علاقه مندان به بازاریابی چه کسانی هستند ؟

علاقه مندان بازاریابی
یادداشت بازاریابی

بازاریابى به افرادى گرایش دارد که چالش ها را دوست دارند ، به سر و کار داشتن با مردم علاقمندند ، مبارزات رقابتى را مى طلبند و دوست دارند که خلاق و نوآور باشند .

علاقه مندان بازاریابی

اینکه علاقه مندان بازاریابی چه کسانی هستند ؟ نقاط ضعف بازاریاب ها کدام اند ؟ چرا نرخ تغییر مدیران بازاریابی بسیار بالاست ؟ مهمترین موضوعات این بخش از پرسش و پاسخ بازاریابی است.

بازاریابى به افرادى گرایش دارد که چالش ها را دوست دارند ، به سر و کار داشتن با مردم علاقمندند ، مبارزات رقابتى را مى طلبند و دوست دارند که خلاق و نوآور باشند .

بازاریابى ، جذب افراد توانایى را دنبال مى کند که از متخصصان حسابدارى و مالى متمایزند و به عبارتى ، به جاى تمرکز بر آمار و ارقام ، به نیروى انسانى ، و به جاى گزارش گیرى از فعالیت هاى انجام شده به اجرا و عمل کردن علاقمندند . در عصر کنونی کیفیت کارکنان در بازاریابى افزایش یافته است .

بسیارى از افراد ، از طریق کسب مدارج علمى یا کسب تحصیلات در مقاطع مختلف رشته مدیریت بازرگانى ، در حال حرکت به سوى مدیریت مارک هاى تجارى یا تحقیقات بازاریابى هستند ، که باید تصویرى وسیع تر از تصمیم گیرى کسب و کارى و نه فقط بازاریابى را به آن ها ارائه کند .

اما برخى نارسایى ها و کمبودها در آموزش بازاریابان وجود دارد که آن ها را از داشتن قابلیت هاى بیشتر و کسب جایگاهى ممکن در هیأت مدیران شرکت ها باز مى دارد . ( علاقه مندان بازاریابی به خاطر داشته باشید که بیشتر شرکت ها در سطح هیأت مدیران ، فردى را به عنوان بازاریاب حرفه اى ندارند ) .

نقاط ضعف بازاریاب ها

نارسایى و کمبود اصلى آن است که بازاریابان به قدر کافى در زیان و تحلیل مالى آموزش نمى بینند . صرف نظر از این حقیقت که خیلى از آن ها ، مدرک مدیریت بازرگانى دارند . لذا ، زمانى که آن ها با مدیریت ارشد مالى شرکت ، براى دریافت بودجه بیشتر بازاریابى ، با پاسخ گویى در

مورد هزینه هاى گذشته خود بحث مى کنند ، دلایل و استدلال هاى مناسب ندارند . بازاریابان ، تا زمانى که در مورد موضوعات و تحلیل هاى مالى متبحر نشوند ، چندان مورد توجه قرار نمى گیرند .

دومین کمبود یا نارسایى ، دانش محدود بازاریابان از فن آورى هاى روز و مفاهیم مرتبط است . در صورتى که آینده بازاریابى ، پیوند تنگاتنگى با فن آورى دارد . موفقیت بازاریابى ، به پیچیدگى و ظرافت نرم افزارها ، ابزارها ، کارت هاى هوشمند ، بازاریابى مبتنى بر پایگاه داده ها ، خودکار کردن فروش ، خودکار کردن بازاریابى ، بازاریابى اینترنتى ، بازاریابى از طریق پست الکترونیک ، مدل سازى بازار ، تحلیل هاى پیش گویانه ، جدول هاى راهنماى بازاریابى و سایر ابزارهاى با فن آورى بالا بستگى دارد .

نرخ تغییر در مدیران بازاریابی

در برخى شرکت هاى بزرگ ، نسبت تغییر مدیران ارشد بازاریابى در دوره هاى زمانى حتى کوتاه ، بسیار بالا است . در حالى که برخى مشاغل ، هر ١٨ ماه یک بار مدیریت مربوطه در حوزه هاى مختلف تغییر مى کنند . چرا این نرخ تغییر در مورد مدیریت ارشد بازاریابى در شرکت ها بالا است ؟

دلایل بالا بودن نرخ تغییر در مدیران بازاریابی

دلایل بسیارى براى بالا بودن نرخ تغییر مدیریت ارشد بازاریابى در شرکت ها وجود دارد .

نخست آن که اگر مدیر عامل ( مدیر ارشد اجرایى ) ، نتواند انتظارات سرمایه گذاران و سهام داران را برآورد ، جایگاه و شغلش در خطر است .

در نتیجه ، مدیران عامل به مدیر ارشد بازاریابى براى دستیابى به سودآورى برنامه ریزى شده براى شرکت نیاز دارند . لیکن مدیر عامل و مدیر ارشد مالى ممکن است نتوانند پشتوانه اى کافى براى مدیر ارشد بازاریابى ، براى دستیابى به هدف اصلى شرکت دست و پا کنند. نتیجه آن که مدیر عامل ، مدیر ارشد بازاریابى را اخراج مى کند و به جست و جوى فردى جدید براى این سمت مى پردازد ، فردى که راهکارى بهینه و نو براى شرکت به ارمغان آورد .

برعکس ، مدیر ارشد بازاریابى این شغل را یاس آور مى داند ، چرا که مجبور شده تا با درآمدى نه چندان کافى براى دستیابى به میزان فروشى نه چندان آسان گام بردارد .

از سوى دیگر بازاریابان ، در استفاده از تئورى هاى موجود در مورد چگونگى بازاریابى مناسب براى یک محصول بسیار متفاوت هستند . بازاریابى ، علمى مطلق و کامل نیست و بخش اعظم آن یک هنر تلقى مى شود .

برخى بازاریابان ، ترفیع یا ارتقا را کلید موفقیت مى دانند .

دیگرانى ، تحقیقات بازاریابى و درک عمیق خواسته هاى مشترى را کلید موفقیت مى دانند .

به نظر مى رسد براى تغییر مدیران ارشد بازاریابى شرکت ها توسط مدیران عامل به دلیل ارائه راهکارهاى نه چندان مناسب توسط آن ها دلایل کافى وجود دارد که نرخ تغییر مدیران ارشد شرکت ها به نسبت سایر مشاغل بالاست .

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)