برگزاری سمینارهای سازمانی و آموزش های خصوصی و گروهی

 

null

در این بخش علاقه مندان پس از تعیین موضوع مورد نظر و اعلام به ما می توانند در هر یک از موارد عنوان شده از خدمات Marketing Iran Talent  استفاده نمایند. در تمامی سمینارها یا آموزش ها فایل ارائه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است قیمت این خدمات پس از تعیین موضوع برآورد و به متقاضی اعلام می گردد.

سر فصل های فروش و بازاریابی

 • اصول بازاریابی (تعاریف و آشنایی اولیه با بازاریابی)
 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
 • پژوهش بازاریابی
 • مدیریت محصول و بکارگیری نرم افزار در پیشبرد اهداف آن
 • هدفگیری در بازار ( آشنایی با فرآیند STP)
 • قیمت گذاری در بازاریابی
 • مفاهیم و رویکردهای برند
 • برندسازی
 • بازاریابی سبز
 • بازاریابی اجتماعی
 • مهندسی بازاریابی و مهندسی فروش
 • طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی
 • بازاریابی عصبی
 • بازاریابی صنعتی
 • تکامل بازاریابی و پست مدرنسیم در بازاریابی
 • ممیزی بازاریابی
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز
 • ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی
 • تدوین طرح بازاریابی
 • مدیریت ارتباط با مشتری و طراحی سیستم CRM در عمل
 • آشنایی با انواع روشهای بازاریابی (سنتی، تک به تک، چرییکی، پاتیزانی، سیاسی، ورزشی و … )
 • رفتار مصرف کننده
 • بازاریابی خدمات
 • پیش فروش و تقاضا در بازاریابی بوسیله نرم افزار
 • برنامه فروش ۹*۶