بازاریابی و استراتژی

مدلها و مفاهیم بازاریابی و استراتژی

بررسی مدلها و مفاهیم بازاریابی و استراتژی برای درک بهتر مفهوم بازاریابی و استفاده صحیح آن در کسب و کارها بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی بازاریابی چیست

استراتژی بازاریابی چیست ؟

استراتژی بازاریابی (marketing strategy) اساسا به شما می گوید که برای بازاریابی محصول / شرکت یا سازمان خود چه کاری را باید انجام دهید.

اهمیت مدیریت زنجیره تامین

اهمیت مدیریت زنجیره تامین

به خوبی شناخته شده است که مدیریت زنجیره تامین بخش جدایی ناپذیر از اکثر شرکت ها است و برای موفقیت شرکت و رضایت مشتری ضروری است.

اصول زنجیره تامین

اصول زنجیره تامین

این ایده ها و شیوه ها به هفت اصل زنجیره تامین تقسیم شده و در مقاله ای در مجله مدیریت زنجیره تامین، مجله ای که به طور گسترده توسط متخصصان SCM خوانده می شود.

فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین

فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین

فعالیت های فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین مسئولیت یک نفر یا یک شرکت نیست. چندین نفر باید به طور فعال در تعدادی از فرآیندهای مختلف برای ایجاد آن فعالیت کنند.

زنجیره تامین

مفاهیم مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین (Supply Chain) یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت لجستیک و همچنین مدیریت بازاریابی است. مدیریت زنجیره تامین دسترسی سریع برای تامین کننده و مصرف کننده را میسر می سازد.

تاریخچه بازاریابی دیجیتال
,

تاریخچه بازاریابی دیجیتال

آشنایی با تاریخچه بازاریابی دیجیتال در دنیایی که بیش از ۱۷۰ میلیون نفر به طور منظم از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، می تواند در استفاده درست بازاریابی دیجیتال موثر باشد.

سرمایه گذاری مشترک تویوتا و سافت بانک

سرمایه گذاری مشترک تویوتا و سافت بانک

تویوتا و SoftBank این سرمایه گذاری مشترک را به دلیل پیش بینی آینده ای انجام داده اند که در آن افراد کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند و حمل و نقل شخصی به صورت یک محصول جدید مورد نیاز است.

گزارش تحلیل فروش
,

گزارش تحلیل فروش چیست ؟

گزارش تحلیل فروش ، روندهای موجود در میزان و حجم فروش کسب و کار را در طی زمان نشان می دهد. در اصل گزارش تحلیل فروش (sales analysis report) ، گزارشی از فروش افزایش یا کاهش فروش است.

تحلیل فروش
,

تحلیل فروش و اهمیت آن در کسب و کار

تحلیل فروش چیست ؟ چرا در هر کسب و کاری دارای اهمیت است ؟ آیا آنالیز فروش (sales analysis) می تواند منجر به اثربخشی بالاتر استراتژی های بازاریابی گردد ؟