استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی چیست

توضیحات و تعاریف زیادی وجود دارد که به شما می گوید استراتژی بازاریابی چیست . با این حال، همه تعاریف استراتژی در بازاریابی به یک توضیح ساده و روشن می پردازند. استراتژی بازاریابی (marketing strategy) اساسا به شما می گوید که برای بازاریابی محصول / شرکت یا سازمان خود چه کاری را باید انجام دهید.

استراتژی بازاریابی بخش کوچکی از استراتژی کسب و کار است. جایی که استراتژی کسب و کار با تولید، عملیات، خرید و غیره مرتبط است؛ استراتژی بازاریابی به آمیخته بازاریابی ، محیط کسب و کار، توزیع و سایر موارد مربوط به بازاریابی مرتبط است.

هر دو ، هم استراتژی کسب و کار و همچنین استراتژی بازاریابی، برای یک شرکت به منظور رشد و پیشرفت بسیار مهم است.

  • یک شرکت باید بداند که چه استراتژی تجاری را بایستی دنبال نماید؟
  • کدام سازمانها دوست دارند در آن شرکت کنند؟
  •  رهبر صنعت / بازار کیست؟
  • برای ایجاد و نگهداری کسب و کار باید چه اقداماتی انجام شود؟

مقالات بازاریابی پیشنهادی

ارتباط استراتژی بازاریابی با طرح بازاریابی

گاهی اوقات بسیاری از صاحبان کسب و کار استراتژی بازاریابی را با برنامه یا طرح بازاریابی اشتباه می گیرند . اما آمچه مهم است این است که مارکتینگ پلن از استراتژی بازاریابی به دست می آید . همانطور که یک شرکت نیاز به شناخت استراتژی بازاریابی خود دارد. بایستی از موارد زیر به خوبی آگاه باشد :

  •  نقاط قوت و ضعف سازمان ها در بازار کدام است ؟
  • بازار به چه محصولاتی نیاز دارد؟
  • کدام بخش می تواند این محصولات را به فروش برساند؟
  • آیا می توانیم یک محصول جدید طراحی کنیم؟
  • برای طراحی بهینه استراتژی بازاریابی در کجای سیستم  شکاف هایی وجود دارد ؟

پس از در نظر گرفتن تمام این عوامل، یک طرح بازاریابی یا مارکتینگ پلن (marketing plan) آماده می شود. طرح بازاریابی چیزی جز یک سند کتبی نیست که نقشه راه چگونگی دستیابی به استراتژی بازاریابی شما است. این طرح بازاریابی سپس به سرمایه گذاران برای تأمین بودجه برای سازمان شما ارائه می شود. طرح بازاریابی می تواند به عنوان مرجع برای مدیریت و یا در تلاش های آینده سازمان استفاده شود.

پاورپوینت بازاریابی

استراتژی بازاریابی چیست؟

یک استراتژی در بازاریابی معمولا عوامل اصلی را در هسته تشکیل دهنده خود دارد :

۱) اهداف بلندمدت شرکت

چشم انداز شرکت ها نقش مهمی را در تشکیل یک استراتژی بازاریابی برای سازمان ایفا می کند. چشم انداز تعریف می کند که شرکت می خواهد در دراز مدت چگونه باشد.

۲) اقداماتی که باید انجام شود

بیانیه مأموریت یکی دیگر از بخش های مهم استراتژی در بازاریابی است و دقیقا مشخص می کند چه اقداماتی باید توسط شرکت انجام شود.

۳) برنامه های استراتژیک

دقیقاً یک شرکت چگونه بوسیله آنچه برنامه استراتژیک خوانده می شود به ماموریت خود دست خواهد یافت . این شامل مراحل مختلفی از قبیل شناختن نقاط قوت و ضعف شرکت ها، استراتژی محصول، شناخت آمیخته بازاریابی و سپس برنامه ریزی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح است.

مقالات بازاریابی پیشنهادی

۴) تاکتیک

تاکتیک ها به طور کلی در برنامه های استراتژیک بلند مدت گنجانده نمی شوند، با این حال، تاکتیک های مهم برای سازمان برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت هستند و از این رو می توان آنها را همراه با استراتژی بازاریابی فرموله کرد. تاکتیک ها ممکن است شامل تخفیف های فروش، علاوه بر پشتیبانی تبلیغاتی، یا هر نوع حمایت دیگری باشد که مشتری را به خرید محصول تحریک می کند.

نکتهبازاریابی

هنگامی که همه عوامل فوق در جای خود هستند، استراتژی بازاریابی شما شکل می گیرد. شکل گیری یک استراتژی بازاریابی بسیار ساده تر از اجرای آن است. این جایی است که برنامه بازاریابی نقش مهمی ایفا می کند. طرح بازاریابی نقش یادآوری را بازی می کند که در آن دوباره و دوباره از استراتژی بازاریابی و نقشه مسیر برای موفقیت سازمان ها یاد می شود.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش بازاریابی Marketing Iran Talent