نوشته‌ها

استخدام بازاریابی و فروش

هر کسب و کاری بایستی برنامه های استخدام بازاریابی و فروش را با توجه به نایزهای کسب و کار تدوین نماید. در مورد آنچه که در تلاش برای دستیابی به اهداف بازاریابی و فروش مد نظر دارید، تمرکز کنید. به برنامه های ورود به بازارهای جدید و یا افزایش سهم بازار دقت داشته باشید.

استخدام مدیر بازاریابی

استخدام مدیر بازاریابی یکی از مهمترین موضوعات هر کسب و کار است.  تغییرات بازار و روندهای اقتصادی لزوم جذب و بکارگیری مدیران حرفه ای در تمام واحدهای سازمان را اجتناب ناپذیر نموده است.

چه-افرادى-وارد-عرصه-بازاريابى-مى-شوند
سوالات-مصاحبه-های-بازاریابی-

عموماً سؤالات مصاحبه در زمینه بازاریابی به منظور ارزیابی دانش، نوآوری، خلاقیت و توانایی شما می باشد.

تفاوت تيم با گروه

دو یا چند نفر که رابطه و وابستگى متقابل با یکدیگر دارند ، گردهم مى آیند تا به هدفهاى خاصى دست یابند. یک گروه کارى گروهى است که اصولاً به سبب وجود رابطه ى متقابل ، اعضا اطلاعات مبادله کرده و به یکدیگر کمک مى کنند تا تصمیمى گرفته شود و در حوزه ى مسئولیت خود ، یکدیگر را یارى مى دهند.

كم-شدن-وفادارى-كاركنان

کارکنان و اعضاى سازمانها همواره بر این باور بوده اند که سازمانها و کارفرمایان نسبت به وفادارى آنان پاداشهاى خوبى مى دهند ، یعنى امنیت شغلى دارند.

چرا-تيم-شهرت-زيادى-يافته-است-؟