واژگان و اصطلاحات بازاریابی حرف A

اصطلاحات بازاریابی حرف A : بسیاری از علاقه مندان به بازاریابی و فروش بایستی با اصطلاحات و واژگان بازاریابی آشنا باشند. این واژگان و اصطلاحات بازاریابی به منظور درک بهتر دانش بازاریابی است. در این مقاله بازاریابی ما مهمترین اصطلاحات بازاریابی حرف A را به شما آموزش می دهیم . بعضی از مهمترین اصطلاحات بازاریابی حرف A که در این مجموعه می خوانید :

 • سیستم بازاریابى عمودى
 • منحنى پذیرش
 • مدیر تبلیغات  
 • مدل آیدا
 • مدیر فروش آگهى هاى تبلیغاتى
اصطلاحات بازاریابی حرف AMarketing Terms A
اصطلاحات بازاریابی حرف A

اصطلاحات بازاریابی حرف A

تجزیه و تحلیل اى . بى . سى

ABC Analysis


روشى که براى شناسایى مواردى از فهرست کالاهاى شرکت استفاده مى شود که شرکت بیشترین فروش را از آن دارد. این روش براى برنامه ریزى و فرایندهاى کنترل مورد استفاده قرار مى گیرد. موارد مذکور بر اساس میزان فروش فهرست بندى شده و در سه طبقه دسته بندى مى شوند : الف) مواردى که درصد زیادى از فروش را به خود اختصاص مى دهند و همیشه باید در انبار موجود باشند ؛ ب) مواردى که سطح متوسطى از فروش را به خود اختصاص مى دهند ، ج ) مواردى که پایین ترین سطح فروش را به خود اختصاص مى دهند. سطح پایین ترى از موجودى انبار ممکن است براى طبقات C و B  در نظر گرفته شود.

فقدان تقاضا

 Absence of Demand


 

بى علاقگى عمومى به یک محصول یا سرویس دهى ، زیرا بخش عمده اى از بازار نیز هیچ نیازى به آن محصول یا سرویس دهى نشان نمى دهند و همچنین فروشنده تمایلى به پرداخت قیمت مورد درخواست ندارد. 

پاورپوینت بازاریابی

مدیریت نیروی فروش

آکادمى علوم بازاریابى

Academy of Marketing (AMS) Science


مؤسسه بازاریابى که کارآموزان به منظور ارتقاى آموزش بازاریابى ، در آن مشغول به کار مى باشند. AMS همچنین به استانداردهاى این حوزه و جنبه هاى اقتصادى ، قومى و اجتماعى بازاریابى مى پردازد. این مؤسسه ، تحقیقات را مورد حمایت قرار داده و اطلاعات را در بین اعضاى مؤسسه و کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مبادله مى کند. از نشریات این مؤسسه مى توان به موارد زیر اشاره کرد.

 1. The Journal of Academy of Marketing Science ( JAMS)
 2. فصلنامه اى با عنوان “Newsletter “
 3. نمایه ى سالانه اى از “JAMS”
 4. گزارش هاى سالانه اش با عنوان “Developments in Marketing Science “

این مؤسسه همچنین کتابها و سرى هاى تک نگاشت را منتشر مى کند.

خریدار فعال

Active Buyer


در بازاریابى مستقیم ، هر مشترى که آخرین خریدش در طول ١٢ ماه گذشته انجام یافته است. همچنین به مشتریان فعال یا با فعالیت اطلاق مى شود.

سیستم بازاریابى عمودى کنترل شده ، سیستم بازاریابى عمودى تنظیم شده

   Adminstered Vertical Marketing System


سیستمى که در آن اعضاى کانال ، در حالى که بیشترین بخش اختیارات خود را حفظ مى کنند ، به طور غیر رسمى از طریق یک عضو برجسته کانال در فعالیت هاى بازاریابى شان سازماندهى و هماهنگ مى شوند. برترى و تسلط از طریق تمرین قدرت سیاسى و اقتصادى به جاى مالکیت مستقیم حاصل مى شود.

منحنى پذیرش

Adoption Curve


منحنى توزیع که اشاعه یک نوآورى را زمانى که گروههاى مختلف محصولات جدید را اتخاذ مى کنند ، به صورت نمودار نمایش مى دهد. این منحنى تعداد اتخاذ کنندگانى را که در طول یک دوره زمانى ، از تاریخ عرضه یک محصول یا خدمت جدید آن را خریدارى نموده اند نشان مى دهد. این منحنى شکل یک توزیع آمارى نرمال را به خود مى گیرد که در آن تعداد کمى از افراد نوآورى را که براى اولین بار دردسترس عام قرار مى گیرد ، اتخاذ مى کنند. و این اتخاذ تا ۵٠٪‏ استفاده کنندگان بالقوه اى که آن را امتحان مى کنند افزایش مى یابد. بعد از رسیدن به این نقطه در منحنى ، تعداد افرادى که آن محصول را در هر دوره اتخاذ مى کنند تا جایى که هیچ اتخاذ کننده بالقوه اى که هنوز محصول را امتحان نکرده باشد وجود نداشته باشد کاهش مى یابد. یک روش بدیل براى نمایش همین فرایند ، منحنى اشاعه ( تکنولوژى ) است که یک منحنى S شکل مى باشد و از ترسیم فراوانى تراکمى اتخاذ کنندگان بر زمان بدست مى آید.

اصطلاحات بازاریابی حرف A

فرآیند پذیرش

Adoption process


 

 • به فعالیت تصمیم گیرى گفته مى شود که به هنگام عرضه کالاها و خدمات به مشتریان انجام مى پذیرد. این فعالیت چندین مرحله را در پى دارد : آگاهى ، علاقه ، ارزشیابى ، امتحان و سرانجام اگر محصول را بخرند ، پذیرش. تقویت اتخاذ بعدى ، مانند تصمیم به خرید یک محصول یا خدمت خاص در یک جریان منظم در آینده ، گاهى به عنوان بخشى از این فرایند تلقى مى شود. همچنین ” فرایند پذیرش ” به عنوان فرایند تصمیم مبنى بر خرید و فرایند تصمیم مصرف کننده نیز شناخته شده است.
 • در بازاریابى مد ، فرایند پذیرش ، اشاعه شیوه ها و روند ها از نقطه آغاز ، مثلأ از یک طبقه اجتماعى خاص ، به طبقات یا دیگر بخش هاى اجتماعى مى باشد.

آموزش فروش پیشرفته

Advance Sales Training


 

آموزش در حال جریان یا مداوم براى کادر فروش ، گاهى به عنوان یک دوره بازآموزى و اغلب روش هاى بسیار پیشرفته و تکنیک هاى فروش هاى مشکل دار را ارائه مى دهد. آموزش فروش پیشرفته با راهبردهاى مهارت هاى مربوط به مشاوره در فروش ، سیستم فروش و مذاکره فروش بیشتر سر و کار دارد تا با آموزش نیروهاى فروش.

تبلیغ ، عمل طراحى و تهیه آگهى ها

Advertising


پرداخت پول براى انتقال پیامى غیر شخصى که هدف آن فروش و یا ارتقاء یک محصول ، خدمت ، شخص ، ایده یا موضوع مى باشد. پیام همیشه حامى مشخصى دارد. رسانه هایى که براى انتقال آگهى تبلیغاتى به کار گرفته مى شوند، روزنامه ها ، مجلات ، تلویزیون ، رادیو و پست مستقیم و نظایر آن را در بر مى گیرد. هدف تبلیغات ، که ممکن است به عنوان یک ابزار بازاریابى تلقى شود ، اقناع ، یادآورى و مطلع کردن مخاطبان هدف باشد. اصولأ فقط دو نوع تبلیغات وجود دارد: تبلیغات تجارى یا نهادى و تبلیغات مارک تجارى یا محصول. هر دو تبلیغ ، بخشى از فرایند افزایش فروش به حساب مى آیند که هر یک در جاى خود یک سیستم ارتباط بازاریابى را تشکیل مى دهند. 

مقالات پیشنهادی

تبلیغات چیست ؟

آژانس تبلیغاتى نمایندگى تبلیغاتى

Advertising Agency


 

سازمان مستقل و مجهزى که همه ى مراحل تبلیغاتى را براى مشتریانش فراهم مى آورد. این نمایندگى آگهى هاى تبلیغاتى را آماده و اجرا مى کند و ممکن است فعالیت هایى در زمینه ى تحقیقات و ارتقاى فروش در رابطه با موضوع تبلیغات را نیز انجام دهد. در یک نمایندگى تمام عیار ، هزینه این خدمات را کمیسیون هایى از رسانه اى که آگهى تبلیغاتى را چاپ مى کند مى پردازد ( درصدى از ارزش رسانه اى که آنها براى مشترى مى خرند برحسب دلار ). براى مثال : اگر یک نمایندگى فضایى را به ارزش صد هزار دلار در یک مجله خاص خریدارى کند ، صورت حسابى که مجله براى نمایندگى مى فرستد یک صورت حساب ٨۵ هزار دلارى است و صورت حسابى که نمایندگى براى مشترى مى فرستد یک صورت حساب ١٠٠ هزار دلارى است و این تفاوت را براى جبران هزینه ها و سودها مطالبه مى کند.  نمایندگى معمولأ شامل گروهى از متخصصان مراحل مختلف تبلیغات مى باشد و حداقل داراى چهار بخش است :

تحقیقات : که اطلاعات مربوط به مشتریان را جمع آورى مى کند.

ساخت : که متن آگهى و کارهاى هنرى مربوط به آن را آماده و تولید مى کند.

رسانه : که وسیله انتقال آگهى ها را انتخاب مى کند و زمان و فضاى مورد نیاز در رسانه را خریدارى مى کند.

مدیریت حسابها : که به عنوان رابط بین مشترى و نمایندگى عمل مى کند. نمایندگى ها اغلب براساس نوع کالاهایى که تبلیغ مى کنند تخصص یافته اند ( مانند کالاهاى مصرفى ؛ کالاهاى صنعتى ؛ تجارت بین الملل ؛ خدمات و نظایر این ).

درونمایه تبلیغات ، تبلیغات ، بودجه خاص تبلیغات

Advertising Appropriation


مضمون ، درونمایه و ایده ى اصلى یک آگهى تجارى که به مشترى بالقوه مى گوید محصول یا خدمت تبلیغ شده چیست و چرا باید خریده شود؟

مبارزه ى تبلیغات ؛  مبارزه در راه تبلیغات

Advertising Campaign


تلاش تبلیغاتى برنامه ریزى شده که در طول یک دوره از زمان ادامه مى یابد و به منظور ارتقاى فروش محصول یا خدمتى خاص طراحى شده است. مبارزه ( رقابت ) تبلیغاتى در بر گیرنده مراحلى چون تعیین اهداف ، تعیین بودجه تبلیغاتى ، استقرار محصول ، تصمیم گیرى در مورد یک پیام تبلیغاتى ، انتخاب رسانه مناسب و اندازه گیرى اثر بخشى رقابت با مبارزه تبلیغاتى مى باشد.

اصطلاحات بازاریابی حرف A : مدیر تبلیغات  

Advertising Manager


در سازمان بازرگانى ، کارمندى که مسئول نظارت بر توسعه تبلیغات براى بنگاه است.

توسعه تبلیغات براى بنگاه است.

همچنین آگهى هاى تبلیغاتى را که آماده چاپ مى باشند بازنگرى و تأیید مى کند. 

مقالات پیشنهادی

مدیر تبلیغات

پیام تبلیغات  

Advertising Message


جزء خلاق یک آگهى تبلیغاتى یا مبارزه تبلیغاتى. وظیفه ى پیام ، انتقال هدف هاى تبلیغاتى یک محصول یا خدمت مى باشد. موفقیت پیام به توانایى هر چه بیشتر آن در جلب توجه و علاقه مخاطبان و برانگیزاندن آنان به رفتار کردن به شیوه خاص بستگى دارد.

اهداف تبلیغات 

Advertising Objectives


پیام و اهداف فروش که براى تبلیغات معین شده است و از تصمیمات قبلى در خصوص بازار هدف محصول ، وضعیت هدف و ترکیب بازاریابى منتج مى شود. اهداف تبلیغات ممکن است اطلاع ، ترغیب یا یادآورى باشند. اگر هدف تبلیغات مطلع کردن باشد ممکن است در مورد محصول یا خدمتى جدید چیزى بگویند ، مورد استفاده یک محصول را ارائه کنند ، عقاید غلط در مورد آن محصول یا خدمت را اصلاح کنند ، تغییرات قیمت را اعلام نمایند ، تصویرى از شرکت ارائه دهند یا ترس مصرف کننده را کاهش دهند. اگر هدف تبلیغات ترغیب مشتریان باشد اهداف تبلیغات ممکن است برترى یک مارک تجارى را نشان دهند ، تغییر مارک تجارى را تشویق کنند یا تنها مشترى را به خرید محصول یا خدمت تشویق کنند. سرانجام اگر هدف تبلیغات یادآورى باشد ، این اهداف ممکن است مکانى که محصول یا خدمت را مى توان خریدارى کرد اطلاع دهند و به آنها یادآورى کنند که ممکن است مدتى بعد به این محصول یا خدمت نیاز پیدا کنند.

برنامه تبلیغات  

Advertising Platform


 

موضوعات اصلى یا مسائل مربوط به فروش که تبلیغ کننده مى خواهد در مبارزه تبلیغاتى عنوان شود.

مدیر فروش آگهى هاى تبلیغاتى

Advertising Sales Manager


کارمند یک سازمان رسانه اى ( روزنامه ، مجله ، شبکه تلویزیونى و نظایر آن ) که مسئول فروش زمان و فضاى آگهى تبلیغاتى به تبلیغ کنندگان آینده مى باشد که در رسانه هاى صوتى و تصویرى ، معمولأ مدیر فروش نامیده مى شود. 

مدل آیدا

AIDA Model. (Attention, Interest, Desire, Action)


 AIDA سرنام یا حرف اول attention ( توجه ) ، interest ( علاقه ) desire ( تمایل ) و action ( عمل ) مى باشد ویژگى هاى مطلوبى که در یک آگهى تبلیغاتى یا پیام شخصى فروش و نظایر آن یافت مى شود که باید توجه را جلب کند ، علاقه را برانگیزد ، تمایل بوجود آورد و وادار به عمل کند. این مفهوم را اولین بار اى . کى استرانگ ( E.K.Strong ) در سال ١٩٢۴ پیشنهاد داد.

مهارت هاى تخصص ،  مهارت هاى تقسیم

Allocate Skills


مهارت هایى که مدیران بازاریابى در بودجه بندى زمان ، پول و کارکنان براى وظایف ، سیاست ها ، یا برنامه هاى بنگاه به کار مى گیرند. مدیران بازاریابى از این مهارت ها به منظور موفقیت در پیاده سازى کارایى استراتژى بازاریابى بنگاه بهره مى گیرند. براى مثال : یک مدیر بازاریابى کارا بایستى قادر باشد که در مورد چگونگى صرف ( خرج ) پول بیشتر در نمایشگاه تجارى ، چگونگى توزیع کارکنان فروش در مناطق جغرافیایى مختلف و نظایر آن تصمیم گیرى کند.

تحلیل گر  

Analyst


در مدیریت ، شخصى را گویند که در تعریف مسائل و در توسعه فنون حل مسئله مهارت دارد. در داده پردازى ، شخصى را گویند که در استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حل مسئله مهارت دارد.

سیستم بازاریابى تحلیلى   

Analytical Marketing System ( AMS)


 

یکى از چهار خرده سیستم ، سیستم اطلاعات بازاریابى یک شرکت ( MIS ) ، که از یک بانک آمار و یک بانک مدل و یک بانک مدل براى تحلیل داده ها و مسائل بازاریابى تشکیل یافته است. بانک آمار اساسأ مجموعه اى از روش ها یا کارهاى یکنواخت آمارى است که ممکن است به منظور استخراج اطلاعات معنى دار از داده ها مورد استفاده قرار بگیرد. این روش ها شامل کارهاى تکرارى براى محاسبه میانگین ها ، اندازه گیرى پراکنش و توزیع داده ها در جدول مى باشد. پژوهشگر ممکن است همچنین فنون و تکنیک هاى آمارى چند متغیرى را که در بانک آمار وجود دارد به منظور کشف رابطه در داده ها مورد استفاده قرار دهد. این روش ها عبارتند از : تحلیل رگرسیون ( برگشت ) چندگانه ، تحلیل تشخیصى ، تحلیل عاملى و تحلیل خوشه اى. از طرف دیگر ، بانک مدل مجموعه اى از مدل هایى است که بازاریابان براى تصمیم گیرى از آنها استفاده مى کنند. این بانک شامل مدل هایى براى پیش بینى فروش محصول ، انتخاب مکان ، برنامه ریزى فروش از طریق تلفن ، ترکیب رسانه و ترکیب بازاریابى و بودجه بندى ترکیب بازاریابى مى باشد. این مدل ها ممکن است توصیفى ، شفاهى ، نمودارى یا ریاضى باشند.

قیمت عرضه شده

Asking Price


 

قیمتى که فروشنده آماده است کالا را بفروشد.

قیمتى که با آن یک کالا یا وثیقه براى فروش عرضه مى شود. در بعضى شرایط مانند خرده فروشى محلى ، قیمت عرضه شده به معنى تمایل فروشنده به چانه زنى در مورد قیمت نهایى فروش ، کمى زیر قیمت عرضه شده مى باشد.

Attribute Mapping


در برنامه ریزى براى یک محصول جدید ، روشهاى آمارى تحلیل بازار در تلاش براى پیدا کردن موقعیتى مناسب براى یک محصول جدید را گویند. محصولات موجود در یک نمودار که فضاى ویژگى نامیده مى شود قرار داده مى شود. در این نمودار به همراه هر موقعیت ، ویژگى هاى مربوط به آن محصول آمده است. فضاهاى باز ( خالى ) ، منفذهایى را نشان مى دهد که محصول جدید را مى توان به آن ارائه کرد. همچنین ، تحلیل موقعیت بازار ( Market Position analysis  ) نیز نامیده مى شود.

مخاطبان   

Audience


 

 1. تعداد کل افرادى که یک آگهى تبلیغاتى یا ترغیب دیگرى را دریافت مى کنند. براى مثال : تعداد بینندگانى که یک آگهى تجارى خاص تلویزیونى را مشاهده مى کنند و یا اینکه یک آگهى تبلیغاتى خاص را در مجله یا روزنامه مى بینند.
 2. گروه هدفى که یک پیام تبلیغاتى براى آن در نظر گرفته شده است. براى مثال : بازاریابان ممکن است تبلیغاتشان را به منظور خوشایندى گروه خاصى از جامعه مانند ” جوانان تازه به دوران رسیده ” هماهنگ کنند.

جنبه هاى ( ویژگى ها ) کمکى یک محصول

Auxiliary Dimension of a product


ویژگى هایى از یک محصول غیر از خود محصول که به جذابیت ، مفید فایده بودن محصول و رضایتمندى مصرف کننده مى افزاید . براى مثال : بسته بندى ، گارانتى ، خدمات مربوط به تعمیر و مارک هاى تجارى نمونه هایى از جنبه هاى کمکى یک محصول هستند که مى تواند مصرف کننده را در ترجیح یک محصول بر دیگر محصولات یا مارک هاى دیگر یک محصول مشابه ، تحت تأثیر قرار دهد.