر بخش به طور جداگانه و با بررسی نقاط قوت و ضعف مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت ، شرکت بازار هدف مشخصی را در نظر می گیرد.

انتخاب بازار هدف

مهمترین گام فرآیند بازاریابی ، انتخاب مشتریان هدف است. برای این کار ، شرکت تحلیل دقیقی از بازارهای هدف به منظور انتخاب مشتریان نهایی انجام می دهد. آنچه واضح است؛ هیچ شرکت با برنامه ای قصد پوشش کل نیازها و خواسته های بازار را نخواهد داشت. بنابراین بایستی کل بازار را به بخش های مشخصی تقسیم نموده و جذابترین آنها را انتخاب نماید. برای این منظور مراحل زیر انجام می شود :

 • بخش بندی بازار

فرآیندی که در آن کل بازار به واحدهای متفاوتی از مشتریان ، با خواسته ها و ویژگی ها مشابه و همچنین رفتار مصرف کنندگان با نیاز های مختلف تقسیم بندی می گردد.

 • هدفگیری بازار

در فرآیند بازاریابی ، بخش های هدفگیری شده در کل بازار برای تعیین جذابیت هر بخش در نظر گرفته می شود. قاعده ساده انتخاب یک بخش هدفگیری شده  ، فرصت ها و ارزش طول عمر مشتریان بالقوه ای است که این بخش برای شرکت به همراه خواهد داشت.

 • موضع یابی بازار

این مفهوم با موضع یابی محصول شرکت در ذهن مصرف کننده در مقایسه با محصولات رقبا مرتبط است. به عبارت دیگر ، شرکت ها برای حفظ درکی خاص و واضح توسط مشتریان در مورد محصولاتشان تلاش می کنند.

توسعه آمیخته بازاریابی

بعد از تعیین یک استراتژی بازاریابی کامل ، زمان برنامه ریزی در مورد آمیخته بازاریابی فرا می رسد.

آمیخته بازاریابی چیست ؟

آمیخته بازاریابی از متغیرهای معین بازارها که ترکیبی از پاسخ های مطلوب به بخش های هدفگیری شده در بازار است، تشکیل می گردد. آمیخته بازاریابی از ۴ جزء  تشکیل شده است :

آمیخته بازاریابی
 • محصول
 • قیمت
 • مکان
 • ترفیعات

شرکت ها برنامه بازاریابی خود را با ترکیب مناسبی از ۴ جزء بالا برنامه ریزی و اجرا می کنند. آمیخته بازاریابی دیدگاهی از طرف فروشنده است. در طرف مقابل این آمیخته بازاریابی یا ۴P’s مفهوم ۴C’s قرار دارد :

 • محصول یعنی راه حلی برای مشتری
 • قیمت یعنی هزینه برای مشتری
 • مکان یعنی آسودگی برای مشتری
 • ترفیعات یعنی ارتباطات با مشتری

مدیریت تلاش های بازاریابی

این قسمت از فرآیند بازاریابی در واقع مرحله عملی از توسعه برنامه بازاریابی است و در یک آمیخته بازاریابی و هدفگیری مناسب از بازار صورت می پذیرد. برای مدیریت تلاش های بازاریابی ۴ عامل زیر در نظر گرفته می شود :

 • تحلیل بازار

که در آن شرکت به شناسایی نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی و فرصت ها و تهدیدات به عنوان عوامل خارجی می پردازد.

 • برنامه ریزی بازاریابی

در این بخش برنامه ها و استراتژی های معین بازاریابی برای دستیابی به اهداف کلان کسب و کار مورد توجه قرار می گیرد.

 • اجرای بازاریابی

این بخش اجرای عملی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی با هدف دستیابی به اهداف مشخص شده کسب و کار در برنامه بازاریابی است.

 • کنترل بازاریابی

نتایج عملکرد برنامه ها و استراتژیهای بازاریابی در این قسمت مورد توجه قرار می گیرند.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)