محاسبه درصد رشد و میانگین نرخ رشد سالانه

نحوه محاسبه درصد رشد ، محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه و محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب چگونه است ؟ درک مفاهیمی مانند نرخ رشد (growth rate) و درصد رشد (growth percentage) به ما کمک می کند تا تصویری بهتری از محیط اطراف خود داشته باشیم. اگر لازم است رشد خود را ردیابی کنید ، می توانید با حفظ درصد رشد ماهانه این کار را انجام دهید.

نرخ رشد ، متوسط تغییر است که هر ماه یا سال در یک دوره خاص اتفاق می افتد. ما رشد را از نظر درصد اندازه گیری می کنیم ، و آن را توسط AAGR (Annual Average Growth Rate) یا متوسط رشد سالانه و CAGR (Compound Average Growth Rate) محاسبه می کنیم که میانگین نرخ رشد مرکب است.

نحوه محاسبه درصد رشد و میانگین نرخ رشد سالانه

درصد رشد و میانگین نرخ رشد سالانه

رشد یکی از مؤلفه های مهم زندگی شخصی و حرفه ای است زیرا هر کس در جستجوی راه و روشی است تا بتواند درصد رشد خود را در طول سالها افزایش دهد. هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. چه کسی نمی خواهد درصد رشد مثبتی را در روندهای خود نشان دهد ؟

سرمایه گذاران کسب و کار ، حساب های ماهانه ، سه ماهه و نیمه سالانه را به دید خود نگاه می کنند؛  تا بتوانند تغییرات پایدار ایجاد کنند و اینها می تواند در پایان سال درصد رشد خوبی داشته باشد. محاسبه درصد رشد بسیار مهم است زیرا شما نیاز به سنجشی برای مقایسه رشد نسبت به دوره قبل دارید. یک عدد به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. به یاد داشته باشید ، سرمایه گذاران ، به دنبال سازمانهایی هستند که رشد مداوم را نشان داده اند.

 • درک رشد
 • درصد رشد چیست ؟
 • نحوه محاسبه درصد رشد
 • محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه
 • محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب
 • توضیح رشد سالانه
 • نتیجه

درک رشد

درک مفاهیمی مانند نرخ رشد (growth rate) و درصد رشد (growth percentage) به ما کمک می کند تا تصویری بهتری از محیط اطراف خود داشته باشیم. اگر لازم است رشد خود را ردیابی کنید ، می توانید با حفظ درصد رشد ماهانه این کار را انجام دهید.

فرض کنید شما یک وبلاگ دارید و بازدید کنندگان در مرحله اولیه ۱۰۰۰ نفر بودند. در پایان ماه ، شما ۱۲۰۰ بازدید کننده دارید.

برای دانستن درصد رشد خود برای آن ماه ، به سادگی بازدید کننده فعلی خود را از بازدید کنندگان اولیه کسر کنید ، و این یعنی  ۱۰۰۰ – ۱۲۰۰ = ۲۰۰ است. اکنون آن را بر تعداد اولیه یعنی ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

می توانید آن را به درصد تبدیل کنید تا بدانید که ۲۰ درصد افزایش به سایت شما داده است. این یک درصد عالی برای کسی است که شروع کرده است.

هنگامی که هر ماه نتایج را پیگیری می کنید ، این امر به شما چشم انداز روشنی می دهد و به شما در درک تغییرات مورد نیاز برای ایجاد تغییرات کمک می کند.

مقالات پیشنهادی

آنالیز داده های فروش

درصد رشد چیست ؟

نرخ رشد ، متوسط تغییر است که هر ماه یا سال در یک دوره خاص اتفاق می افتد. ما رشد را از نظر درصد اندازه گیری می کنیم ، و آن را توسط AAGR (Annual Average Growth Rate) یا متوسط رشد سالانه و CAGR (Compound Average Growth Rate) محاسبه می کنیم که میانگین نرخ رشد مرکب است.

نحوه محاسبه درصد رشد

اگر از روند کار آگاه نباشید ، محاسبه درصد رشد ممکن است نگران کننده به نظر برسد. نگران نباشید این روش ریاضی ساده و کاربردی است. هنگامی که از معادله آگاه شدید ، صرفاً قرار دادن جنبه های صحیح در نقطاط درست مهم است . به یاد داشته باشید که مفهوم اساسی نرخ رشد با توجه به تفاوت بین دو مقدار در یک زمان خاص بیان شده است. این برحسب درصد از مقدار اول بیان شده است.

محاسبه نرخ رشد

محاسبه نرخ رشد

شما فقط برای محاسبه نرخ رشد اساسی به ارقام رشد گذشته و موارد فعلی در نوک انگشتان خود نیاز دارید. فرض کنید یک واحد تجاری در مرحله اولیه ۱۰۰۰۰ واحد ارزش داشته باشد و در حال حاضر ۲۵۰۰۰ پس برای محاسبه نرخ رشد شما از فرمول استفاده می کنید

نرخ رشد = (نرخ فعلی – نرخ گذشته) ÷ نرخ گذشته

باید داده های داده شده را وارد کنید

نرخ رشد = ۱۰۰۰۰ / (۱۰۰۰۰- ۲۵۰۰۰)

نرخ رشد = ۱۰۰۰۰/۱۵۰۰۰

نرخ رشد = ۱٫۵

رقم اعشاری خود را به صورت درصدی با ضرب ۱۰۰ نشان دهید

نرخ رشد = ۱٫۵ * ۱۰۰ = ۱۵۰٪

بدین معنی که مقدار فعلی بسیار بزرگتر از مقدار قبلی است و به این افزایش درصد رشد گفته می شود. اگر مقدار کمتر بود ، آنگاه یعنی اینکه درصد رشد کاهش یافته است .

روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل درصد رشد وجود دارد تا بتوانید برای پیشرفت شرکت خود برنامه های عملی ایجاد کنید. اگر می خواهید در مورد نرخ رشد بدانید می توانید با کمک فرمول نرخ رشد ساده یا با کمک میانگین نرخ رشد سالانه یا فرمول AAGR یا میانگین نرخ رشد مرکب که همچنین به عنوان CAGR شناخته می شود.

هر دو ابزار قدرتمندی برای پیش بینی درصد رشد در طی چندین دوره در نظر گرفته شده اند.

محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه

متوسط افزایش گاهی اوقات به عنوان متوسط رشد سالانه یا AAGR (Average Annual Growth Rate) شناخته می شود زیرا این یک معیار اندازه گیری برای یک دوره ثابت است. فرمول درصد نرخ رشد عبارت است از :

۱ – (مقدار شروع دوره ÷ مقدار پایان دوره) = درصد نرخ رشد

میانگین نرخ رشد سالانه افزایش سرمایه گذاری شما در طی یک بازه زمانی است زیرا میانگین نرخ رشد را در طی یک دوره ثابت تخمین می زند.

به یاد داشته باشید ، نرخ رشد برای هر سال نوسان خواهد کرد. فرض کنید شما باید درصد رشد را برای سه سال با مقدار اولیه ۸۰۰۰۰ و مقادیر ۱۰۰۰۰۰ ، ۱۵۰۰۰۰ و ۱۷۵۰۰۰ به ترتیب برای سه سال آینده محاسبه کنید ، سپس درصد رشد برای ۱ سال .

درصد نرخ رشد = (مقدار پایانی ÷ مقدار شروع) – ۱

درصد نرخ رشد = ۱ – (۱۰۰۰۰۰÷ ۸۰۰۰۰)

درصد نرخ رشد = ۱ –  ۵/۴

درصد نرخ رشد = ۴/۱

درصد نرخ رشد = ۲۵٪

به طور مشابه برای سال دوم است .

درصد نرخ رشد = ۱ – (۱۰۰۰۰۰÷۱۵۰۰۰۰)

نرخ رشد درصد = ۱ – ۲/۳

درصد نرخ رشد = ۵۰٪

به طور مشابه ، درصد رشد برای سال سوم است

درصد نرخ رشد = ۱ – (۱۵۰۰۰۰÷۱۷۵۰۰۰)

درصد نرخ رشد = ۱ – ۷/۶

نرخ رشد درصد = ۱۶٫۶۷٪

اگر می خواهید متوسط نرخ رشد سالانه یا AAGR را محاسبه کنید ، باید درصد رشد همه سالها را اضافه کنید و آن را بر تعداد سالها تقسیم کنید. در اینجا درصد رشد برای هر سال به ترتیب ۲۵٪ ، ۵۰٪ و ۶/۱۶٪ و دوره سه سال است. از این رو طبق فرمول

AAGR = (25٪ + ۵۰٪ + ۱۶٫۶۷٪) / ۳

AAGR = 91.67٪ / ۳

AAGR = 30.56٪

متوسط نرخ رشد سالانه یا ۳۰٫۵۶٪ است.

محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب

میانگین نرخ رشد مرکب ، نرخ رشد از دوره اولیه تا پایان آن را در نظر می گیرد. فرض بر این است که سرمایه گذاری در طول دوره به صورت مرکب بوده است. فرمول محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب یا CAGR (Compound Average Growth Rate) به شرح زیر است :

محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب

محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب

CAGR = ( EV / IV )1/n – ۱

 • EV = مقدار پایان دوره
 • IV =مقدار ابتدای دوره
 • n = زمان دوره

بگذارید آن را با کمک یک مثال توضیح دهیم . فرض کنید که شما به مدت چهار سال ۵۰۰۰۰ تومان سرمایه گذاری کرده اید . و در پایان مدت زمان مشخص شده سرمایه گذاری ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده است. برای محاسبه CAGR ، باید تمام ارقام را در فرمول قرار دهیم.

CAGR = (Ending value / Initial value )1/n – ۱

CAGR = (200000 / 50000)1/4 – ۱

CAGR = (4)1/4 – ۱

CAGR = (4)1/4 – ۱

CAGR = (4)1/4 – ۱

CAGR =0 .41

CAGR = 41%

میانگین نرخ رشد مرکب یا CAGR 41٪ است .

توضیح رشد سالانه

برای مقایسه آمار مربوط به یک دوره خاص با مدت مشابه سال قبل ، از محاسبه رشد سالانه استفاده می شود. این می تواند برای یک ماه ، سه ماه ، نیم سال یا سالانه باشد. نرخ رشد سال گذشته تغییر درصد رشد را در طول سال گذشته محاسبه می کند.

مزایای رشد سالانه

 • نتایج ممکن است از ماهی به ماهی دیگر متفاوت باشد ، و نرخ رشد سال به بالا نوسانات کل دوره را گسترش می دهد.
 • استفاده از آن ساده و محاسبه آسان است. برای این منظور به هیچ یک از محاسبات مالی اضافی احتیاج ندارید.
 • با مقایسه یک دوره خاص ، تأثیر منفی ناشی از تغییرات فصلی را کاهش می دهد.
 • همانطور که به صورت درصد به راحتی بیان می شود قابل مقایسه و درک است .

معایب رشد سالانه

 • اگر یک دوره خاص رشد منفی را نشان دهد ، آنگاه بی معنی به نظر می رسد.
 • اگر برای مدت کوتاهی ارزیابی شود ، روند واقعی را نشان نمی دهد.
نتیجه

درصد رشد ابزاری قدرتمند است که به شما کمک می کند تا مراقب اتفاقات کسب و کار خود در طول سال باشید. به یاد داشته باشید که نرخ رشد به اندازه گیری توسعه یا رکود یک شرکت کمک می کند و از این رو ، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر یک سرمایه گذار به دنبال سرمایه گذاری های جدید باشد ، ابتدا نگاهی به درصد رشد شرکت می اندازد زیرا این فرمول ایده ای راجع به رشد و رونق سازمان در طی سال های قبل ارائه می دهد. اگر به دنبال آنالیز داده های فروش خود هستید و یا نیاز به مشاوره دارید می توانید با تیم پژوهش Marketing Iran Talent تماس بگیرید .

منبع : marketing91

4/5 (1 Review)