نوشته‌ها

15 مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت چهارم
پیش بینی و برنامه ریزی فروش

دقت در پیش بینی و برنامه ریزی فروش کمک شایانی به شما برای اجتناب از چالش های کسب و کار ، مانند اجتناب از مشکلات جریان نقدی پیش بینی نشده، مدیریت تولید و خرید، مدیریت کارکنان و تأمین نیازهای مالی، می نماید.