نوشته‌ها

چالش هاى بازاریابی محصولات خدماتى
اخبار-بازاریابی-بازاریابی-کسب-و-کار-شما-در-2017
برندسازی مدیریت برندها در طول زمان
تجزیه تحلیل گزینه های مختلف ترکیب عناصر در شرایط رکود اقتصادی
انواع نوآوری در محصول

نوآوری ها از لحاظ میزان جدید بودن با هم متفاوتند و همین مسئله کمک می کند که بدانیم بازارهای هدف با چه سرعتی پذیرای آنها خواهند بود.

محیط رقابتی

مقصود از” محیط رقابتی ” رقابت بین عوامل تولید، توزیع، و ترویج محصول است. این ها عبارت اند از شرکت تولید کننده، توزیع کنندگان، واسطه ها و مشتریان هدف.