اقتصاد رفتاری

شرکت‌هایی که اقتصاد رفتاری را در استراتژی بازاریابی در نظر می‌گیرند ۸۵% رشد فروش و ۲۵% حاشیه سود نسبت به رقبا دارند.
بسیاری از کسب و کارها از اطلاعات برای تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید مشتری استفاده کرده‌اند، اما آن‌ها زمانی که می‌خواهند از آن اطلاعات استفاده کنند عناصر انسانی را کنار می‌گذارند.

سیستم اقتصادی

سه نوع نظام یا سیستم اقتصادی وجود دارد: سرمایه داری، سوسیالیست و ترکیبی . این طبقه بندی به ترتیب براساس روش غالب تخصیص بازار تخصیص منابع، تخصیص فرمان یا برنامه مرکزی و تخصیص ترکیبی است. به طور کلی انواع سیستم های اقتصادی عبارتند از ؛ سیستم فرمانی یا دستوری ، سنتی، ترکیبی و مبتنی بر بازار.

نقش واردات چین در اقتصاد چین

چین دومین وارد کننده جهان است. در سال ۲۰۱۷، ۱٫۷ تریلیون دلار واردات داشته است. ایالات متحده ، بزرگترین وارد کننده جهان ، ۲٫۳ تریلیون دلار واردات داشته است. چین واردات خام از آمریکای لاتین و افریقا را انجام می دهد

چگونه اقتصاد چین بر اقتصاد آمریکا تاثیز گذار است

چین بزرگترین دارنده خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا (United States Department of the Treasury) است. در دسامبر ۲۰۱۷ دارایی چین در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به ۱٫۲ تریلیون دلار رسید.

نقش صادرات چین در اقتصاد چین

صادرات به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی یک کشور و توسعه اقتصاد و بازاریابی در آن کشور در نظر گرفته می شود. بررسی صادرات اقتصاد چین واقعیت های اقتصاد و بازاریابی در این کشور را تسهیل می نماید.

حقایق اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا

بررسی اقتصاد و بازاریابی در کشورهای بزرگ بویژه آمریکا و چین می تواند برای بسیاری از مشکلات بازاریابی و فروش راهکارهای خلاقانه ارائه دهد. تولید اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ ، بر اساس برابری قدرت خرید به بیش از ۲۳ تریلیون دلار رسید.

متغیرهای جمعیت شناختی تاثیرگذار بر بازاریابی

اکثر کسب و کارها مشتریان کلیدی خود را از طریق این ویژگی های متنوع شناسایی می کنند. کسب و کارها همچنین مصرف کنندگان خود را بوسیله ویژگی های مشابه در تبلیغات و ترفیعات برنامه های بازاریابی خود هدف قرار می دهند. هدفگیری مصرف کنندگان با ویژگی های جمعیت شناختی مشابه به حداکثرسازی فروش و سودآوری کسب و کار کمک می نماید.

تاثیر عناصر محیطی بازاریابی بر تصمیم گیری بازاریابی
اهمیت بازاریابی بر توسعه اقتصادی یک کشور