فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین

فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین

فعالیت های فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین مسئولیت یک نفر یا یک شرکت نیست. چندین نفر باید به طور فعال در تعدادی از فرآیندهای مختلف برای ایجاد آن فعالیت کنند.

این نوعی از بازی بیس بال است. در حالی که تمام شرکت کنندگان بازیکنان بیس بال نامیده می شوند، آنها نمی توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند. هر فرد نقش مهمی دارد و باید برای انجام موفقیت آمیز تیم به خوبی در انجام وظایف خود – دویدن، پرتاب، و / یا ضربه زدن – ایفای نقش نماید.

البته، این بازیکنان باید با هم کار کنند. یک ضربه و حرکت تنها در صورتی موفق خواهد بود که دونده پایه سیگنالی دریافت کند و در حال اجرا باشد. این تیم همچنین نیاز به یک مدیر برای ایجاد یک طرح بازی، قرار دادن افراد در موقعیت های مناسب و نظارت بر موفقیت دارد.

اجزاء مدیریت زنجیره تامین

برنده شدن “بازی” SCM نیاز به حرفه ای بودن در زنجیره تامین دارد تا بتوانند نقش های مشابه را به خوبی ایفا کنند. هر یک از بازیکنان زنجیره تامین باید نقش خود را درک کنند، راهبردهای برنده – برنده را توسعه دهند و با همکاران خود در سراسر زنجیره همکاری کنند. با انجام این کار، تیم SCM می تواند فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین را بی وقفه اجرا کند:

برنامه ریزی :

روند برنامه به دنبال ایجاد راهکارهای زنجیره تأمین موثر و بلند مدت است. از طراحی شبکه زنجیره تامین تا پیش بینی تقاضای مشتری، و  به توسعه استراتژی های زنجیره تامین یکپارچه.

تدارکات :

روند خرید به خرید ملزومات خام، اجزاء و کالاها متمرکز است. به عنوان یک مصرف کننده، شما با مواد خرید بسیار آشنا هستید!

تولید : 

فرایند تولید شامل ساخت، تبدیل و یا مونتاژ مواد است و یا قطعات برای محصولات دیگر. مدیران زنجیره تامین پشتیبانی تولید را تضمین می کنند و اطمینان می دهند که مواد کلیدی در صورت لزوم در دسترس هستند.

توزیع :

روند حرکت، جریان تدارکات کالا را در سراسر زنجیره تامین مدیریت می کند. شرکت های حمل و نقل، شرکت های تدارکات شخص ثالث و دیگران اطمینان می دهند که کالاها به سرعت و با خیال راحت به نقطه تقاضا خواهند رسید.

خط رابط مشتری :

فرایند تقاضا در جهت تمام مسائل مربوط به برنامه ریزی تعاملات مشتری، رضایت بخشیدن به نیازهای آنها و اجرای کامل است.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

پیشنهاد ویژه به دانشجویان بازاریابی و مدیران زنجیره تامین

پاورپوینت زنجیره تامین

0/5 (0 Reviews)