پراکتر اند گمبل سبز

پراکتر اند گمبل سبز

پراکتر اند گمبل (P&G) شرکتی جهانی است که دامنه ی وسیعی از محصولات مصرف کننده را برای ۱۸۰ کشور در دنیا در حوزه های دارویی، نظافت، مراقبت های شخصی و خانگی تولید می کند.

استراتژی بازاریابی هوندا در آمریکا

استراتژی بازاریابی هوندا در آمریکا

رشد بازاریابی و فروش هوندا در آمریکا

رشد بازاریابی و فروش هوندا در آمریکا

جنرال الكتریك و برنامه زيست خيالى

جنرال الکتریک و برنامه زیست خیالى

بسیاری از برندهای معتبر جهانی نگاهی ویژه به مسائل زیست محیطی دارند همانند جنرال الکتریک و برنامه زیست خیالى ، این برندها افزایش سهم بازار و توسعه کسب و کار خود را ورود به عرصه های زیست محیطی می دانند.

سرعت بازار

سرعت بازار

امروز بازارها مى توانند با سرعت باورنکردنى تحول پیدا کنند . نظرات و ساختار ها ، استانداردها و انتظارات جدید مى توانند به نحوى که در گذشته فقط خاص مدها و هوى و هوسها بود ، شیوع پیدا کنند .

هتل بیمارستان و بازاریابی خدمات

هتل بیمارستان و بازاریابی خدمات

دنياى شگفت انگيز جديد تبليغات مترو

دنیاى شگفت انگیز جدید تبلیغات مترو