معماری کسب و کار : تعریف ، دیدگاه ها و عناصر بنیادی

معماری کسب و کار (Business architecture) چیست ؟ چشم انداز معماری کسب و کار به عنوان یک رابطه بین استراتژی های تجاری و دیدگاه ها توصیف می شود. این پل با استراتژی سازمانی و مدل کسب و کار از یک طرف و عملکرد آن از طرف دیگردر ارتباط است . آنچه در این مقاله خواهید خواند :

 • تعریف معماری کسب و کار / تجارت
 • چگونه معماری کسب و کار ایجاد کنیم؟
 • چگونه می توان از طریق معماری تجارت ارزش کسب و کار رو بالا برد
 • چشم اندازهای معماری کسب و کار
 • اجزاء اصلی معماری کسب و کار
معماری کسب و کار یا معماری تجارتBusiness Architecture
معماری کسب و کار

معماری کسب و کار

معماری کسب و کار : تعریف ، دیدگاه ها و عناصر بنیادی

معماری کسب و کار یا معماری تجارت  (Business architecture) به عنوان تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار تجاری ، استراتژی ، معیارها ، فرآیندها و قابلیت ها تعریف شده است. این ارائه ای جغرافیایی است که شبکه ای را نشان می دهد که از طریق آن کار ، اطلاعات و اختیارات در یک سازمان جریان می یابد.

تعریف معماری کسب و کار / تجارت

معماری کسب و کار به عنوان یک رابطه بین استراتژی های تجاری و دیدگاه ها توصیف می شود. این پل با استراتژی سازمانی و مدل کسب و کار از یک طرف و عملکرد آن از طرف دیگردر ارتباط است .

افرادی که مسئولیت توسعه و حفظ معماری کسب و کار را به آنها داده اند ، به عنوان معماران کسب و کار (business architects) شناخته می شوند. آنها در جنبه های مختلف ساختار تجاری یک سازمان نقش بسیار بزرگی دارند.

معماری تجارت توصیف معماری یک موجود است و درک ارزشمندی در مورد آن ارائه می دهد. این موضوع خواسته های تاکتیکی و اهداف استراتژیک را تراز می کند و محوریت خود را در چارچوب های تحلیلی ، عملیاتی و انگیزشی قرار می دهد که همه این جنبه ها را به هم پیوند می دهد.

ویژگی حیاتی معماری کسب و کار این است که جنبه های دنیای واقعی یک سازمان را در خود گنجانده و نحوه تعامل آنها را نشان می دهد. این به عنوان یک مفهوم کلی تعریف شده است که شامل مفاهیم تزئینی ، عملیاتی و سازنده است.

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت مفهوم بازاریابی

چگونه معماری کسب و کار ایجاد کنیم؟

معماری تجارت

معماری تجارت

شما باید مراحل زیر را برای ایجاد کارآمد در معماری کسب و کار یا تجارت بردارید

 •     اولین قدم شناسایی مفاهیم تجاری است که درباره شغل رقبایتان شنیده اید یا تحقیق کرده اید یا آنها را شناخته اید. اکنون آنها را به صورت سیستماتیک به ترتیب اولویت خود لیست کنید.
 •     لیستی از اهداف ، چشم انداز و مأموریتی را که در مورد فکر و ایجاد آن برای شرکت خود تهیه کرده اید آماده کنید
 •     مفاهیمی را که برای تحقق اهداف و دیدگاههای تجاری خود نیاز دارید ، پیوند دهید
 •     مدلهای دامنه و عملکرد تجاری واحد کسب و کار خود را ایجاد کنید
 •     مفاهیم را در حوزه تجارت و مدل های عملکرد نقشه برداری کنید
 •     اطمینان حاصل کنید که نتیجه مفاهیم با اهداف و چشم انداز شما ارتباط دارد یا مطابقت دارد.
 •     اطمینان حاصل کنید که مفاهیم به عناصر یا بخش های عملکردی منطقی تفصیل داده شده اند
 •     حالا این عناصر را به اجزا تبدیل کنید
 •     قطعات را به عنوان محصولات فنی اعمال کنید
 •     شما با موفقیت یک ساختار تجاری ایجاد کرده اید

چگونه می توان از طریق معماری تجارت ارزش کسب و کار رو بالا برد

بیشتر شرکت های تجاری می توانند از ساختار تجاری خوبی بهره مند شوند. این مفهوم می تواند کمک شگرفی را در این زمینه اثبات کند

 •      راه اندازی یک نهاد تجاری جدید
 •      تعریف بازارهای جدید
 •      توصیف یک محصول جدید در بازار
 •      تجدید ساختار یک نهاد تجاری
 •      سازماندهی مجدد شرکت
 •      ترکیب فناوری ، قابلیت ها و فرهنگ
 •      ادغام فرآیندها و منابع انسانی

چشم اندازهای معماری کسب و کار

معماری تجارت الگویی پیچیده تلقی می شود که اندازه گیری آن کمی دشوار است. این بخش به چندین دیدگاه تقسیم می شود که هرکدام یک جنبه واحد از کل موجودات را شرح می دهند.

چشم اندازهای معماری کسب و کار زمانی مفید است که مجبور شوید آن را با ذینفعان مختلفی بحث و گفتگو کنید؛ کسی که درباره شخصی که علاقه مند است یا علاقه ای به آن دارد متمرکز شود.

نیازی نیست که درباره جوانب و دیدگاههای دیگری که برای کسب و کار اهمیتی ندارند ، بشنوید. برخی از چشم اندازهای معماری کسب و کار مشترک هستند –

چشم انداز بازار

این نوع چشم انداز معماری کسب و کار خدمات و محصولاتی را ارائه می دهد که یک نهاد تجاری به مصرف کنندگان یا مشتریان خود در بازار ارائه می دهد.

همچنین پیشنهادات و پروفایل های مشتری را به همراه بازارچه ای که سازمان عملیات خود را انجام می دهد توصیف می کند.

چشم انداز فرآیند تجارت

این نوع از چشم انداز معماری کسب و کار اهداف خود را توصیف می کند و موارد مهم کلیدی تجارت را پشتیبانی می کند. هنگامی که فرآیندهای تجاری با کمک این موارد ثبت می شوند ، به عنوان Business Use Case View شناخته می شوند.

چشم انداز ارتباطات

این نوع معماری کسب و کار ، تأکید بر دنباله های مختلف ارتباطی درون ساختار سازمانی را نشان می دهد.

چشم انداز قابلیت های تجاری

این نوع چشم انداز معماری کسب و کار در مورد عملکردهای اصلی یک نهاد و بخشهایی که آنها را انجام می دهد ، اطلاعات مفصلی را ارائه می دهد.

چشم انداز جغرافیایی

این نوع چشم انداز معماری تجارت ، تأثیر خود را بر اختصاص منابع ، عملکرد و ساختار در مکانهایی مانند کشورها ، استانها و شهرها می گذارد.

چشم انداز دامنه

این نوع چشم انداز معماری تجارت ساختار اطلاعات و مفهوم تجارت را توصیف می کند که توسط یک نهاد تجاری استفاده می شود.

چشم انداز جریان ارزش

این نوع چشم انداز معماری کسب و کار فعالیتهای انتهایی را توصیف می کند که به راحتی می تواند ارزش ذینفعان خود را تأمین کند.

چشم انداز منابع انسانی

این نوع از دیدگاه های معماری کسب و کار ، عوامل مختلفی را در بر می گیرد و توصیف می کند و سپس آن را به صورت کارآمد توصیف می کند. آنها عبارتند از مکانیسم آموزش ، پروفایل صلاحیت ، ویژگیها و مکانیسمهای فرهنگی ، مکانیسم تشویقی و پروفایلهای پاداش.

چشم انداز سازمان

این نوع دیدگاه معماری تجارت بر استفاده از موارد تجاری و گروه بندی مسئولیت ها و نقش های مختلف در سیستم تأکید دارد.

چشم انداز استراتژی تجارت

این نوع دیدگاه معماری تجارت اهداف استراتژیک و تاکتیکی موجود در سازمان را توصیف می کند.

اجزاء اصلی معماری کسب و کار

برخی از اجزاء اصلی معماری تجارت به شرح زیر است:

چشم انداز وسیع تر

تأکید معماری کسب و کار بر چشم انداز وسیع تر. این کار با کمک به یک واحد می تواند درک کند که چگونه می توان توانایی یک واحد دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و چگونه اقدامات یک فرد می تواند تأثیر مستقیمی بر واحد دیگر داشته باشد

تحلیل عینی

عنصر مهم معماری تجارت جمع آوری داده ها و اطلاعات ، درک ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت عینی به سود شرکت است. این برنامه می تواند شامل برنامه های استراتژیک و همچنین سرمایه گذاری های پروژه باشد.

حل مسئله را تشویق می کند

چشم اندازهای وسیع تر و تجزیه و تحلیل عینی به دستیابی به اطلاعاتی مفید که منجر به حل مشکلات پیچیده شود ، کمک می کند. معماری تجارت اطلاعاتی در مورد فنون و ابزارهایی برای کمک به دیگران در رسیدن به یک راه حل قطعی می دهد.

هدف استراتژیک

یک عنصر مهم در معماری کسب و کار شفاف سازی و گسترش آن در سراسر شرکت در مورد هدف استراتژیک موجودیت آن است.

در مورد گزینه های جدید تحقیق کنید

معماری تجارت از تواناییهای فعلی به روشهای ابتکاری برای تحقیق در مورد قابلیتهای جدید تجارت استفاده می کند.

منبع : marketing91