نوشته‌ها

مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی مسئول توسعه، اجرا و نظارت بر برنامه های استراتژیک بازاریابی سازمان ( یا بخشی از کسب و کار و یا برندی از سازمان) به منظور جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی است.