نوشته‌ها

دور شدن از مشتريان با كاهش هزينه هاى فروش

وقتى شرایط سخت بشود ، طبیعى است که به مشتریان جدید ، خدمات تبادلى ارائه بدهیم که همین الان آماده ى خرید کردن بشوند .

بازاریابی هوش مصنوعی و دستیابی به مصرف کنندگان
اخبار بازاریابی اخبار کسب و کار نارضایتی مصرف کنندگان
بازاریابی و فروش