استفاده از لینکدین در استراتژی بازاریابی محتوای B2B

بازاریابی رسانه های اجتماعی هسته اصلی بازاریابی محتوا در کسب و کار های B2B است. ۸۳% از بازاریاب ها از این استراتژی استفاده می کنند که موثرترین تاکتیک در توزیع بازاریابی محتوا است.

بازاریابی و فروش بازاریابی صنعتی بازاریابی مصرفی
بازاریابی و فروش بازاریابی صنعتی مشاغل
بازاریابی و فروش بازاریابی صنعتی شركت كنندگان در فرآيند خريد سازمانى
بازاریابی و فروش بازاریابی صنعتی مراکز خرید مراکز فروش