برندسازی اخلاقی در بازاریابی کسب و کار

برندسازی اخلاقی در بازاریابی کسب و کار

چرا برندسازی اخلاقی اهمیت دارد ؟

بازاریابی در فضای کسب و کار امروزی بیشتر از هر زمانی به تلاشهای برندسازی اخلاقی برای موفقیت کسب و کار نیازمند است. دنیای کسب و کار به دلیل رشد فزآینده ارتباطات اجتماعی به شدت رقابتی شده است. شرکت ها برای موفقیت در این موقعیت بایستی به تیمهای برندسازی خود بیش از گذشته تاکید داشته باشند. هدف از این تاکید بیش از اندازه بر برندسازی اخلاقی تقویت ارتباطات معنی دار با مشتریان است.

نگاه انتقادی مصرف کنندگان به برند ها

با این حال ، از منظر بازاریابی ، کسب و کارها وارد عصر جدیدی از موشکافی فزآینده شده ایم. امروزه، مصرف کنندگان در مورد برندها با نگاهی انتقادی قضاوت می کنند. در صورتی که سازمانی بر حفظ ارزش ها و مسائل خلاقی توجه نداشته باشند ، سریعاً توسط مصرف کنندگان مورد فراخوانی قرار داده می شوند. اخیراً ، مدیران شرکت هایی مانند فیس بوک و مایکروسافت با واکنش شدید مصرف کنندگان به خاطر جدا نمودن کودکان از والدین شان مواجه شده اند.

کاهش اعتماد به برندها

بر اساس گزارش Edelman 2018 ، در طول سال گذشته ، اعتماد کلی به موسسات در ایالات متحده به میزان ۹ امتیاز کاهش یافته است. ۶۳% از مصرف کنندگان شهرت خوب یک برند را در آزمایش یک محصول موثر می  دانند. اما در صورتی که اعتماد خود را از دست دهند بدون در نظر گرفتن شهرت برند در خرید خود تجدید نظر خواهند نمود. در دنیای رقابتی امروز ، که گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد ، مصرف کنندگان به ارزش های برند بیشتر تاکید دارند تا شهرت برند.

برند سازی اخلاقی را جدی بگیرید !!!

مصرف کنندگان می خواهند بدانند آیا برندها بیش از آنکه به سود خود فکر کنند ، آیا به جامعه خود می اندیشند. بازاریابان در این فضای پیچیده در این موضوع هم عقیده اند که اقدامات کنونی برندها بایستی در جهت توجه به جامعه و ارزشها باشد.

مقالات پیشنهادی

برندسازی احساسی

نکات مهم در برندسازی اخلاقی

  • دروغ نفروشید : به فعالیت های مبتنی بر اخلاق متعهد باشید
  • ارزشهای کسب و کارتان را مشخصاً بیان کنید
  • فعالیت های تبلیغاتی واقع گرایانه و به دور از تناقض ارائه دهید
  • به تعهدات برندتان پایبند باشید
  • قیمت گذاری مبتنی بر ارزش را در برنامه بازاریابی تان قرار دهید
  • در کمپین های بازاریابی تان به فعالیت های اجتماعی توجه نمایید

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش بازاریابی Marketing Iran Talent