بازی با جمع صفر

بازی با حاصل جمع صفر بیشتر در تئوری اقتصادی و همچنین در تئوری بازی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن نسبتاً رقابتی تلقی می شود زیرا همیشه یک برنده و بازنده وجود دارد. در صورت عدم برنده یا بازنده صریح ، گره یا تساوی در نظر گرفته می شود.

معنی بازی با جمع صفر

درک بازی با مجموع صفر

ویژگی های یک بازی با جمع صفر

انواع بازی های با مجموع صفر

بازی با جمع صفرZero Sum Game
بازی با جمع صفر

بازی با مجموع صفر

یک بازی با جمع صفر به عنوان اثبات ریاضی تعریف می شود که در آن ضرر طرف مقابل با سود طرف دیگر متعادل می شود. در پایان ، کل ضرر در سناریو باید برابر با کل سود باشد.

بازی با حاصل جمع صفر بیشتر در تئوری اقتصادی و همچنین در تئوری بازی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن نسبتاً رقابتی تلقی می شود زیرا همیشه یک برنده و بازنده وجود دارد. در صورت عدم برنده یا بازنده صریح ، گره یا تساوی در نظر گرفته می شود.

  • معنی بازی با جمع صفر
  • درک بازی با مجموع صفر
  • ویژگی های یک بازی با جمع صفر
  • انواع بازی های با مجموع صفر

معنی بازی با جمع صفر

یک بازی با جمع صفر به عنوان وضعیتی توصیف می شود که یک تغییر خالص در ثروت صفر باشد زیرا سود یک نفر معادل ضرر شخص دیگری است. در این بازی حداقل دو شرکت کننده وجود دارد و تعداد آنها ممکن است در برخی شرایط ، از میلیون ها بازیکن فراتر رود. این یک واقعیت است که تغییر خالص درگیر در بازی صفر است زیرا ثروت در طول معامله از این طبیعت ایجاد یا نابود نمی شود.

مفهوم اصلی بازی با جمع صفر این واقعیت را فرض می کند که همه چیز محدود است و اندک است زیرا با یک برد ، همیشه یک ضرر یا برعکس وجود خواهد داشت. هرچه کسب شود باید به هزینه طرف مقابل حاصل شود ، حقیقت مطلق در این سناریو است.

مفهوم بازی صفر با این عقیده آغاز شد که رسیدن به یک پیروزی فقط در صورتی که حریف متحمل ضرر می شود ، بدست می آید. به عنوان مثال ، اگر دو کشور برای برتری بر یکدیگر تلاش کنند ، به این معنی است که اگر یک کشور برنده نبرد شود ، کشور دیگر به طور خودکار ضرر خواهد کرد. فقط ضرر می تواند منجر به پیروزی برای دیگری یا برعکس شود.

ایده تساوی از دست دادن آگهی برنده ممکن است به دلیل برخی تفسیر نادرست یا تفسیر نادرست از امور مالی و اقتصاد ایجاد شود که در آن یک واحد به جای متغیر ، غیرقابل تغییر و ثابت تلقی می شود. در این حالت ، امکان رزرو سود تنها به دلیل از دست رفتن یک رقیب برنده وجود داشت.

درک بازی با مجموع صفر

درک بازی با مجموع صفر

درک بازی با مجموع صفر

در زمان های اخیر ، درک مدرن از جنبه های مختلف و دامنه وسیعی را گسترش و توضیح داده است . که هر مسابقه ای در بازی با جمع صفر امکان پذیر نمی شود. این امکان وجود دارد که هر شخص درگیر در برخی موارد برنده شود و آن موقعیت ها به عنوان بازی هایی با جمع صفر شناخته نشوند.

بازی Zero-sum شرایطی است که سود شخص برابر با ضرر شخص دیگر است و شرط این است که سود و ضرر هم برابر باشد و هم متعادل باشد. به عنوان مثال ، اگر دو بازیکن X و Y در یک بازی با مجموع صفر بازی کنند و بازیکن X  مبلغ ۱۰۰ دلار برنده شود ، بازیکن Y باید با از دست دادن همان مبلغ ۱۰۰ دلار در همان استراتژی یا بازی متحمل ضرر شود.

مقالات پیشنهادی

مدیریت پورتفولیو

این مفهوم در تئوری بازی کاملاً محبوب است و برخی از نمونه های رایج آن بازی هایی مانند قمار و پوکر هستند زیرا کل مبلغی که توسط برخی بازیکنان کسب می شود برابر با از دست رفتن کل بازیکنان دیگر است. در هر دو بازی ذکر شده در بالا ، همه بازیکنان درگیر ، که تعداد آنها پنج نفر است ، به عنوان مثال هر کدام  مبلغ ۱۰۰۰ دلار را با خود آروده اند. در پایان بازی ، برخی ممکن است مبلغ بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند ، برای مثال ، یک بازیکن ممکن است سود خود را به ۱۵۰۰ دلار افزایش دهد در حالی که ممکن است یک نفر ضرر کرده باشد و اکنون فقط ۵۰۰ دلار درآمد داشته باشد.

سه بازیکن دیگر به همان اندازه با آنها بازی را شروع کردند. این نشان می دهد که از دست دادن سود بازیکن دیگر ۵۰۰ دلار توسط یک بازیکن را با همان مبلغ جبران می کند. حتی بازی هایی مانند تنیس و شطرنج نمونه های اصلی در نظر گرفته می شوند زیرا در هر دو بازی یک برنده و یک بازنده هستند.

اگر به بازار مالی نگاهی بیندازید ، آنها را طبق نظریه بازی با جمع صفر مشاهده می کنید زیرا یک طرف برنده یک قرارداد است و در عین حال ، طرف مقابل وجود دارد که از دست دادن قرارداد رنج می برد. نمونه های اصلی بازی با مجموع صفر در بازار مالی آینده و گزینه های پس از حذف هزینه های معامله است. معاملات کالا براساس مفهوم بازی با جمع صفر در نظر گرفته می شود زیرا ، برای هر برد ، ضرر معادل وجود دارد.

مفهوم اصلی بازی با جمع صفر

مفهوم اصلی بازی با جمع صفر

بازی با جمع صفر می تواند با موفقیت در تجارت یا امثال آن اعمال شود. یک شرکت تصمیم گرفته است پاداش را به چهار نفر از کارمندان خود توزیع کند. این صندوق دارای ۲۰۰۰۰ دلار صندوق ذخیره است که در بین آنها توزیع انجام می شود. این جایزه طبق شایستگی درج می شود که شخصی از یک کارمند دیگر فراتر رود و سهم سود وی بیشتر از سایر کارمندان است.

نفر اول ۸۰۰۰ دلار پاداش دریافت می کند ، و اکنون بقیه به طور مساوی بین سه کارمند باقی مانده تقسیم می شوند ، و رقم پاداش آنها هر کدام ۴۰۰۰ دلار است. در این سناریو ، سه کارگر نسبتاً کمتر از گروه دیگر دریافت کرده اند ، اگرچه ارقام سود و زیان ترکیبی یکسان است.

در روابط ، تئوری بازی با جمع صفر قابل اجرا نیست زیرا نتایج ثابت را تشویق می کند ، در حالی که رابطه به انعطاف پذیری و همکاری نیاز دارد که از طریق این سناریو امکان پذیر نیست. به همین ترتیب بازی با مجموع صفر در محیط های تجاری امکان پذیر نیست زیرا دو عامل اصلی پایداری و رشد را تشویق نمی کند.

جوامع محلی و فضای کسب و کار نیاز به همکاری و رقابت دارند تا هر شرکت کننده در پایان بازی برنده باشد. این یعنی این که هیچ یک از طرفها متحمل ضرر نمی شوند. اشخاص تجاری می توانند زنده بمانند و رشد کنند در صورتی که هر یک از ذینفعان خود از این معاملات سود ببرند.

اگر مفهوم بازی با جمع صفر را به کار ببرید ، ضرر برای پوشاندن سود وجود دارد ، و این فقط در تنظیمات کسب و کار نه دلگرم کننده و نه عملی است.

ویژگی های یک بازی با جمع صفر

ویژگی های بازی با جمع صفر به شرح زیر است :

نظریه بازی با جمع صفر

نظریه بازی با جمع صفر

بازی با جمع صفر استخر منابعی است که در پایان روز راکد مانده است زیرا سود و ضرر برابر است ، بنابراین هیچ منبعی گسترش نیافته و پس از انجام معاملات کامل منقضی نمی شود.

تغییر خالص صفر است

تقاضا و تأمین منابع به طور مساوی بین شرکت کنندگان توزیع می شود

انواع بازی های با مجموع صفر

به طور کلی ، دو نوع بازی با جمع صفر وجود دارد ، یکی با اطلاعات کامل و مطلق و دیگری با اطلاعات ناقص.

بازی با اطلاعات کامل نتیجه حرکات قبلی را در اختیار بازیکنان قرار می دهد و نشان می دهد که بهترین راه بازی وجود دارد که از ضرر بازیکن به حداقل می رسد. نمونه هایی از بازی هایی با اطلاعات کامل عبارتند از: tic-tac-toe و Chess.

در بازی هایی با اطلاعات ناقص ، بازیکنان درگیر از حرکات قبلی آگاهی ندارند و این بدان دلیل است که همه در حال بازی همزمان با یکدیگر هستند. نمونه ای از بازی با جمع صفر با اطلاعات ناقص ، سنگ ، کاغذ و قیچی است.

منبع  : marketing91

مقالات پیشنهادی

فروشگاه فایل بازاریابی