هدفگیری گوشه بازار

هدفگیری گوشه بازار  (Cornering the Market) را می توان به عنوان دستیابی به تعداد زیادی از سهم امنیتی بازار یک شرکت در یک موقعیت مناسب در بازار / گوشه دنج بازار (Niche Market) تعریف کرد.

برای توانایی در هدفگیری گوشه دنج بازار و بکارگیری آن ، شما باید پتانسیل مالی بسیار قوی داشته باشید. زیرا این استراتژی مستلزم بدست آوردن اکثر عایدی های فیزیکی است . همچنین این کار مستلزم تغییر موضع به قسمت اصلی فعالیت اقتصادی که منطقه بازار نامیده می شود ، است.

گوشه بازارCornering the Market
گوشه بازار

گوشه بازار – تعریف و مثالها

هدفگیری گوشه بازار  (Cornering the Market) را می توان به عنوان دستیابی به تعداد زیادی از سهم امنیتی بازار یک شرکت در یک موقعیت مناسب در بازار / گوشه دنج بازار (Niche Market) تعریف کرد. همچنین به معنی نگه داشتن سطح قابل توجهی از کالا در موقعیت خاصی است برای دستکاری در قیمت آن بازار تعریف نمود.

به طور خلاصه، هدفگیری گوشه بازار یا  Cornering Market به این معنی است که گوشه ای از بازار توجه نماییم و در این بازار برای خریداران و فروشندگان به سختی یا هیچ فرصتی وجود نداشته باشد .

 • معنی هدف گیری گوشه دنج بازار یا سرمایه گذاری در گوشه بازار چیست ؟

 • آیا هدفگیری بخشی از بازار غیر قانونی است ؟

 • چرا این استراتژی بازاریابی حائز اهمیت است ؟

 • چطور این نوع بازاریابی کار می کند ؟

 • معایب استراتژی گوشه دنج بازار چیست ؟

 • چگونه در برابر این استراتژی بازاریابی عمل کنیم ؟

هدفگیری گوشه بازار

هدفگیری گوشه بازار

معنی هدف گیری گوشه بازار یا سرمایه گذاری در گوشه بازار چیست ؟

برای توانایی در هدفگیری گوشه دنج بازار و بکارگیری آن ، شما باید پتانسیل مالی بسیار قوی داشته باشید. زیرا این استراتژی مستلزم بدست آوردن اکثر عایدی های فیزیکی است . همچنین این کار مستلزم تغییر موضع به قسمت اصلی فعالیت اقتصادی که منطقه بازار نامیده می شود ، است.

برای مثال ، در صورتی که شرکتهای تلفن هوشمند ۹۰% شرکت های بی سیم را در بازار عملیاتی در کنترل خود بگیرند ، می توانند به راحتی در بکار گیری استراتژی گوشه بازار موفق باشند.

استفاده شرکت های بزرگ از این استراتژی

شرکتهای بزرگ و بین المللی مزایای هدفگیری گوشه دنج بازار از طریق روشهای قانونی را به دلیل در اختیار داشتن توانایی های مالی بالا دارند و می توانند تاثیر عمده ای بر بازار بگذارند.

شرکتی که در استفاده از استراتژی گوشه دنج بازار موفق است ، دارای مزیت های رقابتی ویژه ای نسبت به سایر رقبا است .

البته در این نوع بازاریابی ، رقبا قادرند شکایتی علیه اختیارات شرکت به منظور بررسی سهم بزرگ در یک گوشه از بازار تنظیم نمایند.

حتی غولهای تکنولوژیکی همچون مایکروسافت ، به دلیل سهم عظیمی از سیستم عامل های رایانه ای در بازار ، تحت مراقبت و بررسی دقیق قرار دارند.

در مورد شرکتهایی که سعی می کنند مالکیت گوشه ای از بازار را برای به دست گرفتن سهم بزرگی از بازار ، کالاها ، و تبادلات خارجی در اختیار بگیرند ، سازمانهای نظارتی برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی به شدت مراقب و ناظر هستند.

آیا هدفگیری بخشی از بازار غیر قانونی است ؟

 • اکثر اوقات ، مفهوم گوشه مناسب بازار مربوط به فعالیت های غیر قانونی در بازار است.

 • یکی از دلایل اصلی در پشت اهداف این نوع بازاریابی تمایل به تشویق سطوح رقابت به منظور کشف قیمت رقابتی است.

 • در صورتی که هر شرکتی بخواهد هدفگیری گوشه دنج بازار را بوسیله ترکیب و محدود کردن تعداد خریداران و فروشندگان در بازار در اختیار بگیرد ، مداخله از سوی سازمان های نظارتی برای بازگرداندن به شیوه های معمول بازاریابی صورت می پذیرد.

 • یکی از روشهای غیر قانونی در استفاده از این استراتژی بازاریابی احتکار حجم عظیمی از دارایی های فیزیکی در بازار است.

 • به عنوان مثال تلاش های ناموفقی در استفاده از این استراتژی در بازار مس در دهه ۹۰ صورت گرفت .

 • در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی ، برادران معروف هانت سعی کردند بازار نقره را از این طریق و با احتکار در اختیار قرار گیرند.

 • تقریباً پس از ۱۰ سال تلاش های مختلف ، آنها نهایتاً شکست خوردند زیرا قادر به قرض بیشتر برای خرید مداوم نقره نبودند.

 • و در نهایت منجر به سقوط قیمت نقره شد و خریدار نقره ای به غیر از برادران هانت وجود نداشت.

چرا این استراتژی گوشه بازار حائز اهمیت است ؟

 • استراتژی هدفگیری گوشه بازار طبیعتا غیرقانونی است، زیرا این امر منجر به مزیت رقابتی ناعادلانه در بازار می شود. و سازمان های گوناگون نظارتی کشورهای مختلف، در صورت تجمع کالا در بخشی از بازار به مطاله و بررسی می پردازند.
 • با این حال، دیگر بازیکنان در بازار همچنین نقش اصلاح رفتار گوشه ای از بازار را ایفا می کنند.
 • اگرچه این گوشه دارای ثبات مالی  قدرتمندی است تا بر قیمت ها تأثیر بگذارد، این موقعیت باعث می شود که این استراتژی در طبیعت خود شکننده و آسیب پذیر باشد، زیرا بازار در حال حاضر از انگیزه ها و هویت واقعی خود  آگاه است.
 • دیگر بازیکنان در بازار ناکارآمدی را متوجه خواهند شد و موقعیت هایی در خلاف جهت را شروع می کنند که به کاهش ارزش سهام شرکت هایی است که تلاش می کنند سهم این بازیگران بازار را کاهش دهند ، منجر می گردد.
 • از این رو، در استراتژی گوشه دنج بازار خروج از موقعیت خود بدون سهم بیشتر در کاهش قیمت بسیار دشوار خواهد بود.
 • در بسیاری از بازارها، سرمایه گذاران نیازی به کنترل بخش عمده سرمایه گذاری خاص یا نگهداری ندارند و از نظر بازار آسیب پذیرند.
 • سالهاست که بسیاری از شرکت ها و افراد تلاش کرده اند بازارهایی مانند نفت، نقره، گاز طبیعی و امثالهم را به سمت این استراتژی بکشانند.

چطور این نوع بازاریابی کار می کند ؟

با افزایش شیوع استراتژی هدفگیری گوشه ای از بازار در بازار کالاهای تجاری استفاده از این استراتژی به دلیل فشار اندازه کسب و کار دشوار است.

این یک کار بزرگ برای حفظ و نگهداری در بازار است. و بسیاری از شرکتها به دلیل عدم امکانات زیربنایی در تلاش های خود شکست می خورند.

با اجرای این استراتژی ، فشارهای رقابتی بیشتری بر روی شرکت ها برای حفظ و تداوم آن وجود دارد.

بسیاری از دولتها به مبارزه و جلوگیری از استراتژی هدفگیری گوشه ای از بازار می پردازند.

چگونه در برابر این استراتژی بازاریابی عمل کنیم ؟

معمولاً ، بازار مباحث هدفگیری گوشه دنج بازار را به طور طبیعی برطرف می کند. گوشه های بازار قیمت ثابت برای کالاهای مصرفی یا سهمه بندی تعیین می کنند. و هنگامی که فرد یا شرکت به عنوان بازیگری در بخشی یا کل یک بازار شناخته می شود ، آسیب پذیری ان افزایش می یابد.

در طرف مقابل هم رقبایی وجود دارند که کاهش ارزش سهم بازار کمک می کنند . و برای شرکتهایی که با این استراتژی فعالیت می کنند خروج از موقعیت عالی بدون کاهش قیمت ها ، مشکل است.

نتیجه گیری کلی :

استراتژی هدفگیری گوشه بازار غیر قانونی است و برای دیگر بازیگران بازار و اقتصاد به طور کلی غیر منصفانه است.

منبع : marketing91